Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç

Kore de bafrali bir kahraman cemal genc

Türkiye, II. Dünya Savaşında tarafsız kalarak bağımsızlığını Almanya’ya karşı korumuş ancak savaş sonunda Sovyetler Birliğinin Doğu Anadolu Bölgesinde toprak ve Boğazlarda üs-ortak savunma talepleriyle karşılaşmıştır. Uluslararası arenada yalnızlaşan ve Sovyet tehdidine karşı müttefik arayışına giren Türkiye; Batı Bloğu ve Amerika’ya yakınlaşmaya başlamıştır. İktidarda yer alan Demokrat Parti Hükümeti tehdidin bertaraf edilebilmesi için NATO’ya üye olmayı zorunlu görmüştür. 25 Haziran 1950’de Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile ABD destekli Güney Kore arasında başlayan savaşa Birleşmiş Milletler nezdinde asker gönderme fikri fırsat olarak değerlendirilmiş ve TBMM'nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen kararla Kore'ye asker gönderilmiştir.

BU YAZININ GÖRSELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türk askeri ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki Kore’de savaşmak için İskenderun’dan yola çıkmaya başladığında takvimler 25 Eylül 1950’yi gösteriyordu. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5083 kişilik Türk Tugayı sevgi gösterileri arasında uğurlandı. Uğurlananlar arasında Bafralı bir asker de vardı: 

Cemal Genç…

7 Aralık 1950 tarihli Mübeccel Dilmaçoğlu’nun sahibi olduğu “Bafra” isimli haftalık, müstakil, siyasi gazetenin manşetini şu satırlar süslüyordu:

“Bafralı Cemal Genç'in Bir Orduyu İmhadan Kurtaran Büyük Cesareti” Geçen hafta, kuşatılmış birliğimizi kurtaran bir posta erimizin kahramanca hareketini yazmıştık. Bu erin Bafra’nın İsmet Paşa Mahallesi’nden Mustafa oğlu Cemal Genç olduğu Ankara radyosundan öğrenilmiştir. Haberi aşağıya aynen alıyoruz:

Düşman mevziinde 13 km uzaklıkta bulunan bir çukura sürünerek giderlerken Türk subayı geriden imdat istemek üzere bir posta eri yollamıştır. Samsun’un Bafra kazasından Cemal Genç geriye giderken makinalı tabancası ile iki komünisti öldürdükten sonra General Tahsin Yazıcı’nın karargâhına ulaşmağa muvaffak olmuştur. Büyük bir iftiharla dinlediğimiz bu haber bütün Bafralıların gururla göğsünü kabartmıştır. Böyle kahraman bir evlat yetiştiren anaya ne mutlu. Hepimiz bu mübarek kadını böyle bir evlât yetiştirdiğinden dolayı tebrik ederiz. 

Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç

Haziran 1950’de başlayan Kore Savaşı'nda, Birleşmiş Milletler safında savaşmak üzere Güney Kore’ye gönderilen Tugayın Komutanlığına tayin edilip Pusan, Suvan, Kumhwa, Elco kesimlerinde meydana gelen savaşlarda büyük başarılar göstermiş ve bir gecede 352 kişinin yaralandığı, 78 kişinin de öldüğü Kunuri Savaşı'nda, 8. Amerikan Ordusunu emrinde bulunan Türk birliğinin direnişiyle yok edilmekten kurtaran Tuğgeneral Hasan Tahsin Yazıcı’nın, “Kore Birinci Türk Tugayında Hatıralarım” isimli eserinin 170. sayfasında Bafralı Cemal Genç’in kahramanlığını şu şekilde ifade eder:

