BAFRA

Başkan Kılıç Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporunu Gündeme Almadı

 
 3322
Başkan Kılıç Denetim Komisyonu2019 Yılı Raporunu Gündeme Almadı - Bafra Belediyesi Temmuz Ayı olağan Meclis toplantısında, Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı raporu gündem maddeleri arasında yer almadı. 
Bafra Haber

Bafra Belediyesi Temmuz Ayı olağan Meclis toplantısında, Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı raporu gündem maddeleri arasında yer almadı. 

Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı raporunu Temmuz Meclisi gündemine almayan Başkan Hamit Kılıç, genel konuşma arasında raporun uzun olduğunu ve Meclis üyelerine verildiğini öne sürerek okunmasına gerek görmedi. Meclis üyelerinden bu konuda bir istek veya itiraz da gerçekleşmedi. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesinde, “Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.” ibareleri yer almakta. 

AK Parti’den Murat Cevahir ve Nazife Soruklu, MHP’den Emin Usta’dan oluşan Denetim Komisyonu raporlarını Belediyeye teslim etti. 

MHP Meclis üyesi Emin Usta’nın rapora imza atmadığı ve karşıt görüşler ve tespitler başlığı ile 11 sayfalık ayrı bir raporu Belediye Başkanlığına sunduğu görüldü. 

Murat Cevahir ve Nazife Soruklu imzalı raporda tespitler ve öneriler yer aldı:

MURAT CEVAHİR VE NAZİFE SORUKLU RAPORUN SONUÇ KISMI

TESPİT VE ÖNERİLER

1- Ödeme emri belgeleri, genel olarak incelenip değerlendirildiğinde Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği görülmüştür. Ödeme emri belgelerinin ve eklerinin Usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği ve muhafaza edildiği,

2- Bir önceki Denetim Komisyonu raporunda eleştirilen harcama kalemlerinin 2019 yılında idarece dikkate alındığı ve harcamaların daha az düzeyde gerçekleştiği, 

3- 2019 yılına ait giderler incelendiğinde mali disipline riayet edildiği ve bunun sonucu olarak, 2018 yılında Özel Kalem Müdürlüğü bütçe gideri 1.095.971,29 TL gerçekleşirken, 2019 yılında 534.937,02 TL gerçekleştiği,  2018 yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçe 18.827.610,12 TL gerçekleşirken 2019 yılında 14.171.174,39 TL gerçekleştiği, 2018 yılında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçe gideri 969.120,48 TL gerçekleşirken 2019 yılında 526.959,17 TL gerçekleştiği görülmüştür.

4. Personel ile ilgili işlemlerde ve düzenlenecek evraklarda, ilgili kanun ve yönetmeliklere riayet edilmesi, hesap verilebilirliğe dikkat edilmesi, kamu zararına yol açılmamasına; idari para cezaları ve yargı kararları neticesinde ödenecek ceza ve tazminatlarda; personel hata-ihmal ve kusurundan kaynaklanan durum varsa kişi borcuna alınıp ilgililerden tahsili yoluna gidilmesi gerektiği,

5- Araç ve iş makinelerinin tamir-bakım ve onarım giderlerinde, kullanıcılardan kaynaklanan tamir ve onarım giderleri bedellerinin kullanıcılara rücu edilerek kamu zararının önüne geçilmesi, iş ve mali disiplinin sağlanması gerektiği,

6- Taşıt bakım ve onarım giderlerinin önceki yıllara göre azalma gösterdiği, kurumda kullanılan ancak ekonomik olmayan, sürekli masraf çıkaran araçların yenilenmesinin de yedek parça, tamir ve bakım giderlerini daha da azaltacağı;

7- Mal ve hizmet alımlarında piyasa fiyat araştırmalarının titizlikle yapılması, alımlarda önceki alımların fiyatları ile sonraki alımların fiyat mukayesesinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

8- 2019 yılı içerisinde yapılan açık ihalelerin ihale mevzuatına uygun olduğu görülmüştür. 

9- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerini düzenleyen 5.maddesi "İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.” hükmü, amaç olduğundan, madde hükmüne uyulma ve daha titiz mal ve hizmet alımlarının yapılması, aksi durumların hukuki sorumluluk doğuracağı unutulmamalıdır.

MHP MECLİS ÜYESİ EMİN USTA’NIN RAPORUNUN SON KISMI

1- İç kontrol ve Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların ön Mali Kontrol Süreci başlıklı 12. maddesinde; Harcama birimlerinde Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Aynı maddenin 3.paragrafında Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir denilmektedir. 

Yapılan iç denetimde Üst Yönetici tarafından onaylanmış Mali işlemlerin süreç akışı

şemasının olmadığı, ayrıca Harcama Yetkililerince görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlilerinin görevlendirildiğine ait herhangi bir görevlendirme yazısına ne genelde ne de ödeme emri eklerinde rastlanılmamıştır.

2- Fiyat Araştırma Komisyonunda görevlendirilen personelin genelde masa başında evrakları tanzim eden bayan personellerin görevlendirildiği, alınacak malzemelerin içeriğini bilen teknik personellerin görevlendirilmediği (Örneğin: Oto yeden parça alımında fiyat araştırma komisyonunda oto yedek konusunda hiçbir deneyimi ve bilgisi olmayan bayan personeller görevlendirilmiştir) görülmüştür:

3-Bazı ödemelerle ilgili zamanında onay ve ödeme işleminin yapılmadığı (Örneğin: Kapıkaya Fest 7. ayda yapılmasına rağmen 10. Ayda alınan şapkaların onay belgesi içeriğinde Kapıyakaya Fest’te kullanılmak üzere alındığı belirtilmiştir) görülmüştür. Alınan malzemelerin onay ve ödeme emirlerini hazırlanmasının zamanında yapılması tavsiye edilmektedir.

4-Belediye Başkanları 5018 sayılı yasanın 11’inci maddesinde üst yönetici olarak sayılmışlardır. İhale süreci kamu için bir harcama işlemi olması ve harcama yapma yetkisinin ise 5018 sayılı yasayla Harcama yetkililerine verilmesi sebebiyle Üst Yöneticilerin Harcama Yetkilisi olması mümkün değildir. 5018 sayılı yasayla Harcama yetkilisine verilen harcama yapma yetkisi kuralına riayet edilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği,

Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Başkan Kılıç Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporunu Gündeme Almadı içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 10
User defaultYorumcu-97644
09 Temmuz 2020
00:09
 • Yorumcu-97644
 • 09 Temmuz 2020
 • 00:09

Miras yediler,masraflar düşer tabi 2019 da herşeyi masrafsız hazır kucağınızda buldunuz, araç bakımımı yaptırdınızda bide masrafları düşürdük diye ahkam kesiyosunuz akıl hocalarınız bilir neyin ne olduğunuda kendilerine pay çıkatmak için kıstık masrafları diye yuttururlar size, he bide ucuz etin yahnisi yenmez diye bi atasözü vardır::))

User defaultYorumcu-97113
08 Temmuz 2020
21:11
 • Yorumcu-97113
 • 08 Temmuz 2020
 • 21:11

Niye gündeme alıp okunmuyor bir sıkıntı mı var. m. omomatik yeterli değil mi.

User defaultYorumcu-128627
08 Temmuz 2020
14:13
 • Yorumcu-128627
 • 08 Temmuz 2020
 • 14:13

Emin usta'yı tebrik ediyorum. bozkurt duruş işte budur.

Daha Fazla Yorum