Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Bafra ayakkabicilar arastasi ve 100 yillik ayakkabicilar

Her biri ayrı bir zanaatkâr olan bu kıymetli büyüklerimin birçoğunu babam rahmetli Nazım Şahin Urfalı nam-ı diğer Avcı Nazım tek tek tanır, aileleri sülaleleri kim bilirdi. Bir kısmı ile hısımlığımız, komşuluğumuz ve akrabalığımız olan bu esnaf ve ustaların vefat edenlerine Allah’tan rahmet yaşamakta olan torunlarına da selam ederim.  

Ayakkabıcılar Arastası Cumhuriyet öncesi döneminde inşa edilmiş bir yapı grubu. Burada ticaret yapan Rum ve Ermeni esnafların olup olmadığını, varsa da kimler olduğunu bilmiyorum. Olduğuna dair bilgisi olan varsa yorum kısmına yazabilir. Babamdan duyduğum arastanın bilinen en eski Türk ve Müslüman Ayakkabı Ustası ve Esnaflarını ise şimdi size aşağıda yazacağım. Bu isimlerin birçoğunu büyüklerinizden duymuş veya yaşınız 70’in üzerindeyse tanışmış, konuşmuş, alışveriş etmiş hatta çayını bile içmişsinizdir. Bu yazımda esnaf ve ayakkabı ustalarını anlatacağım. Yazım 100 yıllık bir zaman birimini kapsadığından dolayı biraz uzun olacak.

Birinci gruptaki kişiler 1900-1940 arası en eski bilinen büyüklerimiz. İkinci guruptakiler bu mesleğe 1940’tan sonra babalarından devralarak başlamış veya babaları ile beraber başlamış yaşı şu an 70’in üzerindeki büyüklerimizin de tanıdığı esnaf ve ustalarımız. Üçüncü guruptakiler ise 1950’den sonra bu işe baba ve dedelerinden miras alarak icra eden büyüklerimiz. Dördüncü gruptakiler ise bugün bu işi yapan esnaflarımız ve çocukları… 

İkinci gruptakileri tanıyacak olanların yaşları şu an 70-80 arasında, üçüncü gruptakileri tanıyacak olanların yaşları 50-80 arasında ve son dördüncü gruptakileri tanıyacak olanlarsa şu anda 50-60 yaşa kadar olan değerli Bafralılardır.                                                                                                                                         

Eski zamanlardan bu yana Bafra’daki ayakkabıcılar arasında iki türlü ayakkabı esnafı vardı. Birincisi İstanbul işi ayakkabıları getirip satanlar, diğeri de Bafra’da ayakkabı imalatı yapıp satan ayakkabıcılardır. 

Bafra’da ayakkabı imalatı yapıp satan ustalarımız ayakkabıları sığır derisinden yaparlar, bir ayakkabı 300 gramı geçmezmiş. İnce işçilik ile yapılan bu ayakkabılara “Konç”suz ise “Basık” derlermiş. “Basık”ın üzerine Konç koydu mu “Sapuk” olurmuş. Konç ayakkabının üzerine dikilen ve dize doğru olan uzantıya denirmiş. Ayakkabının Konçlu haline ise Sapuk diyorlarmış. Yapılan bu Sapuk ve ayakkabılar daha sonra Frezeciye gönderilir iç dikiş ve foraları yaptırılırmış, yani parlatma işleri…                                                                                                                      

İstanbul işi ayakkabıları satanların en başında Kerim Başar ve kardeşi Birol gelirmiş. Kerim Usta’nın o yıllarda İstanbul’da da ayakkabıcı dükkânı varmış. 

Bir diğer İstanbul işi satanlardan birisi de Aziz Akekmekçi yani Aziz Emmiymiş. 