“Vakit öğle olmuştu. Muharebe istikrarlı bir hal almıştı. Tugay karargâhındaki Amerikan irtibat heyeti başkanı Albay Gumby bu durumdan istifade ederek şahsen ileriyi görmek ve kolorduya rapor vermek maksadıyla cipine binerek, en ön hatta sokulmuş, fakat yol üzerinde bizden kimseyi görememiş. Bunlar daha ilerdedir zannıyla arabasını ileri sürdürmüş, bu sırada yol yakınlarında gizlenmiş olan erlerimiz kendisine seslenmişler, fakat işittirememişler. Albayın yaklaştığını gören düşman, ilkin ses çıkarmamış, yaklaşınca karşısında görünen üç beş düşman ateş etmeksizin teslim olmasını istemişler, bir mucize olarak albay, cipinden atlayarak, kendisini hemen yanındaki bir hendeğe atarak silâhını kullanmış, şoför arabasını uzaklaştırmış, karargâha gelerek albaya yardım istemişti. (Bahse konu şoför Bafralı Cemal Genç’tir. d.n) Bu haber üzerine tank takımı ileri sürülmüş, irtibat heyetinden Binbaşı Munson da bu takıma katılmış, bunlar albayın bulunduğu yere ulaşıncaya kadar tugayca 10’uncu bölüğe irtibat ve gözetleme için gönderilmiş olan hava üsteğmeni Muzaffer Erdönmez albayın düştüğü tehlikeli durumu görmüş, bir sıçrayışla yakınına yaklaşmış, birkaç düşmanı tepeledikten sonra etraftan yapılan ateş yardımlarıyla esir düşme tehlikesini atlatmış, fakat ateş altında olan hendekten sağ salim kurtulma imkânsızlığı giderilememişti.

Türk kuvvetleri içinde vazifeli bir yabancıyı pahalıya da mal olsa kurtarmak Türkün şerefi iktizasındandı. Bu şeref hatırı için tanklarla beraber 3’üncü bölük kısa hedefli bir taarruza sevk edildi. Düşmanın barınıp tutunduğu hatta ve bu hattın ilerisinde ve gerisinde mevcut birkaç binaya karşı başlayan tank topu ateşiyle binalarda yangın başlamış ve içlerinde sinmiş bir bölük kadar düşman meydana çıkmış, havan ateşleri altında bunların üzerine saldıran 3 üncü bölüğün ateş ve süngüsü, ALLAH ALLAH! sesleri arasında tankların sürekli ateşleri ile düşman yerini terke icbar edilmiş, kaçarken ağır kayıplara uğramıştır. İşte Amerikalı albay bu sayede kurtulmuş ve aynı zamanda III’üncü tabur cephesi bir zaman için ferahlamıştı. Albay salimen, fakat arkadaşı Binbaşı Munson ağırca bir yara ile döndü.

Genç’in Babasına yazdığı mektup

19.04.951

Candan Sevgili Babacığım

Hürmetli Selamımı yazarken hasretle ellerinden öperim baba. Birkaç mektubunu aldım çok sevindim. Sanki sizleri görmüş kadar oldum. Sizlerin umumi vaziyetini bilmiyorum çok üzülüyorum. Tabi harbin ne demek olduğunu sizler daha iyi bilir. Nenem harpten anlatırdı bize hayal gelirdi şimdi ise harbin içine girdim. Harbin ne olduğunu ve nasıl düşmanla çarpışılır on misli öğrendim. Şimdi harp bize düğün gibi geliyor fakat şimdiki harpler eski harplere benzemiyor. Yalnız bu harpleri sizi mektupla anlatamam. Sağ olup da gelirsem her şeyin nasıl olduğunu size anlatırım şimdi ise şu kadar malumat vereyim. Kahraman birliğimiz 38. Arz dairesini 30 mil geçti ve günden güne ilerliyoruz. Önümüzde kahpe düşman duramıyor. Bizim süngümüzün parlaklığını görünce kaçıyor yalnız Kanuri’de ani bir baskın yapmıştı. Şimdi ise harpte karşımızda duramıyor. Bir gün evvela Albayım Kambi (Amerikan Müşavir Heyeti Başkanı Albay Gumby D.N.) ile 503 rakımlı tepeye çıktık. Kahraman 10. bölük bu tepeyi 15 dakikada aldı ve muharrirleri yazmıyor çünkü asla muharrirleri hatlara giremez. Vaziyeti geriden bildiriyor. Siz de bana oralardan havadis yazın yazdığınız mektuplar uzun olsun. Bu kadar havadis sizlere yeter son verir elinizden öperim. Anneme mektup yazdım ve resim gönderdim. Size de resim göndereceğim. Şimdi vaktim yok. Baki selam.

Kore Kahraman Cemal Genç

Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç

Kahraman Cemal Genç’in babasıyla konuşma

Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç

“Dört oğlum daha var, emretsinler hepsini alıp Kore’ye gideyim.”

