Artık Türk Milletinin Ümmet Olmadığı...

Türkiye’ de bir şeyler oluyor…  Ciddi, önemli, insani gelişmeler açık açık görülüyor.
Toplum ümmet olmaktan ziyade, birey olmayı, ben merkeziyetli birey olmayı ortaya koymaktadır… Yani kişi kendisini, çevresini, yönetimini eleştirir, sorgular anlayışını göstermekte,  bu mantığa geçişi ağır aksak da olsa gerçekleştirmektedir…
Eğitimi, ekonomisi, sosyal yapısı ne olursa olsun artık Toplumumuz, Milletimiz birey olmayı,  yaşam şartlarına sahip çıkmayı öne çıkartmıştır, çıkartmaktadır.
Bu farkındalığı ortaya koymaya başlamıştır…
Özetle;
Birey olmayı, ben merkeziyetli birey olmayı toplum olarak yaşamayı, yaşama isteğini açıklıkla göstermiştir.
Bu gelişmeler anlatıyor ki Toplumumuz, Milletimiz bir ümmet, kul değildir. Bu ONURLU Yaşam Onun hakkıdır.
Bu gelişmeleri ortaya koyan birkaç ilk vardır ki…
Ancak bariz son iki olay bu farkındalığı açıklıkla ortaya koymuştur.
İlk direniş 15 Temmuz 2016 gecesi çirkin darbe, girişime kahramanca, şehitler vererek sokaklara dökülmüş, karşı durmuş bu çirkin, lanetli kalkışmayı önlemiştir. Bu kahramanlığın asla üstü örtülemez Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz…
İkinci direniş, uyanış “ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİ”ni kollayan kanun teklifine karşı direniş ki teklifin geri çekilmesini sağlamış, başarmıştır.
Bu iki önemli olay açıklıkla anlatıyor ki Türk Milleti birey olmak, onurlu yaşamak istiyor. Ben de bu Milletin bir bireyi olarak onurluyum, mutluyum
Yine bu gelişmeler gösteriyor ki birey öne çıkarılmalı, bireye, STK’lara önem verilmeli, önemsenmesi gereği çok açıktır…
Yine iddia ediyorum ki, eğitim durumu, ekonomisi, sosyal yapısı ne olursa olsun bu kazanımlar CUMHURİYETİN Kazanımları, CUMHURİYETİN Özgür yaşadığımız coşkunun kazanımları olduğu çok açıktır…
Bu bağlamda ATATÜRK’e, CUMHURİYETE çok borçluyuz…
Tarihe dikkatle baktığımızda Millet olarak CUMHURİYETE Kavuşmak, bu toprakları VATAN yapmak kolay olmamıştır…
Bu oluşu Dünyaya örnek olmuş, Dünyanın takdirini kazanmıştır…
Bu cümlelerden olarak onur duyduğum Milletimizin bireyi olarak, bir öğretmen olarak sesleniyorum…
Özelleştirmeler tartışılıyorken…
Lütfen TOPRAK Satmayınız…

  • BafraHaber Yorum
  • Artık Türk Milletinin Ümmet Olmadığı... içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0