BAFRA

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Raporu

 
 4461
Bafra Belediyesi Meclis DenetimKomisyonu 2020 Yılı Raporu - Bafra Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısında Meclis Denetim Komisyonu 2020 yılı raporu kabul edildi. 
Bafra Haber

Bafra Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısında Meclis Denetim Komisyonu 2020 yılı raporu kabul edildi. 

2020 yılına ait Bafra Belediyesi hesap iş ve işlemlerini denetlemek amacı ile seçilen AK Parti’den Dursun Aygün, Nazlı Sezgin ve MHP’den Mustafa Ertuğrul Erdoğan raporunu tamamlayarak Belediye Meclisine sundu. 

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meclis denetim raporunun okunmasını istedi ancak MHP Meclis üyesi Recep Kaplan, raporun herkeste olduğunu ifade ederek okunmasına gerek yok, okundu varsayalım dedi. Başkan Hamit Kılıç da öneriyi kabul ederek okundu kabul etti. 

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2019 yılına ait Denetim komisyonunun tespit ve öneriler başlıklı raporunu uzun olduğu gerekçesi ile Meclis’te okutmamış, okunmaması için Meclis kararı da istememişti. Meclis üyelerinden de okunması ya da okunmaması hususunda bir talep gelmemişti. 

2019 yılı Meclis Denetim Komisyonu raporunda MHP Meclis üyesi ve Denetim Komisyonu üyesi Emin Usta, tespit ve öneriler başlığı bir takım tespitlerde bulunmuştu. 

İttifak ortağı MHP’nin Denetim Komisyonu raporu AK Parti’de hoş karşılanmamış, sonuç olarak da Emin Usta 2020 yılı Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmemiş, parti kararı ile Mustafa Tuğrul Erdoğan denetim komisyonu üyesi olarak gösterilip seçilmişti. 

MHP Meclis üyesi Mustafa Tuğrul Erdoğan imzalı 2020 yılı Denetim komisyonu raporunda, Bafra Belediyesi ile ilgili somut olarak olumsuz hiçbir iş ve işlemin gerçekleşmediği tespit edildi.

2020 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa Tuğrul Erdoğan, 2021 yılında MHP tarafından komisyon üyesi olarak gösterilmedi. 

Aşağıdaki Denetim Komisyonu raporuna imza atan Erdoğan dünkü Meclis toplantısına da katılmadı.


TESPİT VE ÖNERİLER

Komisyonumuz; çalışmalarını 26.03.2021 tarihine kadar 45 iş günü içerisinde yürütmüş, ilgili birimlerle gerekli görüşmeler yapılmış, gelen listeler üzerinden örnekleme metoduyla komisyonumuzca tüm dosyalar incelenmiş ve çalışmalar iş bu rapor ile kayıt altına alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 07.01.2021 tarihinde gizli oyla seçilen Denetim Komisyonunca 2020 yılına ait hesap iş ve işlemleri ile sınırlı kalınarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

• Ödeme emri belgeleri genel olarak incelenip değerlendirildiğinde Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği görülmüştür. Ödeme emri belgelerinin ve eklerinin usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği ve muhafaza edildiği görülmüştür.

• Yapılan incelemeler neticesinde kurumun yasal kesintilerini (Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri, damga vergisi, gelir vergisi ve karar pulu icra ve nafaka, kefalet, sendika kesintileri) diğer belediyelere de örnek teşkil edecek şekilde kanunlara uygun olarak görülmüştür.

• 2020 Yılında hedeflenen 83.000.000,00 TL gelirin 74.697.717,83 TL'lik bölümü elde edilmiş, böylece bütçenin %90 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

• 2020 yılı gider bütçesinin 83.000.000,00 TL olduğu gerçekleşen giderin 68.215.893,12 TL olduğu ve % 82 oranında gerçekleştiği ve giderlerin 5018 sayılı yasanın 31. maddesine göre harcama yetkilileri tarafından yasalara uygun şekilde yapıldığı görülmüştür.

• 2020 yılı personel giderinin kesinleşen toplam gelire oranının %24,6 olduğu ve yasal sınırın (%30) aşılmadığı görülmüştür.

• Personel ile ilgili işlemlerde ve düzenlenecek evraklarda, ilgili kanun ve yönetmeliklere riayet edilmesi, hesap verilebilirliğe dikkat edilmesi, kamu zararına yol açılmamasına; idari para cezaları ve yargı kararları neticesinde ödenecek ceza ve tazminatlarda; personel hata-ihmal ve kusurundan kaynaklanan durum varsa kişi borcuna alınıp ilgililerden tahsili yoluna gidilmesi gerektiği, 

• Araç ve iş makinelerinin tamir-bakım ve onarım giderlerinde, kullanıcılardan kaynaklanan tamir ve onarım giderleri bedellerinin kullanıcılara rücu edilerek kamu zararının önüne geçilmesi, iş ve mali disiplinin sağlanması gerektiği,

• Taşıt bakım ve onarım giderlerinin, kurumda kullanılan ancak ekonomik olmayan, sürekli masraf çıkaran araçların yenilenmesinin de yedek parça, tamir ve bakım giderlerini daha da azaltacağı;  Örneklem yöntemiyle ihale dosyaları incelenmiş olup; usulüne uygun olduğu görülmüştür.

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerini düzenleyen 5.maddesi “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.” hükmü, amaç olduğundan, madde hükmüne uyulma ve daha titiz mal ve hizmet alımlarının yapılması, aksi durumların hukuki sorumluluk doğuracağı unutulmamalıdır.

• İşyeri açma ve işletme ruhsatları örneklem yöntemiyle ile incelenmiş olup; usulünü uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

• 2020 yılı yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Denetim süresince çalışmalarımızda Komisyonumuza gerekli destek ve yardımı esirgemeyen başta Belediye Başkanımız olmak üzere birim Müdürleri ve tüm personele göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı teşekkür ederiz.

VI-SONUÇ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Bafra Belediye Meclisi'nce oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacına yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisi'ne arz olunur. 26/03/2021


Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Raporu içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 14
User defaultYorumcu-115344
11 Nisan 2021
18:51
 • Yorumcu-115344
 • 11 Nisan 2021
 • 18:51

Ruhsat müdür yaya kaldırımlar ek dükkan olmuş ne iş yapıyor: ?

User defaultYorumcu-116491
10 Nisan 2021
14:07
 • Yorumcu-116491
 • 10 Nisan 2021
 • 14:07

Mhp ismail bekara da aynısını yapmıstı dogru konusanı sevmiyorlar mhp simdide emin ustaya yaptı.yazıklar olsun bafrada mhp yi bitirdiler

User defaultYorumcu-113917
10 Nisan 2021
11:59
 • Yorumcu-113917
 • 10 Nisan 2021
 • 11:59

Belediyenin işleri doğru olsa faaliyet raporları, denetim raporları , meclis gündemi kararları , bütün mal alım ihale ilanları gibi şeyler belediyenin internet sayfasında yayınlarlar. naci sürmeli mhp grubu adına meclis görüşmelerini oturumları canlı yayınlansın diye dilekçe vermişti. encümen seçildikten sonra bu konuyu bir daha gündeme hiç getirmedi. . sus dediler sustu. hamit kılıç naci sürmeli den başka hiçbir mhp liyi encümen üyesi olarak kabul etmez.

Daha Fazla Yorum