Kore’deki muharebeler sırasında tugayla irtibat tesis etmek üzere gönüllü posta erliği yapan ve bu vazifesi sırasında karşılaştığı iki komünist Çin askerini mahirane bir manevra ile öldüren Bafralı Cemal Genç’in babası Mustafa Genç dün matbaamıza kadar gelerek şunları söylemiştir:

-Oğlumun bu güzel hareketini sevinçle okudum. Zaten küçükten beri gözü pek, cesur bir çocuktu. Var olsun; var oldukça da hep memlekete böyle kahramanca hareketlerinin hikayesi gelsin.

Cemal Genç babası Mustafa Genç ile

25 Ekim 1951 tarihli Bafra Gazetesinde Cemal Genç’in Kore’den yurda dönüşü şu ifadelerle yer bulur:

İKİ KAHRAMAN HEMŞERİMİZ Daha Anayurda Kavuştu. Kore’ye ilk ayak basan kafile ile Kore B.M. Kara kuvvetlerine iltihak eden hemşehrilerimizden ilk kahraman, Sürmeli makinist üstçavuş Hüseyin ve Cemal Genç bu son gelen kafile ile anayurda dönmüşlerdir.

8 Kasım 1951 tarihli Bafra Gazetesinde Cemal Genç’in Bafra’ya gelişi haberleştirilir:

Dün saat 14’te Samsun’a gelen Cemal Genç, bu geceyi orada geçirmiştir. Bugün saat 10’da Samsun’dan hareketle Bafra’ya gelecektir. Bafralı hemşehrileri de kendisini Muşta’da karşılayacaklardır. Saat 16’da kahramanımızın dönüşü şerefine Şehir Kulübünde bir çay ziyafeti verilecektir. Hemşehrimizin gazasını tebrik eder, hoş geldin deriz.

15.11.1951 tarihli Bafra Gazetesinde yer alan ifadeler:

Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç

Son kafile ile yurda dönen Kore gazilerimizden hemşehrimiz Cemal Genç’in, geçen hafta karşılama törenine katılan binlerce Bafralının heyecan ve sevgi tezahürleri birçok vatandaşların gözlerini sıcak yaşlarla süsledi. Kore’de, Birleşmiş Milletler ideali uğruna çarpışarak, kahramanlık ve şecaatin birer timsali olarak temayüz eden bu asil vatan evlâdını kucaklamak, onu bir an evvel bağrına basmak için çırpınanların bakışlarında belirli ve haklı bir gururun ışıkları görülüyordu. Başta Kaymakamımız Cavit Tevfik Okyayuz olduğu halde resmî ve hususî teşekkül mensuplarının katıldığı muazzam bir topluluğun Karaköy Harası mevkiinde kahramanımızla karşılaşmaları çok heyecanlı oldu. Daha evvel hazırlanmış olan bir buket burada gazimize verilmiş ve Kaymakam tarafından Bafra adına tebrik edilmiştir. Kahraman Gazimiz, bundan sonra şehrin methalinde kendisini karşılayan binlerce Bafralının omuzlarında Cumhuriyet Alanına gelmiş ve orada kendisini görmek için sabırsızlanan hemşehrilerine kısa bir hitabede bulunmuştur. Cemal Genç, o gün saat 16’da Şehir Kulübünde şerefine verilen çayda, Kore intibalarını anlatarak, Tugayımızın üstün düşman tarafından sargıya düşmemesi için başardığı büyük muvaffakiyetten tevazuuyla bahsetmiş bu asil hareket, kendisini merakla dinleyenler tarafından takdirle karşılanmıştır.

Kıbrıs olaylarından duyduğu üzüntü sebebiyle madalyasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant’a (Burma/Myanmar/Birmanyalı eğitimci) iade eden Cemal Genç’in gazetelerde yer alan haberi bir hayli ilginçtir:

KORE GAZİLERİ MADALYALARINI İADE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Kore'de ilk baskında 14 devletin askerlerini çemberden kurtararak Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmayından takdirname alan ve madalya ile taltif olunan, ismi günlerce dünya radyolarında anons edilen BAFRALI Cemal GENÇ Kıbrıs olaylarından duyduğu üzüntü ile kendisine verilen takdirname ve madalyanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U - Thant'a geri gönderilmesi hususunda gazetemizin aracılığını istemiştir.

