Bafra Sempozyumu

Hava güzel,
Organizasyon mükemmel,
Konuşmacılar alanlarında uzman kişiler ve akademisyenler,
Açılış bölümü dahil oturumlara dinleyici ilgisi ve katılım çok yüksek,
Herkesin yüzü gülüyor,
Bafra Belediye Başkanı Sayın Zihni Şahin’in de ifade ettiği gibi “ Potansiyellerinden Hedeflerine Bafra Sempozyumu”  Bafra için gerçekten bir “ Milat” oldu.  Bu başlangıç ile bilimin ve bilginin eli artık daha çok Bafra’nın üzerinde olacaktır. Bu sempozyum Bafra’nın potansiyellerinin farkına vardırılması, dışarıda ki beyin değerlerinin gün yüzüne çıkması, Bafra için düşünen insanların, Bafra için bir şeyler yapmak için çırpınan insanların bulunduğunun gösterilmesi bakımından da önemli bir işlev yapmıştır.
Sempozyumda Valimizin ve eski bakanımız Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün, Sinop Üniversitesi rektörümüzün, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanımızın bulunması ayrıca bir onur olmuştur. Turizm Fakültemizin bağışçısı Kaya Aşcı’ya plaket verilmesi ve candan bir alkış alması Bafra için bir şeyler yapanları insanımızın bağrına basması ve takdir etmesi bakımından çok yerinde bir davranış oldu. Kaya aşçı ve Aşçı ailesi bu yaptıkları anlamlı bağış ile Bafra’da ölümsüzleşmiş oldular.
Bafra Belediye Başkanı Sayın Zihni Şahin’in konuşması olgunluğunu ve hiçbir komplekse sahip olmadan Bafra için yapılacak her güzel şeyi desteklediğinin bir kez daha somut bir örneği oldu. Kaymakamımız Ali Katırcı Bey’in artık eylem ve icraata geçme zamanıdır ifadeleri insanlarımızı heyecanlandırmış ve beklentilerini özetlemiştir.
Sempozyum da tartışılmaz bir emeği olan Bafra Belediyesini, belediyenin basın ve halkla ilişkiler müdürü personelini, Bafra için Hepimiz sivil inisiyatifinin temsilcilerini ve sempozyumun tüm kurul üyelerini, sekretaryasını kutluyorum. Açılış konuşmasını yapan Yavuz Kabaoğlu kısa ve net cümlelerle bir kitap olabilecek güzel bir konuşma yaptı. Konuşmak, kötülemek ve eleştirmekten başka bir şeyler yapalım diyerek bence bir döneminde kapatılmasını sağlamıştır.
Potansiyellerinden hedeflerine Bafra Sempozyumunda:
Tarih,
Coğrafya ve Turizm,
Tarım Ekonomisi,
Kentleşme, yeşil alanlar ve bölgesel kalkınma,
Kültür, sanat ve sosyal hayatımız
Konu başlıklarında 26 bilim adamı, yazar, serbest meslek mensubu ve siyaset adamlarımız tebliğler sunacaklar. Sempozyumun 1.gününde bu anlamda tam bir bilgi şöleni yaşadık.
Bu organizasyon tüm hazırlığı, tasarımları,  tanıtımları, basılı evrakları sunumları, konuşmacıları, katılımcıları, gala yemekleri, kokteyl, sergi, gezi dahil tüm programları ile Bafra’ya yüksek bir standart getirmiştir. Büyük resim harikadır, faydalıdır ve Bafra’ya önemli katkı yapacaktır. Bafra uzun yıllar sonra bir alanda öne geçmiştir. Üstelik bu öne geçiş bilgi ve bilim alanında olduğundan dolayı yeri ve anlamı çok farklıdır. Bu sempozyum Bafra’nın tüm gecikmişliklerle hesaplaşmada ve ileriye geçmekte mihenk taşı olacaktır. Emeği geçen herkesi tüm kalbim ve samimiyetimle tebrik ediyorum.
Ayrıca aristokratik, yenilikçi, genç, eğitimli, sorgulayıcı, tartışan, planlı ve programlı, ekonomileri ve iş hayatları düzgün bir grup da ilçemizde oluşuyor. Bu meyvelerini göstermeye başlamıştır. Buradan Bafra siyaseti içinde önemli potansiyel isimler çıkacak olmasını da ileride kimse sürpriz olarak görmemelidir.
Dua, selam ve saygılarımla…
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Sempozyumu içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0