Bafra’mızın meşhur terzilerinden Hasan Düzbal’ın babası Fahri Amca da bu birinci gruptaki en eski ayakkabıcılarımızdandı. Fahri Amcanın dükkanı Ekrem Uyar’ın konfeksiyon mağazasının karşısındaymış. Yüncü Hacı Abi ‘’Rahmetli dedemin dükkânı Ekrem Uyar’ın karşısındaymış. Kardeşi Ahmet Bal ve Hamit Dayı ile ortak körüklü Sapuk ve topuklu basık ayakkabı imalatı yaparlarmış.” dedi Fakat Hamit Dayının soyadını hatırlayamadığını söyledi. Hacı Abim eğer dedesi Fahri Usta’nın fotoğrafını bulursa yazıya koyacağım.                                                                                               

Ekrem Uyar’ın dükkânının olduğu yer ise Ekrem Amca’dan önce Düğmeci Nejdet Geyikçi’nin dükkânıymış. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

O yıllarda bir diğer Usta zanaatkârımız ise yine en eski ustalardan meşhur Kurt Mehmet Aygün Amcaymış. Kurt Mehmet Aygün Amca Bafra’mızın değerli ustalarından Seyfettin Aygün ve Hüsrev Aygün Amcanın babasıdır. Seyfettin Amca ve Hüsrev Amca daha sonra baba mesleğini devam ettiren usta zanaatkârlarımızdandı. 

Yine o yılların meşhur ustalarından ikisi de Mustafa ve İsmail Küçük kardeşlermiş. Mustafa Amca Yahya Biren Amcamızın kayınpederiydi. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Bir diğer kıymetli zanaatkârlarımız ise Kırpık Hüseyin olarak bilinen Hüseyin Çoban ve kardeşleri Necmi Çoban ile Ahmet Çoban’dı. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Aykut Gezen’in dedesi Mescid Camii’nin 40 yıllık İmamı Şeyh Mamut Hoca da o dönemin Ayakkabı Ustalarındanmış. Şeyh Mahmut’un ayakkabı dükkânı Mescid Camii karşısındaki evinin alt katındaymış. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Bir diğer eskilerin ustası ise Sarı Mehmet Usta yani Mehmet Keçeli’dir.  Mehmet Keçeli ayakkabıcı Bilal Keçeli’nin babasıydı. Keçeli sülalesi de Bafra’mızın en eski Ayakkabı esnafı ve ustası olan bir ailesidir. Bilal Keçeli, Cemal Keçeli, Hasan Keçeli, Kemal Keçeli, Hüseyin Keçeli, Sayacı Mustafa Keçeli bu sülalenin devamı olan ve ayakkabı sektörünün önde giden ailelerinden birisidir.    

Bir diğer kişide Abdulkadir Aygün Usta. Abdulkadir Usta Bafra Lisesi müdürlerimizden öğretmenimiz Abdulkadir Aygün’ün dedesiydi. 

Yine dönemin meşhur Ustalarından Akiseyin Hüseyin Kurt ve kardeşi Muhsin Kurt da yine aynı dönemim zanaatkârlarındandır. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Yine aynı dönemin ayakkabıcılarından birisi de Gebeleğin Enver olarak bilinen Enver Dinçer vardı. Enver Amca ayakkabıcı Mehmet Dinçer’in babasıydı aynı zamanda ayakkabıcı Hasan Keçeli’nin kayınpederiydi. 

Bir başka kıymetli zanaatkârımız ise Lütfü Usta yani Lütfü Sezer’di. Lütfü Usta da çok iyi bir Sapuk ve Mes ustasıymış. Lütfü Sezer’in oğlu Mehmet de babasıyla beraber çalışırmış. 

Büyükcami’den Mustafa Aydoğdu Usta da bu ilk dönem zanaatkârlarımızdandır. 

Yine o dönemin Ustalarından Çilhane Mahallesi’nden Bekir Gökyar var. Bekir, amcaoğlu Kazım ile bu işi beraber yaparmış. Bekir Gökyar değerli arkadaşım Zekiye Gökyar’ın (Ahmet Abdurrahmanoğlu’nun eşi) dedesiydi. 

