Ramazan-ı Şerif ve Yardımlaşma

 

      Mübarek Ramazan ayının millet hayatımız üzerinde çok önemli tesirleri vardır. Mübarek Ramazan-ı Şerif Rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek zirveye ulaştığı, içinde kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı kadir gecesinin bulunduğu, bedenimiz ve ruhumuzda maneviyatın şölenleri yaşanan bir aydır.

 

 

       Ramazan-ı Şerif içinde Müftülerimiz, alimlerimiz Hafızlarımız, Vaizlerimiz,  imamlarımız, müezzinlerimiz, diyanet işleri başkanlığımız ve çeşitli yayın kuruluşları bu mübarek ay için önemli açıklamalar, bilgilendirmeler ve programlar yapıyorlar. Bunlardan hep beraber faydalanıyoruz. Bunun diğer aylarda da aynı ölçü ve duyarlılık içinde devam ettirilmesinin toplumsal huzur, toplumsal dayanışma ve kişisel manevi mutluluğumuz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Belki bir tekrar olacak ama, Mübarek Ramazan-ı Şerif hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) bazı hadis-i şerifleri ise şunlardır:

 

 

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

 

 

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

 

 

(Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.) [Deylemi]

 

 

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

 

 

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

 

 

(Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar

 

 

(Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]]

 

 

(Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) (Mansur]

 

 

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]

 


(Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]

 

 

(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

 

 


           İlçemizde Ramazan-ı Şerif dolayısıyla aş evleri kurulur, gıda yardımları yapılır.  Bunlardan biride benim yakinen bildiğim Emirganda ki aş eviydi. Halisane ve çok güzel bir çalışmaydı. Daha sonraları başka mahalle muhtarlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızda bu güzel çalışmayı yaptı. Eski Belediye Başkanımız Şükrü Neiş döneminde ise Belediye tarafından aş evi kuruldu. Daha kapsamlı bir şekilde iftar ve sahur yemekleri kimsesiz, garip ve muhtaç insanlarımıza dağıtımı yapıldı. Bu gelenek şimdide Belediye Başkanımız Zihni Şahin tarafından devam ettiriliyor. Belediye Başkanlarımızın ve milletvekillerinin bizzat orada yemek dağıtımında bulunmaları, bu hizmeti insanlarımıza ulaştırmaları ve eşleriyle birlikte orada iftar yapanlarla birlikte iftarlarını açmaları gerçekten güzel davranışlar. İmam Rabbanini Hazretleri Ramazan ayı ve iftar vermenin önemi ile ilgili şunları belirtir:

 

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.”

 

Toplumumuz içerisinde gerçekten mağdur, ihlâslı, öksüz ve yetim, dul ve kimsesiz, fakir, yardıma muhtaç, özürlü ve maddi durumları yerinde olmayan insanlarımız bulunuyor. Milletimizin hayır hasenat duygularının yüksek oluşu, sosyal devlet anlayışı ve toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayla durumu, hali ve vakti yerinde olanlar sayesinde bu insanlarımıza sahip çıkılmasını bizzat görmek ve yaşamaktan dolayı gerçek bir mutluluk duyuyorum. Nerde bir sahipsiz ve kimsesiz olan varsa arayıp bulmak onlara yardımcı olmak gerekir. Bazı insanlar durumlarını belli etmeyebilir. Konu komşu, hısım akraba, eş dost olarak bunlara ulaşmalıyız. Ben bunu yapan insanlarımız olduğuna yürekten inanıyorum.  Bu mübarek Ramazan-ı Şerifteki yüksek duygularımızı diğer aylarda da devam ettirmeliyiz. Yüce ALLAH Kuran-ı Kerim’de yardımlaşma hakkında şunları emretmiştir:

 

"Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” (Bakara 215)

 

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.” ( Nahl 90-91)

 

Ölçüyü yine peygamber Efendimiz  şu şekilde ortaya koymuştur:

 

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter." (Rezin bir rivayette şunu ilave etti: "Kim, hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla birlikte otursa, ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")

 


Kaynak: Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim 3, İkrah 7; Müslim, Birr 58, (

 

 

 

Cenab-ı ALLAH (C.C.) cümlemizin dualarını kabul etsin, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda versin. Günahlarımızı af edip bu ayın ve kadir gecesinin hürmetine bizleri cehennemden azat etsin. Kulluğuna kabul etsin. Bizleri hayırlı işlerden ayırmasın ve hayırlı işlere vesile kılsın.

 

Saygıyla kalın...

 

  • BafraHaber Yorum
  • Ramazan-ı Şerif ve Yardımlaşma içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0