YAP BOZ

Adının başında “Milli” olan iki tane bakanlığımız var malumunuz. Biri Milli Eğitim Bakanlığı diğeri ise Milli Savunma Bakanlığı. Her bakanlık için planlama muhakkak çok önemlidir ama planlamanın bu iki bakanlık için daha önemli olduğu kanaatindeyim ve özelliklede Yunanistan’ın nüfusundan fazla öğrencisi olan ülkemizin uzak hedefleri belirlenirken milli eğitim politikalarına daha çok önem verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

  

 

    Ülkemizde milli eğitim politikalarının alt yapısını program geliştirme uzmanları, ilgili kurullar yapması gerekirken kim yapar bilinmez. Eğitim politikalarımız maalesef bakanın koltukta oturma süresiyle sınırlı. Uzak hedeflerle tutarlı bir program geliştirilebilir kılınmaktansa yeni bir bakan gelince kökten imha ediliyor. Sabah katlığımızda ise nur topu gibi yeni bir sistemle gözlerimizi açıyoruz… Hemen somutlaştıralım. Hüseyin Çelik SBS sınavını 6,7 ve 8.sınıfa yayarak bir devrim gerçekleştirildiğini söylüyordu. Dershanelere gerek duyulmayacağı tezindeydi ki tam aksi oldu. Veliler 4-5.sınıfta öğrencileri dershanelere göndermeye başlamışlardı. Ardından kabine değişikliği oldu ve Nimet Çubukçu bayrağı devraldı. Yeni Milli Eğitim Bakanımızda bir devrim gerçekleştirdi ve sınavı tekrar eski haline getirdi!

 

 

    Şimdi ise ilköğretim ve ortaöğretimde ders çizelgeleri değiştirildi. Öğrencileri derslere boğarak disiplin sorunlarının çözülemeyeceğinin ve okulu sevdirmenin gerektiği anlaşıldı. Sigara içme yaşının 12-13’lere indiği fark edildi ve beden eğitimi, resim ve müzik dersleri birdenbire kıymete bindi. Bir turistle karşılaşınca “Hello”dan başka bir kelime bilmediğimiz fark edildi. İngilizce ve diğer yabancı diller de kıymetleniverdi…

   Milli Eğitim Bakanlığı`nın, ilköğretim ve ortaöğretim haftalık ders saatlerinde yaptığı yeni düzenlemeyle, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 25; 4. ve 5. sınıflarda ise 26 ders saatine indirdi. Genel ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan “Fen Bilimleri”, “Sosyal Bilimler”, “Türkçe-Matematik” ve “Yabancı Dil” alanları kaldırıldı. Yeni hazırlanan “İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi”ne göre, ilköğretim okullarının, haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 1., 2. ve 3. sınıflarda 25`e, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda ise 26 ders saatine indirildi.Buna ilave olarak ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda 5, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarında 4 ders saati “Serbest Etkinlikler” yapılacak. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli ders saati sayısı ile birlikte haftalık ders saati sayısı toplamı 30 olacak.

    Düzenlemeyle haftalık ders saati sayısı ilköğretim 1–3. sınıf Türkçe derslerinde 12`den 11`e, 1–3. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde 5` ten 4`e, 4–5. sınıf Fen ve Teknoloji derslerinde 4`ten 3`e, 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 3`den 2`ye indirildi.
İlköğretim 6-8. sınıf Beden Eğitimi dersleri ise 1`den 2`ye çıkarıldı. “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi 2010-2011 öğretim yılında ilköğretim 8. sınıfta “seçmeli”, 2011-2012 öğretim yılından itibaren de aynı sınıfta “zorunlu” ders olarak okutulacak.

Yeni hazırlanan “Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri” ile genel liseler, Anadolu liseleri ve fen liselerinde ayrı ayrı düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, genel liselerde ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan “Fen Bilimleri”, “Sosyal Bilimler”, “Türkçe- Matematik” ve “Yabancı Dil” alanları kaldırıldı.

Ders grupları, “ortak dersler” ve “seçmeli dersler” olarak belirlendi.
Ortak dersler dışındaki diğer dersler, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında hedefleyebilecekleri programlar ile ÖSYM`nin belirlediği sınav sistemi dikkate alınarak, alternatifli ders saati sayısı ile alınabilecek şekilde “seçmeli dersler” bölümüne yerleştirildi.

Öte yandan, genel liselerde Beden Eğitimi Dersi 9-12. sınıflarda 2`şer saat, Görsel Sanatlar/Müzik Dersleri 1`er saat olacak şekilde düzenlendi.
10. sınıfta 3 saat olan Yabancı Dil Dersi`nin süresi 1 saat eksiltildi, ancak 11. ve 12. sınıflara 2`şer saat Yabancı Dil Dersi konuldu. Sağlık Bilgisi Dersi`nin haftalık ders saati sayısı ise 2`den 1`e indirildi. Seçmeli ders saati sayısı ile birlikte 30 olan haftalık ders saati sayısı toplamında bir değişiklik yapılmadı.

   Alanım olduğu için daha çok Beden eğitimi dersi üzerinde duracağım. İlköğretimde 4-5.sınıflarda 2 saat,6,7ve 8.sınıflarda 1 saat olan beden eğitimi dersleri 2 oldu.(Daha önceki yıllarda da öyleydi) Ortaöğretimde ise, 9.sınıfta zorunlu 2 saat 10,11 ve 12.sınıfta seçmeli 1 saatti. Yeni programa göre 9.10.11 ve 12.sınıfta 2 saat zorunlu oldu.

   Yeni çizelge basına açıklanırken “çocuklara okulu sevdirmek” diye bir cümle söylenmiş. Evet, gönlüne giremediğiniz öğrencinin kafasına giremezsiniz! Öğrenci faaliyet yapacak, spor yapacak müzikle, resimle uğraşacak, tiyatroda görev alacak, okul dergisi hazırlayacak, böylece işin içine girecek sahiplenecek üretecek ve üretmenin tadını alacak, böylece başarı için kendine hedef oluşturacak. Hepsi iyi güzelde uzay çağında bunları yeni fark edebilmemiz çok acı…

   Milli Eğitim programları planlanırken ihtiyaçların doğru saptandığı, çağın şartlarına uygunluğunun değerlendirildiği ve en önemlisi işin ehli tarafından yapılan programların uygulamaya konulması gerektiği gerçeğini umarım bundan sonra yapılacak programlar için unutmayız!

 

 

  • BafraHaber Yorum
  • YAP BOZ içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0