Ali Bozacı’nın eniştesi Kamil Usta, Dilsiz Kemal, Koca Kamil, Ethem Usta, Zihni Dayı ve Fedai Usta da yine o dönemler Bafra’da ayakkabı ustalığı ve imalatı yapan diğer değerli zanaatkârlarımız fakat ben bu zanaatkârlarımızın soyadlarına ulaşamadım. Eğer büyüklerinizden isimlerini duyanlarınız veya torunlarını tanıyanlarınız varsa veya yazımı okumuşlarsa, yorum kısmına lütfen yazınız ve yazımıza ekleyelim. 

Bu yazdığım 1. gruba ait ayakkabı ustalarından günümüzde en yaşlı yaşayan Necmi Çoban Amca var. Necmi Amca 100 yaşından fazla ve şu anda sanırım çok yaşlı olmasından dolayı evinde hasta yatıyor.                                                                                                     

Bu ustalarımız ve zanaatkârlarımızın çocukları olan ikinci gruptaki ayakkabıcılarımızdan Gebeleğin Enver Amca’nın oğlu Mehmet Dinçer Amca vardı. Mehmet Dinçer daha sonra Samsun’da ayakkabı mağazası açarak Samsun halkına hizmet verdi. 

Bu ikinci dönemin ustalarından Seyfettin Aygün Amca ve Hüsrev Amca babaları gibi Mes ustasıydı. Bafra’daki en güzel Mesleri bu aile yapar kişiye özel ayak ölçüsü alır topuklu ve topuksuz Mes üretimi yaparlardı. Seyfettin Amca nenem Alişah kızı Hacı Emine Hatun Başkaya’nın Meslerini de yapar eve gelir nenemin ayak ölçülerini alırdı. Nenem ‘’Seyfi Bey topuksuz düz yap” derdi. Toptan olarak da üretim ve satış yapan bu baba-oğullar işinin erbabı büyük zanaatkârlardandı. Seyfettin Amca bir dönem Bozanak İsmail Amca yani İsmail Ülgen ile beraber çalışmışlar. 

Lütfü Sezer Amca da Seyfettin Amca gibi Mes ustasıydı ve oğlu Mehmet Amca ile bu işi yaparlarmış. Mehmet Amca da babasından sonra bu zanaatı devam ettiren büyük ustalarımızdandır. 

Fahri Usta’nın kardeşi Ahmet Bal’ın çocukları ve torunları bu işi devam ettirdiler. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Değerli arkadaşım Yakup Açık’ın babası Acuk Mehmet Amca da Bafra’mızın tanınmış Ayakkabı Ustalarındandı. Dükkânı ise Lalinci Hamit Dayının karşısındaydı. 

Yine o dönemin meşhur ustalarından değerli arkadaşım Cihangir Yiğit’in babası Bekir Yiğit ve yine değerli arkadaşlarım Mustafa ve Ümit Uçaravcı’nın babaları Şeref Uçaravcı da bu zanaatkâr amcalarımızdandı ve bunun gibi dediğim isimler 1930 ile 1980 arasında bu işi yapan kişilerdi. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar                      