Thomas S. Gumby adlı Albayın imzasını taşıyan İngilizce metinli mektupta;

«Benimle birlikte Kore’de 12 Aralık 1950’den 19 Eylül 1951’e kadar çalıştınız. Bu hizmet süresi içinde benim şoförüm olarak çalıştınız ve aynı zamanda gizli ve hususi birçok hizmetler gördünüz. Benden hizmetinizi esirgemediniz. Gece ve gündüz hiç korkmadan düşman ateşi altında akılları durduracak soğuk, kar ve yağmur altında üstün fedakârlıkta bulundunuz, Bin bir tehlike içinde bizi ve Birleşmiş Milletler askerlerini çemberden siz kurtardınız. Kunuri'den- Kesan'da Amerikalılarla birlikte büyük kahramanlıklar yaptınız. Sizin gibi fedakâr ve şecaat sahibi, bir insanı hizmetleri takdirle yadetmeyi bir fırsat addederim. Bu işlerde gösterdiğiniz başarılardan burada bahsetmekle büyük haz duymaktayım. Birleşmiş Milletler Gurubu size minnettardır, İstikbalde arzularınızın tahakkukunu ve muvaffak olmanızı temenni ederim.» demektedir.

Kore’nin her karış toprağını Bafra kadar bildiğini söyleyen Kore Gazisi Cemal Genç Kıbrıs hâdisesiyle ilgili olarak madalyasını iade ederken şu konuşmayı yapmıştır:

“İnsan hak ve hürriyetini katleden beynelmilel komünistlere karşı hayatımı defalarca ölümlere attım. Cansiperane mücadele ettim. Fakat Birleşmiş Milletlerin Türkiye'nin Kıbrıs buhranında gösterdiği pasif tavır dünya komünizmine karşı hür milletler cephesinin tereddütsüz dostu' büyük Türk milletini gereği gibi değerlendiremediklerini ortaya koymaktadır. Bu sebeple inandığımız idealin takdirnamesini ve madalyasını, kâfi derecede inanmamış olanlara iade ediyorum” demiştir.

Mehmet Dodur tarafından yazılan “Demokrat Parti Döneminde Samsun’da yapılan Siyasi Parti Mitinglerinin Basına Yansımaları” başlıklı Yüksek Lisans Tezinde Cemal Genç’in Demokrat Parti Mitinginde yaptığı konuşma:

Hakikat Demokrasidedir gazetesine ise Bafra mitingi şu şekilde yansımıştır: “Demokrat Parti Bafra mitingi. DP’nin geçen perşembe günü Bafra Cumhuriyet alanında tertip ettiği miting 5000 mütecaviz bir vatandaş topluluğunun huzurunda yapıldı. İlk konuşmayı Kore Gazilerinden Cemal Genç yaptı. Cemal Genç Kore’deki askerlerimizin yaptıkları ecdatlarına yakışır kahramanlıkla ve müttefik komutanların tugayımız hakkındaki övünç dolu sözlerinden bahsetti.”

Hakikat Demokrasidedir, 28 Nisan 1954, S. 20. s.1.

Tevfik İleri ve Cemal Genç Demokrat Parti Bafra Mitinginde

IX., X., XI. Dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştır. Ulaştırma (1950'de çok kısa bir süre), Millî Eğitim (1950-1953 ve 1957), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (1957-1958) ve Bayındırlık Bakanlığı (1958-1960) görevlerinde bulunmuştur; 1953-1955 yılları arasında TBMM başkanvekilliği yapmıştır.

10.09.1929 Sürmene doğumlu Kore Gazisi Cemal Genç 15.02.1987 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti. Bafra Asri Mezarlıkta toprağa verilmiştir.

Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Türk Tugayı savaş yeteneği, zor koşullardaki direnci, göreve bağlılığı ve cesaretiyle dünya kamuoyunda yankı uyandırırken asker göndermenin amacına ulaşılarak Türkiye’nin 1952 de NATO’ya üyeliği de tamamlanmış oluyordu.

Erkan Avşaroğlu
4 Mart, 2022 Bafra Haber

Not: Yazının kaynak gösterilerek dahi kopyalanıp yayımlanması yasaktır. Yazıyı sadece başlığı ve manşet resmi ile link vererek paylaşabilirsiniz. 

Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç


KAYNAKÇA

Kitaplar

Denizli, Ali. Kore Savaşı 1950-1953. Ankara: Turhan Kitabevi,2010.

Yazıcı, Tahsin. Kore Birinci Türk Tugayında Hatıralarım. İstanbul: Ülkü Basımevi, 1963.

Gazeteler

Bafra, 23 Kasım 1950, Yıl 1, Sayı: 23, Sahibi: Mübeccel Dilmaçoğlu.

Bafra, 07 Aralık 1950, Yıl 1, Sayı: 25, Sahibi: Mübeccel Dilmaçoğlu.

Bafra, 25 Ekim 1951, Yıl 2, Sayı: 69, Sahibi: Mübeccel Dilmaçoğlu.

Bafra, 08 Kasım 1951, Yıl 2, Sayı: 71, Sahibi: Mübeccel Dilmaçoğlu.

Bafra, 15 Kasım 1951, Yıl 2, Sayı: 72, Sahibi: Mübeccel Dilmaçoğlu.

Kişisel Arşivler

Çifci, Erhan. Askeri Tarihçi-Yazar, Kişisel Arşivi.

Genç, Sinem. Kişisel Arşiv, Cemal Genç’in Torunu.

Yüksek Lisans Tezi

Dodur, Mehmet. Demokrat Parti Döneminde Samsun’da Yapılan Siyasi Parti Mitinglerinin

Basına Yansımaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Ana Bilim Dalı, 2019.

Güven, Cüneyt. Sebep ve Sonuçları ile Kore Savaşı ve Türkiye, Pamukkale Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, 2019.

 • BafraHaber Yorum
 • Kore’de Bafralı Bir Kahraman: Cemal Genç içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 7
User defaultYorumcu-142996
03 Nisan 2022
21:48
 • Yorumcu-142996
 • 03 Nisan 2022
 • 21:48

Müthiş araştırma, müthiş kaynaklar. makale bafra standartlarının çok üstünde. sn.avşaroğlunu kutluyorum.

User defaultYorumcu-141291
12 Mart 2022
12:36
 • Yorumcu-141291
 • 12 Mart 2022
 • 12:36

Arkadaşlar bir evet yanlış yazım var nato'ya başvuran smet inönü hükümetidir demokrat parti 14 mayıs'ta seçime girdi temmuz'da hükümeti kurdu �lk kore'ye giden ekip haziran 1950'de gitti o günkü şartlarda sovyetlere karşı gerekliydi tarihi okuduğumuz zaman da hangi görüşte olursak olalım nato'ya girmek zorunda kalmıştır çünkü stalin her tarafa saldırıyordu boğazlarda hak iddia ediyordu doğu anadolu'da istiyordu kafkaslara ordu yurdu türkiye çaresizlikten nato'ya başvuruda bulundu şart olarak da kore'ye asker gönderirsen alırız sözü ile türkiye kore'ye asker göndermek zorunda kaldı

Cevap
 • Yorumcu-141326
 • 13 Mart 2022
 • 10:37

19. türkiye hükûmeti veya ı. menderes hükûmeti, 22 mayıs 1950 - 9 mart 1951 tarihleri arasında görev yaptı. türkiye, tbmm'nin 30 haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar çerçevesinde kore'ye asker gönderdi. ı. türk tugayının iskenderun limanından hareket tarihi 17 eylül 1950 dir. nato ya üyelik için başvuru ve bu üyelik için kore'ye asker gönderme kararı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. üzülerek belirtiyorum boş konuşmuşsunuz. hatta niyazi berkes'i hatırlamanın tam vakti: "yobazlıkta galiba cesaret kazandıran bir özellik var!!!

User defaultYorumcu-140910
05 Mart 2022
18:19
 • Yorumcu-140910
 • 05 Mart 2022
 • 18:19

Yabancı bir devletin himayesini kabul etmek ,insanlık özelliklerinden mahrumiyeti , beceriksizlik ve acizlikten başka bir şey değildir. bu aşağı dereceye getirilenlerin başlarına efendi getirmelirine asla müsaade edilemez...atatürk

Daha Fazla Yorum