2023 vizyonu ve yeni bir şehir

2023 yılında Cumhuriyetin 100.yılını kutlayacağız. Türkiye 2023 için hazırlanıyor. Türkiye’nin hedefi cumhuriyetimizin 100.yılında dünyanın 10 büyük devletinden biri olmak. Türkiye bu hedefi koyduysa. Şehirlerimizde 2023 için hedeflerini koymalı, plan ve programlarını buna göre yapmalıdır.

Bafra 175.00 hektar ( 1.750 kilometrekare) yüzölçümüne sahip, 4 beldesi , 115 köyü olan, merkez nüfusu 86.569 toplam nüfusu ise 144.645 olan büyük bir ilçe. M.Ö.5000 li yıllara dayanan bir tarihi bulunmaktadır. Hitit’ler, fridyalılar, lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslar, Selçuklular, Osmanlılar gibi çok önemli medeniyeleri yaşamıştır. Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın getirdiği alivünyonlu topraklar üzerinde kurulmuş bir ovadır. Bafra Tarihi ile medeniyetler beşiği, bereketli toprakları ile Türkiye’nin tarım merkezi, kuş cenneti, balık ve baraj gölleri, tarihi eserleri ile görsel bir şölen yeridir.

Ne yazık ki Bafra Tarıma dayalı sanayi ve turizm alanlarında yüksek potansiyellerini ekonomiye çevirememiştir. Bu alanlarda cazibe merkezi olamamıştır. Yıllar Bafra’dan hep alıp götürmüştür. Zamanında gelmesi gereken yatırımları ise başka ilçelere kaptırmıştır. Tekel, kereste fabrikası gibi mevcut potansiyellerini ise ekonomik kararlar neticesinde kaybetmiş. Tütün ise kaybolmaya yüz tutmuştur. Kısacası Bafra gerilemiştir. Göç vermeye başlamıştır.


Bafra 2023’ e hazırlanmalıdır. Bu nedenle ortak akıl ve kollektif vizyon oluşturmalı ve 2023 yılının Bafrasını ortaya koymalıdır. Bunun için bir platform ve kurumsal yapı oluşturulmalı. Bu yapı bilimsel hazırlıklar ve incelemeler ortaya koymalı. Bafra’nın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeli, fırsatlarını tesbit etmelidir. Bu kurumsal yapının içinde Kaymakamlık, belediyeler, devlet kurumları, muhtarlar, oda başkanları, medya temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin mensupları, eğitimciler, akademisyenler, üniversiteden temsilciler, sanayiciler, bafra dışında yaşayan bafralıların temsilcileri yer almalıdır.


Ben inanıyorum ki Bafra Tarım,Tarıma dayalı sanayi, eğitim, sağlık, balıkcılık ve turizmde cazibe merkezi olabilir. Bu platform Bafrayı hem istatistiksel hem de yatırım anlamında masaya yatırabilir. Buradan bilimsel sonuçlar çıkartabilir. Siyaset kurumu üzerinde baskı oluşturabilir. Bafra’nın geleceğini kurtamak için başka çaresi yoktur. Aksi takdirde emekliler ve suç şehri olacağız.

Bafra 2023 için Bafra Belediye Başkanının toplum önderi olarak lokomotif görev yapacağına inanıyorum. Kişiliği ile güven veren biridir. Bu yapısıyla insanları bir araya toplayabilir. Bafra’nın tüm dinamiklerini hayata geçirebilir. Bafra’yı 2023 yılına hazırlayabilir.

Bu hazırlık yeni bir şehirin hazırlığı da olmalıdır. Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent bir arada düşünülmelidir. 4 ilçemiz kendi 2023 hedeflerine hazırlanırken diğer yandan da  bu 4 merkezi içine alan yeni bir şehir projesi müşterek ve eş zamanlı olarak hayata geçirilmelidir. Bu dört merkezin bir biriyle bağlantılı ama farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu yeni şehir:

1-      Tarım/ Tarıma Dayalı Sanayi
2-      Doğa/Tarih/Deniz Turizmi
3-      Hayvancılık/Balıkcılık
4-      Ormancılık

Alanlarında cazibe merkezi olabilecek potansiyellere sahiptir. Şu an itibarıyla 4 ilçemizin köyleri ve 6 beldesin de 220.000 insanımız yaşamaktadır. Bu nüfus potansiyeli il olmak demektir. İl olmanın en büyük avantajı da Üniversitenin gelmesidir. Bu şekilde Yenişehir sağlık ve eğitim alanında da çekim merkezi olacaktır.

Bu hedef için öncelikle 4 ilçe ve 6 beldemizin Belediye başkanları bir platform kurmalıdır. Bu platform ilçe ve beldelerin diğer dinamiklerini mülkü ve idari erkân, sivil toplum, odalar, basın, akademisyenler gibi unsurları da içine alacak bir hukuki ve fiziki yapıya kavuşturulmalıdır.

Yarınlar da kendiliğinden oluşacak bu Yenişehir’in imardan sosyal dokuya, eğitim alanlarından sanayi alanlarına, çevreden kentleşmeye kadar planlı ve programlı şekilde oluşmasını sağlamalıyız.

Bunlar Bafra’nın ve diğer 3 ilçemizin geleceğidir. Bu geleceğe sahip çıkmakta herkesin görevidir. Küçük şeyler yapmakla övünmeyi ve mutlu olmayı bırakalım. Büyük hedeflere ortak akıl ve kollektif vizyon ile ulaşabiliriz.


Saygılarımla

  • BafraHaber Yorum
  • 2023 vizyonu ve yeni bir şehir içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0