Bafra Tarım Teknoparkını kurmalıdır

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (International Associatinon of Science Parks -IASP) teknoparkı; “temel amacı, rekabet gücünü ve yenilik kültürünü geliştirmek suretiyle üyelerine değer artışı sağlamak olan, profesyonel yönetici tarafından yönetilen örgüt” olarak tanımlamaktadır.

Teknoparklar, ilk olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarının gelişmiş olduğu İngiltere ve ABD gibi ülkelerde faaliyet göstermeye başlamıştır.

İlk teknopark, 1952 yılında ABD’nde Kuzey California’da kurulan StanfordResearch Park’dır. Daha sonra 1959 yılında Kuzey Carolina’da Research Triangle Park kurulmustur. Teknoparklarınkuruldugu ikinci ülke İngiltere’dir.

1972 yılında Edinburgh’da Heriot-Watt Üniversitesi Teknopark’ı ve Cambrigde Teknopark’ı, İngiltere’de kurulan ilk teknoparklardır. Teknoparklar, inovasyonu, girişimciliği ve bilgi temelli firmaların büyümesini teşvik ederek bölgelerinde yerel ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.

Artık günümüzde şehirler, kendilerine hedefler seçmektedir. Belli alanlarda şehirleşmeyi ve o alanda kaynaklarını kullanmayı tercih etmektedirler. Yönlerini o tarafa çevirmektedirler. Bu alanlar turizm, sanayi, tarım ve tarıma dayalı sanayi, finans, spor, fuar, bilişim, kültür ve sanat, sağlık, üniversite alanlarıdır. Bu nedenle günümüzde sanayi şehri, turizm şehri, finans şehri gibi marka şehirler oluşmaktadır.

Bafra’da kendini en güçlü olduğu alana yönlendirmelidir. Yazının sonunda eklediğim tabloları incelediğinizde, coğrafi konumumuza, iklimimize, toprak yapımıza ve varlığına baktığımızda, dünyada ki açlık tehlikesi ve küresel ısınma gibi faktörleri de göz önüne aldığımız da Bafra’nın tarım ve tarıma dayalı sanayiyi kendisine hedef seçmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bafra’nın bu hedefe ulaşması, tarım ve tarıma dayalı sanayide cazibe merkezi olması için “agropark” olarak da adlandırılan “tarımsal teknopark”a sahip olması mecburiyeti vardır. Tarımsal teknoparklarda tarımsal üretimin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan araştırma geliştirme birimlerinde, tohum ıslahı, yeni bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi, verimin arttırılması, planlı üretim, haritalama (tarım arazilerinin uydu fotoğrafları ile etüt edilerek uygunluk ve verimlilik sınıflandırmasının yapılması) su ürünlerinin geliştirilmesi, tarla zararlıları ve bitki hastalıkları ile mücadelede etkin yöntemlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin ve üretim kalitesinin arttırılması, insan sağlığı ve beslenmesine ilişkin yeni imkânlar geliştirilmesi ve benzeri konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Ülke ve Bafra olarak birçok üründe ve hayvansal üretimlerde dünya ortalamasının altında verim düzeyine sahibiz. Türkiye’de ve ilçemizde verimliliğin yükseltilmesi, kalitenin artırılması gerekiyor. Zirai teknoparklar ürünün tarladan tüketiciye koordineli bir şekilde ulaşmasını sağlayan entegre tarım tesisleri kurulmasını sağlarken, modern tarım tekniklerinin kullanımını da arttırıyor. Tarımsal teknoparklar tarımsal bilgi üretim ve destek merkezleri, ekim alanları ve deneme çiftliklerinin yanı sıra ürün işleme, ambalajlama, depolama ve nakliye ünitelerini içinde barındırıyor.