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar                                                                                              

Mehmet Dinçer, Mehmet Sezer, Bilal Keçeli, Hasan Keçeli, Cemal Keçeli, Kemal Keçeli, Yavuz Nayır, Bacak lakaplı Ahmet Kulaksız, Koca Kamil Usta, Gazipaşa’dan Tekin Usta, Hüseyin Ataseven, Pandırlardan Halil İbrahim Usta, Bozanak lakaplı İsmail Ülgen, saçları kızıl olduğu için Kızılbaş Kemal olarak tanınan Kemal Usta ve kardeşi Atilla Usta, Kerim Usta, Kef Mehmet, Akiseyin Hüseyin Kurt, eski futbolculardan Buzo Tekin, Halis Çalık, Kamil ve Ahmet Sezer, Mehmet Sezer, Öğretmen Şinasi Bey’in oğlu Mehmet Usta, Ayakkabıcı Acuk Mehmet, Bekir ve Kazım Gökyar, İsmail Balakçı, Adil Şeker, Ahmet Bal, Metin Teber, Necip Uyar, İsmail Kaleli, Hasan ve Mehmet Erken, Ahmet Kaynak, Hüsrev Aygün, Paslı Arif lakaplı Arif Yalçın, İsmail Özkaptan, Rüştü Önen, Şeref Koç, Yaşar Bal, Erol Yazıcı, Pala İsmail, Nevzat ve Koreli lakaplı Mehmet İşleyen, Kerim ve Selahattin Göbeloğlu, Derici ve tabakçı İbrahim Kalender, Hüseyin Ataseven, Mukadder Aydın, Adem Güler, Kadir ve Salih Nayır, Cafer Uzunalioğlu, Domdom Ali Kemal Yarar, Hüseyin Şimşek, Hasan Topaloğlu, Mesci Ragıp Güreş, Sayacı İsmail Şenel, Bilal Baş, Muhsin Kurt, İlkay Nayır, Cengiz Nayır, Sadık Nayır, Yemeneci Merzifonlu Yusuf Usta, Sayacı Salih Külah ve bana bu yazımda yardımcı olan değerli arkadaşım, kıymetli dostum İbrahim Üresin’in babası İsmail Üresin ve yine bana yardımcı olan Metin İşleyen Abimin babası olan Ayakkabıcılar Derneğinin 37 yıl Başkanlığını yapan Necdet İşleyen amcalarım da bu 1930-1980 dönemlerinin önemli ve değerli zanaatkarlarından ve Bafra’da Ayakkabıcılık sektörünün isim yapmış insanlarıdır. 

Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar

Necdet İşleyen Amcam bizim Büyükcami’den karşı komşumuzdu. Yıllarca komşuluk yaptık ve Necdet İşleyen Amca ile İsmail Üresin Amca ailemizin ayakkabıcısıydı. Naif ve Kibar insanlardı.  Necdet İşleyen Amcamdan sonra onun yönetiminde olan Hatice Göbeloğlu Başkanlığı devralarak 3 yıl kadar bu görevi üstlendi ve daha sonra yapılan Genel Kurulda Başkanlığı eşi Sedat Göbeloğlu’na devretti. Şu an Başkan hala değerli arkadaşımız Sedat Göbeloğlu ve dede-baba dükkânlarında hala bu mesleği üçüncü nesil olarak başarı ile devam ettiriyor. Ayakkabıcılar Derneğinin ise şu an 111 tane faal üyesi bulunuyor.                                                                                  

Frezeci olarak bilinen ustalar ise İsmail Ataseven ve Mevlüt Alkan Ustalar. Bir de arastanın çay servisini yapan garson Hayati Abi ve arastanın çaylarını veren ihtiyarlar kahvesinin sahibi Acar Necati Abi vardı. Necati Abi, Hayati’nin abisiydi. Çay ocakları yani kahveleri Kadı Çeşmesinini yanındaki sokakta Frezecilerin yanındaydı.                                             

Değerli okurlarım ve Kıymetli Bafralılar yazımın ikinci bölümünde yukarıda yazdığım bu ayakkabıcı esnafı ve ustalarımızın ayakkabıcılar arastasında hangi dükkânlarda bu işi yaptıklarını ve bu dükkânlara nereden geldiklerini bulacaksınız. Yukarıda ismini yazdıklarımdan başka diğer usta ve esnaflarımızı ikinci bölümde göreceksiniz. Onun için ikinci bölümü okuduktan sonra yorumlarınızı veya sizin bildiğiniz ama benim yazmayı unuttuğum veya bilemediğim veya babamın anlatırken hatırlayamadığı esnaf ve ustalarımızı yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum.                                     

