Sosyal devletten spora yansıyanlar

Anayasamızın 59. maddesi “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.” İfadelerini içerir. Bu madde günümüze kadar atıl kalmış olsada son gelişmeler bu madde üzerindeki küf tortularının ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor.

Bazı yayın organlarında yer alan haberlere göre DPT,(Devlet Planlama Teşkilatı) Belediyeler ve yerel yönetimlerle koordineli olarak harekete geçerek aciliyet gerektiren bölgelerden başlamak kaydıyla spora ve tesisleşmeye hamle yaptırmak amacında. Konuyu biraz daha açtığımızda yerel yönetimlerin spor tesisi (Basketbol, halı saha vb) inşasında DPT bu kurumlara % 50 oranında maddi destek sağlayacak. Bunu yaparken de öncelikli bölgelerden başlanılacak. Sanırım son dönemlerde Doğu illerinde polise niye taş attığını bilmeyen çocuklar bu oluşumun adresini ister istemez belli etti! Bu projenin amacı ülkemizde son zamanlarda oldukça göze batmaya başlayan bağımlı madde kullanımının artması. Yeterli tesisler kurularak gençler spora yönlendirilmek istenmekte, böylece enerjilerini pozitif yönlere yönelten gençlerden de yarının şampiyonları yetiştirilmek istenmekte.

  Bu proje kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 2008 yılı için 18 milyon YTL’lik bir kaynak ayrılmış.2009 yılı içinse bu rakamın 20 milyon YTL olacağı ifade ediliyor.2010 yılında ise bu rakamın 40 milyon YTL’ye yükselmesi planlanıyor. Tüm bu gelişmeler gençliğimiz adına çok sevindirici. Sanırım birileri sporu ve sporcu adaylarını ciddiye almaya başladı. Bu proje için geç kalınsa da zararın neresinden dönsek kardır diye düşünmek, ileriye umutla bakmak için daha yapıcı olacak.

26-28 Kasım tarihlerinde yapılan 6.Spor Şurası’ndan da bahsetmek gerekir elbette.10 yıl aradan sonra yapılan bu şura toplantısında (eğer kararlar uygulanırsa) spor adına çok ümit verici sonuçlar alındığını düşünüyorum. Spordan sorumlu devlet bakanı Sayın Başesgioğlu’nun spor salonu olmayan ilçe kalmayacak açıklamaları dikkat çekici. Dikkat çekici bir diğer konu ise sporun alt yapısını hazırlayan ve ufak yaşlarda sporcu adaylarına rehberlik yapan beden eğitimi ders saatlerinin gelecek yıldan itibaren 4 saate çıkarılacağı. Bu ve buna benzer kararlar “kararlı” bir şekilde uygulanmaya konulduğu takdirde 70 milyonluk ülkemizin göğsünü birkaç sporcu değil binlerce sporcu kabartacaktır düşüncesindeyim.

  • BafraHaber Yorum
  • Sosyal devletten spora yansıyanlar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0