Hakkaniyet

Değerli okurlar;
Bilindiği üzere Bafra Müftüsü uzun zamandır kamuoyunun gündeminde yer almıştı. Bizim de yer yer iddialarımız olmuş ve müfettişler soruşturma için Bafra’ ya gelmişti. Bu yazımda Bafra İlçe Müftüsü Sayın Burhan Keleş’ in ve Kaşıkçı İyigün Camisi İmam-Hatip’ i Niyazi Gevrek’ in almış oldukları cezayı ve tayinlerine ilişkin bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Aşağıdaki yazı Müfettiş raporunun özeti şeklindedir.

Niyazi Gevrek’ e verilen ceza;
Şüpheli Niyazi Gevrek, İlçe Müftüsü Burhan Keleş’ e karşı açıktan tavır aldığı ve çeşitli meclislerde alenen bunu söylemesi sonucu bulunduğu yerde huzurlu bir şekilde hizmet edebilme imkânı kalmadığı anlaşıldığından kınama cezası verilmesi ve İl dışına tayin edilmesi kararına varıldı.

Bafra Müftüsü Burhan Keleş’e verilen ceza;
İmam-hatip Niyazi Gevrek’ i valiliğin yazılı talimatına rağmen müftülükte usule aykırı şekilde geçici olarak görevlendirdiği şeklindeki iddianın sabit olduğu, adı geçenin söz konusu fiilleriyle 657 sayılı Kanun değişik 45. Maddesinde;
“Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz” şeklindeki hükmü ihlal görüldüğünden, aynı kanunun değişik 125. Maddesinin C/a fıkrası uyarınca 1/30 oranında Aylıktan kesme cezasına;
Şüpheli Burhan Keleş, İmam-hatip Niyazi Gevrek’ i valilik yazısına rağmen, usulüne aykırı şekilde geçici olarak büroda çalıştırdığı, müftülük lojmanına yerleştirdiği, şoförlük yaptırdığı, müftülükte kadro boşalması durumunda kendisini memur olarak daireye alacağı yönünde kendisine söz verdiği, böylece personel üzerinde, Müftülükçe din görevlilerine eşitlik ve adalet çerçevesinde muamele yapılmadığı yönünde kanaat oluşmasına neden olduğu, yaklaşık 350 personeli bulunan Bafra büyüklüğündeki bir ilçeyi idare etmekte zafiyet gösterdiği, hem şahsına ve hem de idareye karşı personelin ve halkının güvenini anlaşıldığından Başkanlıkça hizmet gereği 2. Veya 3. Sınıf İlçelere naklinin yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak;
Niyazi Gevrek İl dışına tayin edilmiştir. Fakat her nedense Bafra Müftüsü Sayın Burhan Keleş’ in 2. Veya 3. Sınıf ilçelere naklinin yapılması kanaatine varılmasına rağmen bu karar henüz gerçekleşmemiştir. Birinin cezası ivedilikle yerine getirilirken, Bafra Müftüsü’ nün hala görevinin başında olması hakkaniyete uygun değildir. Daha önce tayini çıkmasına rağmen bir şekilde görevine devam eden Bafra Müftüsü’ nün cezası ivedilikle yerine getirilmelidir.
Şayet bölge vekillerinin tayin durdurma gibi bir girişimleri söz konusu ise ki buna ihmal vermiyorum, Bafra Müftüsü hakkında ki müfettiş raporunu okumalarını önemle arz ediyorum.

Bafra kamuoyunun bilgisine sunarım.
Hamdi KOZİL

  • BafraHaber Yorum
  • Hakkaniyet içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0