Kalelerin zaptı

<p>Baba- Bakınız şimdi beni dikkatle dinleyiniz. Bu “ANTİK DÜNYA TARİHİ”  Kahramanlar yaratmıştır. Sözüm O na kahramanlar...</p> <p>İnsanlar bu “Tekamül”  içinde yaşamalarını düzene kavuşturmak güvenli sistemler kurmak istemişlerdir. Akılları erdiğince çözüm aramışlar, çözümler üretmişlerdir... Her çözüm sandıkları sistemler, çözümsüzlüğü, savaşları kan-barut olaylarını meydana getirmiştir. Bu durumu şöyle açıklayalım; Bir araya gelebilmiş, anlaşabilmiş topluluklar buldukları uygun (güvenli, beslenmede kolaylık sağlayan, su kenarlarına...) Topraklara yerleşerek, yerleşim düzenlerini kurmaktaydılar ve kendilerini koruyarak “KALE”  ler yapmışlardır.</p> <p>Ancak çeşitli topluluklar kendi sistemlerini, “KALE”  leri yapmışlarken, başka KALE ”Ëœleri zaptederek oraların zenginliklerini ganimet olarak sahiplenirler, topraklarını da kendi topraklarına katarak sınırlarını genişletmişlerdir. Bu fetihlere “ZAFER”  demişler...</p> <p>Bu “ZAFER”  leri, kazananları KAHRAMAN addetmişlerdir.</p> <p>Bir de şöyle bakalım; bu saldıranlar Yine zaptettikleri “KALE” lerin halkını kılıçtan geçirirler, onların yaşamlarını yerle bir ederlerdi. Bu “VAHŞET”  e “ZAFER”  derlerdi...</p> <p>Peki, bu gelişimin MEŞRULUĞU neydi... (Kahraman mı/ Cani mi...)</p> <p>Yaşam düzenini kurmuş, bir “KALE”  Halkına, dışarıdan gelen saldırı... Hangi insani kurallara, akıllara sığar. Bu hal Gasp etmek, çalmak-kapmak değil midir... Hem de insanları tarumar etmek, kılıçtan geçirmek... bu vahşet değil midir... buradan Zafer ve Kahramanlık çıkar mı... Bunu yapanların akıllı olduklarını, Beyinlerinin gelişmiş olduğunu söyleyebilir misiniz...</p> <p>“ANTİK DÜNYA” nın bu kahramanları saymakla bitmez. Napolyonlar, iskenderler, J. Sezar. Ancak bu Antik Dünyada gerçek Kahraman çok az sayıdadır. Bunlar vatanlarını Savunma da, halkını korumak için veya Halkın bilimlerde ileriye tarihe geçmek için fedakarlıklar yapan gerçek kahramanlardır. Şunu da unutmamak gerekir ki onlarda birçok zorlukla, ceza ve işkencelere maruz kaldıkları çok görülmüştür... (M. Kemal ATATÜRK, Nelson Mandela, İnda Gandhi gibi...) Bu değerlerin Kahramanlıkları asla tartışılmaz olduğu açıklıkla ortadadır. Napolyon, iskender, J.Sezar, Atilla... Hatta güçlerine güvenerek Cihan Devleti, olmuş Dünya`ya hükmetmişlerdir. “Yer götürmez askerle gelirim”  demek ne demektir... açıklar mısınız?</p> <p>Arkası Haftaya bugün...Cumartesiye</p>
  • BafraHaber Yorum
  • Kalelerin zaptı içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0