Tarım-teknoloji buluşmasına imkân sağlamak ve sektörün geleceğine ışık tutmak adına bu teknoparklar büyük önem taşımaktadır. Doğa koşullarına bağlı üretimin gerçekleştiği tarımda teknolojinin etkin biçimde kullanılması, kuşkusuz üretimde kalite ve verim artışına, maliyetlerin düşürülmesine, risk ve belirsizliğin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine de imkân sağlayacaktır
Dünya nüfusu hızla artarken az gelişmiş ülkelerin açlığın pençesinde olduğunu, toprak ve hava kirliliği ile savaşan Avrupa’nın da riskle karşı karşıya kaldığını hesap edersek gıda güvenliğinin önemi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin tarımsal üretimde bir yerlere varması ve Avrupa’nın gıda ambarı olması mümkündür.
Gelinen noktada tarım ve tarıma dayalı sanayi en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Verimlilik için tarımsal teknolojilerin gelişmesi gerekir. Zirai teknopark hayata geçerse, Bafra’nın tarımsal birikimi teknolojiyle birleştirecek, bu sayede tarım-sanayi entegrasyonu da sağlanacaktır. Ayrıca ambalajlamadan hijyene, pazarlamadan ihracat kadar pek çok konuda yaşanan aksaklıklar da çözülecektir.”
Tarımsal teknoparklar, araştırma geliştirmenin yanı sıra, hem ticari eğitim hem de
turistik amaçlı ziyaretçilere de ev sahipliği yapmaktadırlar. Bazı gelişmiş ülkelerdeki tarımsal teknoparklarda bu ziyaretler için, ziyaretçi büroları kurulmuştur. Düzenlenen otobüs turları ile teknoparklara gelen ziyaretçiler rehber eşliğinde gezdirilmektedir. Park içinde otopark, konaklama mekânları ve lokanta gibi imkânlar da yer almaktadır Bazı gelişmiş ülkelerdeki tarımsal teknoparklar, ileri teknoloji sayesinde katma değeri çok yüksek ürünler elde etmekte ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadırlar.
Tarım alanında yapılan Ar-Ge çalışmaları gıda güvenliği ve güvencesi açısından da önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir. Öte yandan küresel ısınma nedeniyle aynı tür bitkinin aynı toprakta daha fazla suya ihtiyaç duyduğu, mevcut su kaynaklarının gittikçe azaldığı yeraltı su seviyesinin daha derinlere düştüğü bir zamanda sulama sistemlerinin modernizasyonu, daha az su kullanan bitki çeşitlerinin geliştirilmesi v.b. konular Ar-Ge çalışmalarının önemini artırmıştır. Küresel ısınmanın getirdiği güncel sorunlar, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması sorunu karşısında, ülkemizin bitki çeşitliliğindeki zenginliğin sağladığı avantajlar dikkate alınarak “uygulamaya dönük tarımsal araştırmaların” yaygınlaştırılması ve bu çerçeve de tarımsal teknoparkların kurulması Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu araştırma ve inceleme raporunda da özellikle vurgulanmıştır.

Bafra’nın Tarım Teknoparkına kavuşması için yerel yönetim, Ticaret ve Sanayi odası, Ziraat odası, İlçe tarım Müdürlüğü, Borsa ve üniversitenin bir araya gelmesi ve bir an önce çalışmalara başlaması gerektiğine inanıyorum. Bafra’nın, köylümüzün, esnafımızın, işsizlerimizin, sanayicimizin, işadamımızın geleceği bu konudadır.

Yöneticilerimizin bu vizyona sahip olması Bafra için kurtuluş demektir.

Saygılarımla

FAYDALANILAN KAYNAKLAR:

1- T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU
22.01.2009 TARİH VE 2009/1 SAYILI ARAŞTIRMA İNCELEME RAPORU

2- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
MEHMET HARMANCI/M.OĞUZ ÖNEN
DÜNYADA VE TÜRKİYE`DE TEKNOPARK VE TEKNOKENT UYGULAMALARI

3- TİLMAÇ ÇAKAR

4- BAFRA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ

  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Tarım Teknoparkını kurmalıdır içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0