Cenaze namazı kılınan beden eğitimi dersi

Anayasamızın 58. ve 59 maddeleri:

“IX. Gençlik ve spor
A. Gençliğin korunması
MADDE 58. – Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

B. Sporun geliştirilmesi
MADDE 59. – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur.” yer almıştır.

Ayrıca; Milli Eğitim Temel Kanununun “Türk Milli Eğitiminin Amaçları” başlıklı 2.Maddesi 2.Fıkrasında; “Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” şeklinde,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “İlkeler” başlıklı 5 maddesinin (ğ) bendinde;

“Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik gelişmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iş birliği yapılır.” şeklinde,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sosyal etkinlikler” başlıklı 19 maddesinin 1.fıkrasında;

“Öğrencilerde; ders programlarıyla birlikte özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirecek, yeni ilgi alanları oluşturacak, bireysel yetenek ve beceriler kazandıracak, katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici, okul veya kurum içi ya da kurumlar arası bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları için gerekli tedbirler alınır.” Şeklinde ibareler varken,

   Okulların açılması ile Beden eğitimi öğretmenleri ve spor camiası şok oldu. Geleneksel hal almış SBS ÖSS sınavları altında inim inim inleyen, neredeyse angarya haline getirilen beden eğitimi dersine Talim Terbiye Kurulu son darbeyi vurarak beden eğitimi dersi 2 saatten 1 saate düştü. Önceki uygulamada 9.sınıflarda 2 saat zorunlu olan beden eğitimi dersi 10,11 ve 12.sınıflarda 2 saat seçmeliydi. Yeni uygulamaya göre de: 9.sınıfta 2 saat zorunlu 10,11 ve 12.sınıfta 1 saat zorunlu seçmeli oldu. O da resim ve müzik arasında seçime bırakıldı ve 9.sınıftan sonra beden eğitimi dersi seçmeyen öğrenci diğer sınıflarda seçemeyecekti.

   Bu durum son yapılan spor şurasına da aykırıydı, zira şura karalarında beden eğitimi derslerinin arttırılması gerektiği spordan sorumlu devlet bakanı tarafından dile getirilmiş milli eğitim bakanıda bununla ilgili çalışma yürütüleceğini ifade etmişti. Demek ki yürütülen çalışma buymuş 1 saate düşürülmesi… Allah’tan Beden eğitimi öğretmenleri çevik ve ahlaklı olmanın yanında zekide olduklarından derslerine sahip çıktılar, gerek bulundukları bölgede gerekse Ankara’da bu durumu protesto eden gösteriler yaparak konuyu kamuoyuyla paylaştılar. Bu gösteri siyasetin tamamen dışında sol sağ orta demeden tamamen beden eğitimi dersine gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade eden bir tutumdu. Akabinde sonuçta alındı Talim Terbiye Kurulu Alınan kararda değişikliğe giderek kısmen düzeltmelerde bulundu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili Merdan Tufan yaptığı açıklamada:  Beden Eğitimi, Müzik ve Resim derslerinin ``zorunlu seçmeli dersler`` olduğunu, bu derslerin 9. sınıfta haftada 2 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 1`er saat işlendiğini hatırlattı. Tufan, şu bilgileri verdi:

``Bunların dışında seçmeli dersler bölümü de var. Biz oraya da Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerini ayrı ayrı yine koyduk. Beden Eğitimi dersini koyduk. Öğrenci, okuduğu Beden Eğitimi dersine ilaveten yani birinci sınıfta haftada 2 saat ve diğer sınıflarda 1`er saatlere ilaveten eğer isterse her sınıf için 2 saat daha Beden Eğitimi dersi seçebilecek. Öğrenci derse ki, `ben 9. sınıftaki 2 saat ve diğer sınıflardaki 1`er saatlerle yetinmiyorum, seçmeli ders hakkımı Beden Eğitiminden yana kullanmak istiyorum`, onu da seçebilir, 10. sınıfta 1 saat yerine 3 saat de okuyabilir, 2 saat de okuyabilir.

Ayrıca öğrenci mesela Müzik dersinin yanında Beden Eğitimi dersini de seçmeli olarak alabilir.``Dedi.(AA)

Bu düzeltme kısmen Beden eğitimi dersine kalp masajı niteliği taşısa da hayata dönebilir mi bilemem! Yaşanan süreçte değerli spor yazarlarından, Zeki ÇOL, Mehmet DEMİRKOL başta olmak üzere birçok spor yazarı Beden eğitimi ve spor dersini gerekliliğine vurgu yapmış Türk Sporuna sahip çıkmıştır. Avrupa ülkelerinde beden eğitimi ve spor derslerine önem verilmekteyken ülkemizde neredeyse kaldırılmak istenmesi düşündürücüdür! Diğer düşündürücü olansa 25 bin atama bekleyen Beden eğitimi öğretmeni varken gelecek aylarda bir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun da (Spor Akademisi) Ordu Üniversitesi’ne açılmak istenmesidir.

Umarım bu tezatlardan kurtuluruz ve “Açılım Günlerinde” Türk sporuna da çağ atlatacak açılımlardan bahsederiz.

  • BafraHaber Yorum
  • Cenaze namazı kılınan beden eğitimi dersi içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0