Din Adamı Bahşiş Alabilir Mi`

<p>Çok zor bir konuyu gündeme getirdiğimi biliyorum. Bu yüzden yoğun bir araştırma sonucu böyle bir yazıyı kaleme aldım. <br /> <br /> Bu yazı hazırlanırken akademisyenlere ve din adamlarına danıştım. Tüm hocalarım bu konunun hiç konuşulmadığını, ihmal edildiğini ve toplum tarafından sorgulanması gerektiğini, dinimizde yeri olmayan bazı davranışların artık bir kural haline geldiğini ve önlenmesi gerektiği görüşünü bildirdiler. <br /> <br /> Kendilerine bir takım sorular yönelttiğim hocalarımdan güzel cevaplar aldım. Özellikle akademik bilgiye sahip bir hocama yönelttiğim soruların karşılığında aldığım cevaplar, konuya ilgimi daha da fazla arttırmış bulunmaktadır. Faydalı olacağına inandığım için şimdi bunları sizlerle paylaşıyorum.</p> <p>-Cenaze yıkayan hoca bahşiş alabilir mi`</p> <p>Cenaze yıkamak hocanın görevi değildir. Hocaların ölü yıkaması sadece bir teamül, bir gelenektir. Ölüyü yıkamaya en layık yakınlarıdır. Hocanın görevi olmadığı için ölüyü yıkamışsa bundan ücret alabilir. Almaması daha uygundur. Ancak belediye görevlisi gasilhanede çalıştığı için maaşlıdır ve ücret talep edemez.  Bahşiş verilmesinde bir sakınca yoktur ancak bu bir kural haline getirilirse -ki öyledir-  doğru olmaz.</p> <p>-Kuran ve hatim okunması karşılığında bahşiş alınabilir mi`</p> <p>Kur`an ve hatim okuma karşılığında asla para alınamaz. Para almak niyetiyle Kur`an okunamaz. Okuyan da okutan da günaha girer. Dinimizde başkasına hatim veya Kur`an okutup sevabını ölüsüne göndermek diye bir şey yoktur. Sevap bireyseldir, ticareti olmaz ve başkasına devredilemez. Aksini iddia eden varsa delil göstermelidir. Ölülere dua edilir, mallarından hayır yapılır. Cenaze namazı da bir duadır zaten.</p> <p>- Sala için bahşiş alınabilir mi`</p> <p>Kur`an ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerinden makul bir ücret alınabilir. Ancak bir hoca yaptığı eğitim öğretim hizmeti karşılığında devletten ücret alıyorsa vatandaştan ayrıca ücret alamaz. Resmi görev kapsamına giren işlerden veya ibadetlerden ücret alamaz.  Mesela sala için para alamaz, çünkü ezan ve sala okumak onun görevidir. (Para verilmediği için sala okumayan hocaların olduğu görüşü hakimdir)<br /> -Zarf sorunu<br />  Cenazelerde karşılaştığımız diğer bir konu ise mezarlıklardaki zarf kapma yarışıdır. Bazı hocaların orada sıralanması ve içinde 5 veya bilemedin en fazla 20 liralık zarflar için itibarlarının ayaklar altına alınması büyük bir sorun olarak görülmektedir. Cenaze ile alakasız ama her cenazede zarf almak için oraya gelen ve bir ihlas okumak için cami hocasının gözüne bakan hocaların olması da büyük bir sorun olarak görülüyor.  Artık bunlara dur denmelidir. Buna sağduyu sahibi hocalarımız öncülük etmelidir. <br /> Bu konuda yapılacak şey halkın bilinçli olması, dini cehaletten kurtulması, doğru ve sağlıklı bir din anlayışına sahip olması gerekir. Bu konuda hepimizin büyük vebali ve sorumluluğu vardır. Buna da değerli hocalarımız öncülük etmelidir. Değerli öğretim üyesi  hocamızın şu sözü çok anlamlıdır: `Hocalar olarak itibarımızın paradan daha önemli olduğunu anladığımız zaman ülkede çok şeyin pozitif anlamda değişeceğini  göreceğimize inanıyorum.`</p> <p>Değerli okurlar,<br /> Kişisel görüşlerimden arındırdığım ve objektif olma konusunda özen gösterdiğim bu konu Bafra`mızda tartışılmalıdır. Gerekli otoriteler bu konu hakkında çalışma yapmalı, toplum bu konu hakkında bilgilendirilmelidir. Paranın dinin önüne geçmesi, para karşılığı ibadet yapılması ve her şeyden önemlisi bir din adamı nasıl olmalıdır sorusunun cevabı hayata geçirilmelidir. Çünkü bu bir meslek gibi gözükse de ki kişisel olarak doğru bulmuyorum bu bir gönül işidir. Gönül adamı olmak da kolay değildir.</p> <p>Selam ve saygılarımla`</p>
  • BafraHaber Yorum
  • Din Adamı Bahşiş Alabilir Mi` içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0