Saygı ve Sevgilerimle.  AHMET FARUK URFALI. 

BAFRA AYAKKABICILAR ARASTASI VE 100 YILLIK AYAKKABICILARI BÖLÜM 2

Değerli okurlarım ve Kıymetli Bafralılar yazımın bu ikinci bölümünde bu imalatçı değerli usta ve zanaatkârlarımız ile İstanbul işi ve yerli işi toptan ve perakende satış yapan bu büyüklerimizin Ayakkabıcılar Arastasındaki dükkânlarının yerleri hakkında da size bilgi vermek istiyorum.                                                                                                                                                             

Arastanın Ekrem Uyar tarafından girişinde Ekrem Uyar’ların dükkânın yanındaki dükkânda Cevdet İşleyen’in dükkânı varmış. Seyfettin Amca arastanın girişindeki Rüştü Önen’in dükkânının mülk sahibiydi. Üst katta kendi atölyesi vardı, alt kat ise kardeşi Hüsrev Aygün ile onun ortağı Rüştü Önen’in ayakkabı dükkânıydı. Rüştü Önen’den sonra buraya Arif Yalçın dükkân açmış. Hüsrev Amcanın ayrıca karşı köşede ara sokağın başında kendine ait Ayakkabıcı dükkânı vardı ve o dükkân Hüsrev Amcanın kendi mülküydü. Seyfettin Amca ise Rüştü Önen’in olduğu dükkânın üst katına taşınmadan önce Ekrem Uyar’ın yanındaki dükkânı işletiyormuş. Onun boşalttığı dükkânı Cevdet İşleyen tutarak orada yeni dükkânını açmış. Seyfettin Amca bir dönem Bozanak İsmail Amca yani İsmail Ülgen ile beraber çalışmışlar. 

Cevdet İşleyen’in bir yanında Koca Kamil Sezer ve oğlu Ahmet’in dükkânı, onun yanında Akhisiyin Kurt’un, onun yanında İsmail Üresin ve Necdet İşleyen’in, onun yanında köşede ise Kemal Keçeli’nin dükkânı varmış. 

O ara sokağın diğer köşesinde ise Muhsin Kurt’un, onun yanında Sadık Nayır’ın, onun yanında Bacak Ahmet Kulaksız’ın dükkânı varmış. 

Sadık Nayır’ın dükkânının olduğu yere daha sonra Recep Uyar taşınmış. Akiseyin Kurt arastaki dükkânı bırakınca Hasan Topaloğlu ve Hüseyin Şimşek o dükkânı devralarak burada devam etmişler. 

Domdom Ali Usta ise Kemal Keçeli’nin dükkânını devralmış daha sonra ise Cafer uzunalioğlu bu dükkânı çalıştırmış. Necdet İşleyen ve İsmail Üresin’den sonra onların bulunduğu dükkânı Bilal Baş devralmış.  

Sayacı İsmail Şenel ve Salih Külah ile Hasan Külah’ın sayacı dükkânları Kerim Ustanın dükkânının üstüymüş. Koca Kamil Sezer’in oğlu Ahmet de aynı dükkânda baba mesleğine devam etmiş. Bacak Ahmet Kulaksız ayakkabıcılık işini bırakınca o dükkânı Mevlüt Güvendi devralmış. Muhsin Kurt’tan sonra onun bulunduğu dükkânı ise İlkay ve Cengiz Nayır işletmiş. Karşı köşede yani Tenekeciler Sokağına çıkan köşede Gebeleğin Enver Dinçer’in dükkânı varmış. Onun karşı köşesinde Aziz Akekmekçi’nin, dükkânı bulunuyormuş. 

Bilal Keçeli’nin yanında Hasan ve Mehmet Erken’in, onun yanında Kerim, Ahmet ve Selahattin Göbeloğlu’nun, onun yanında Bekir ve Kazım Gökyar’ın, onun yanında Mehmet ve Nevzat İşleyen’in, onun yanında Pala İsmail’in, onun yanında Şeref Koç ve Yaşar Bal’ın, onun yanında İlyas Ersöz’ün ve onun yanında Bekir Yiğit ve Şeref Uçaravcı’nın, en köşede de yani Ekrem Uyar’ın karşısında Rüştü Önen’in dükkânı varmış. 

Yani soldan gittik karşı kaldırıma geçip tekrar geriye doğru yazarak arastanın girişine gelerek krokisini yani plan düzenini çıkardık. Dükkân sıralamalarında ufak tefek yanlışım olabilir bunun nedeni de dükkânlar bu ismini yazdığım esnaflar arasında çok el değiştirmiş. Onun için yazımı hatalı değil, dükkânların çok el değişiminden dolayı karmaşık bulunuz.  Rüştü Önen Abi 1985 yılına kadar arastada esnaflık yaptı daha sonra benim değerli dostum ve arkadaşım Recep Kaya’nın İmren Restoran sırasındaki mağazasının yanına geçti.                                                                                              

Ekrem Uyar’ın karşısındaki dar ara da o yıllarda daha çok tamircilerin olduğu arastaymış. Hüsrev Aygün, Ahmet Kaynak, Uzun İsmail Lakaplı İsmail Kaleli, Necip Uyar, Mehmet Salih, Adil Şeker, Ahmet Bal gibi amcalarımızın dükkânları da o ara içinde ve çevresindeymiş. 

Bu ustalarımız hem tamirat yapar hem imalat yaparmış. Bu zanaatkârlarımız arasında bulunan Fedai Usta Sapuk ustasıymış ve yaptığı Sapuklar çok meşhurmuş. Samsun’dan ve Çarşamba’dan, Sinop’tan, Alaçam’dan birçok müşteri ona gelir iki ay üç ay sonraya gün verirmiş. 

Terzi Hasan Düzbal’ın babası Fahri Usta Fedai Ustanın ustasıymış. Fedai Usta Sapuklara çok iyi Konç yapar ve dikermiş. O yıllardaki dükkânı da Memiş Kale’nin dükkânın karşısında eski garajlara bakan tarafındaymış. Yani şimdiki belediyenin orada bulunan köşedeki börekçinin yanındaki dükkânmış. Büyükcami’den Ali Ustanın dükkânı ise Topçu’nun gazhanesinin arkasındaymış. Ali Ustanın babası Ethem Usta da Ayakkabı zanaatkârıymış fakat soyadlarına ulaşamadım. Bilen, tanıyan, hatırlayan varsa yorum yerine yazabilir.                                         

Değerli arkadaşım Senai Çalık’ın babası Halis Çalık’ın dükkânı da Memiş Kale’nin dükkânının tam karşısındaymış. Aziz Emminin damadı olan Mehmet Akekmekçi ve kardeşi Ahmet de ayakkabıcıymış. Mehmet ile Ahmet Akekmekçi imalatçıymış. Ahıskalıların dükkânın iki gerisinde dükkânları varmış. Ahmet Akekmekçi daha sonra İstanbul’da dükkân açmış. Gazipaşa’dan Tekin Ustanın dükkânı Topçunun kahvesinin karşısındaymış. Tekin Usta’nın da soyadına ulaşamadım. Büyükcami’den Mustafa Aydoğdu’nun dükkânı arastanın girişinde Rüştü Önen’in yanında, Bekir Yiğit ve Şeref Uçaravcı’nın dükkânın olduğu yermiş. Mustafa Aydoğdu Amca yaşlanıp bu işi bırakınca Bekir Yiğit ve Şeref Uçaravcı bu dükkânı devralmış. Mustafa Aydoğdu Amca Nafız ve Nail Yücesan’ın dayısıydı. Benim de Büyükcami Mahallesi’nden karşı köşe komşumdu. Kızılbaş Kemal ve Atilla Ustaların dükkânları Beşyol’daymış ve Sapuk ustasıymışlar. Hasan Keçeli ise önce arastaymış sonra şu anki Şekerbank’ı geçince o sıradaki Garanti Bankasının yanındaki dükkana taşınmış. Sayacı İsmail ve Salih Külah ile Hasan Külah’ın sayacı dükkânları ise Kerim Ustanın dükkânın üstüymüş. Dilsiz Kemal Usta ise şu anki Avcılar Kulübünün altında dükkânı varmış. Yetimlerin Kemal derlermiş fakat soyadını babam hatırlayamadı. Derici ve tabakçı İbrahim Kalenderin dükkânı ise Ticaret Odasının arka kısmındaki Harolombus Hanındaymış. İbrahim Amca Turan Kalender’in babasıdır. Frezeci Hüseyin Ataseven Usta ile Frezeci Mevlüt Alkan Ustanın dükkânları ise Kadı Çeşmesi’nin yanındaki sokağa girince ileride sol taraftaymış. Yani yan ara sokaktaki Necmi Çoban’ın dükkânın yanındaki dükkânmış. Frezeci Hüseyin Ataseven daha sonra Gençlik Caddesi’nde Ataseven Kundurayı açtı… Şimdi 80 yaşında ve emekli oldu. Hüseyin Amcaya da sağlıklı ömürler diliyorum.    

Üçüncü ve Dördüncü Grupta ise 1970’li yıllardan sonraki esnaf ve ustalarımız var. Aslanlı Konak’ın olduğu sıraya o yıllarda İstanbul Kundura diye ayakkabı mağazası açıldı. O mağazayı İsmail ve Mustafa Abi açtı. 7-8 yıl kadar işlettikten sonra kapattılar ve Mustafa Abi Samsun’a giderek Çarık Kundura diye mağaza açtı. 30 yıldır da Samsun’da aynı mağazayı hala işletiyor. 

Yine 1975-85 yılları arasında değerli arkadaşım Ferruh Özen’in babası Nizamettin Özen’in ayakkabı dükkânı vardı. Nizamettin Amcanın dükkânı Tenekeciler Çarşısında Törenlerin tüp sattığı dükkânlarının yanıydı yani köşe başındaydı. Recep Uyar ise ayakkabıcılar arastasındaki eski dükkânından çıkarak Tekin ağabeylerin gelinlik mağazasının arastaya bakan yüzüne taşındı ve oğlu Raif Uyar hala dede-baba mesleğini o dükkânda arasta içinde devam ettiriyor. 

Mevlüt Güvendi ise şu anda Donan Giyimin yanında bu işi devam ettiriyor. Arastada Bilal Keçeli’nin olduğu dükkânın karşısında şu an Yılmaz Bal’ın oğlu İslam Bal bu işe devam ediyor. Metin Teber’in çocukları baba mesleği ayakkabıcılık işine devam ediyorlar. Bir tanesi Fatih Kundura olarak, diğeri de Tunahan Ayakkabıcılık olarak Beşyol’da devam ediyor. 

Hüseyin Çoban’ın torunu Hüseyin Çoban da şu an dede-baba mesleğine devam eden ayakkabı ustalarımızdan ve dükkânı şimdi arastada camiye giden sokağın köşesindedir. Yine Adil Çakmak şu an Ayakkabıcılar Arastasında baba mesleklerine devam ediyorlar. Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç’ın Kayınpederi Yahya Kurt Amcamız da şu an Bafra’da ayakkabıcılık mesleğini devam ettiren büyüklerimizden birisidir. Dükkânı Ticaret Odasını geçince sol taraftadır. Yine o yıllarda ayakkabı ustası Ünal Tank vardı lakabı şerifti.  Şerif Abi Bekir Yiğit’in ablası Bedir Hafız’ın oğluydu. Bedir Hafız annemin hafızlık hocasıdır. Şerif Abinin dükkânı da Elektrik Fabrikasının Ağıllar’a giden yol güzergâhındaki köşe başında, evlerinin yanındaydı.

Sevgili okurlarım, değerli Bafralılar bir yazımın daha sonuna geldik. Yazımda adı geçen vefat etmiş tüm esnaf, usta ve imalatçı ayakkabıcı büyüklerime Allah’tan rahmet diler, yaşayan torun ve çocuklarına selam ederim. Onu yazmamışsın, bunu yazmamışsın gibi yorumlar yerine bildiğiniz varsa isimlerini yorum kısmına yazınız. 2024 yılında çıkaracağım ve iki ciltten oluşan ‘’Avcı Nazım’ın Bafra Tarihi Hatıratları” kitabıma bu ve diğer yazılarım ile bundan sonra yazacağım yazılarımı revize ederek koyacağım. Sizlerin yorumları vereceğiniz isimler benim için çok önemlidir.  Eğer birisini yazmamışsam bu art niyetten değil, unuttuğumuzdan, bilemediğimizden veya o an hatırlayamadığımızdandır.                      

Yazıma son dönem Ayakkabıcıları ile katkı sunan Değerli dostlarım ve Arkadaşlarım İbrahim Üresin’e, Metin İşleyen’e ve fotoğraflar ile katkı sunan Facebook’ta ‘’Bafra Yerel Tarihi Grubu ‘’ yöneticisi Saffet Ay’a, Kemal Kurt’a, Saibe Keçeli’ye, Sedat Göbeloğlu’na ve Yüncü Hacı Düzbal’a teşekkür ediyorum.                                                           

Saygı ve Sevgilerimle…

Ahmet Faruk Urfalı
19 Ekim 2022, Bafrahaber.com 

Not: Yazının kaynak gösterilerek dahi olsa kopyalanıp yayımlanması yasaktır. Yazıyı sadece başlığı ve manşet resmi ile link vererek paylaşabilirsiniz.

 • BafraHaber Yorum
 • Bafra Ayakkabıcılar Arastası Ve 100 Yıllık Ayakkabıcılar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 22
User defaultYorum Id: 172432
20 Mart 2023
22:56
 • Yorum Id: 172432
 • 20 Mart 2023
 • 22:56

Sayacı mustafa keçeli dedem olur, amcam rahmetli ilhan keçeli'de uzun yıllar samsunda sayacılık ve modelcilik yapmıştır, babam yekta keçeli ise bu mesleği hiç tercih etmemiş.

User defaultYorum Id: 160169
26 Ekim 2022
17:23
 • Yorum Id: 160169
 • 26 Ekim 2022
 • 17:23

Zihni kalmanın isoy ismi nadir idi,oğlu sırrı nasılda kundura idi,babam ragıp güneşin yanında çalıştı sonra istanbula gitti.

Cevap
 • Yorum Id: 160178
 • 27 Ekim 2022
 • 00:45

Bunu da yazıya ekleyeceğim.tesekkur ederim.

User defaultYorum Id: 159939
20 Ekim 2022
14:44
 • Yorum Id: 159939
 • 20 Ekim 2022
 • 14:44

1.dönem ayakkabı imalatçılarından dedem kamil bütüner 2.dönem babam mehmet fethi bütüner üstteki resimde en sağda eli çenesinde olan kişi bafrada arastada ayakkabıcılıkta marka olmuş isimlerdir.veteriner hekim kemal bütüner

Cevap
 • Yorum Id: 160167
 • 26 Ekim 2022
 • 16:20

Abi dedenin ve bananizın fotoğrafı mi yollarmısın.. 05319308095

Cevap
 • Yorum Id: 159943
 • 20 Ekim 2022
 • 16:46

Bilgiler için çok teşekürler...fotoğrafları varsa sizde atarmisiniz.ahmetfarukurfali@ hotmail.com

Daha Fazla Yorum