Çağdaş Eğitim Lider Türkiye

2009- 2010 Eğitim ve öğretim yılına girerken öncelikle yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ulusumuza hayırlı olmasını dilerim.
   Bir ulusun çağdaşlık ve gelişmişlik seviyesi hiç şüphesiz eğitim seviyesi ile eş değerdir.
 Bunu erken keşfeden uluslar bu konuda kapsamlı proje çalışması yapmışlar ve vardıkları sonuçları kısa zamanda değerlendirerek uygulamaya koymuşlardır. Bu gün bu devletlerin süper güç olarak dünya sahnesinde nasıl bir rol oynadıklarını hep birlikte görüyoruz. Bizimde yeni eğitim ve öğretim yılına girerken parolamız çağdaş eğitim ve lider Türkiye olmalıdır. Bilimde ve teknolojide çağı yakalamış, hatta ön safa geçmiş lider Türkiye bu beyinlerle kurulacaktır. Bu güne kadar seviye yakalanmalıydı, 7000 yıllık bir geçmişe sahip Türk milleti bugünkü dünya tarihinde başrolde olmalıydı. Burada mutlaka eğitim sistemimizi sorgulamamız gereklidir. Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yenilenen müfredat programları istenilen sonucu vermemiştir. Çünkü ithal edilen bu programlar Türk milletinin bünyesi ile birebir örtüşmemektedir. Türk milletinin kültürel dokusu, karamanlık duygusu ve bu duyguyu besleyen manevi değerler tam ve doğru olarak işlenmemektedir. Burada bir öze dönüş gerekmektedir.

Bu bağlamda düşündüğümüzde, 1924 programının gerçeğe daha uygun ve faydalı olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin ilk 20 yılındaki süper gelişmede bunun etkili olduğu da bir gerçektir. Bu günkü gelişmiş teknoloji çağında yeni programlarla eğitime başlarken bunu köklerimizle birleştirmeliyiz. Atatürk dönemi programlarının manevi ve milli değerlerini yeni programa entegre ederek uygulamalıyız. Böylece gençlerimizin beyinlerinde boşluk bırakmamış oluruz..
       Tabi ki bu programları uygulayacak olan öğretmenlerdir. Öğretmenler eğitimin ve öğretimin yapı taşıdır. Yine bunu çok erken keşfeden uluslar işe öğretmen yetiştirerek başlamışlar, özellikle sınıf öğretmenlerinin eğitimine ağırlık vermişlerdir. Sınıf öğretmenlerini en yüksek puan alan zeki ve kabiliyetli kişilerden seçmişler ve bunları özel eğitmişlerdir. Çünkü insan zekâsının o yaşlarda gelişmesinin çok büyük kısmını tamamladığını keşfetmişler. Buna göre yol haritası çizmişlerdir.
      Yeni eğitim ve öğretim yılına girerken pembe tablolar çizme yerine eksiklerimizi tamamlayarak ve gerçekçi yaklaşımlarla işe başlar ve mantıklı hareket edersek eğitimde daha başarılı oluruz kanaatindeyim.

Ulusumuzu düşmanlardan kurtararak Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bize bırakan yüce Atatürk’ün hedef gösterdiği yolda onun ilke ve devrimleri doğrultusunda çalışarak sorunlarımızı çözmeli ve Cumhuriyetin 100. yılında mutlaka lider ülke olmalıyız. Bu bağlamda Türk milletinin temeli olan ailelerinde eğitimdeki rolü oldukça önemlidir. Anne ve babaların bunun bilincinde olarak çocuklarını yakından takip etmeleri, ihtiyaçlarıyla ve davranışlarıyla birinci derecede ilgilenmeleri çok faydalı olacaktır. Bu vesileyle yeni öğretim yılında öğrencilerimize disiplinli, planlı ve sürekli çalışmalarını önerir başarılar dilerim.

  • BafraHaber Yorum
  • Çağdaş Eğitim Lider Türkiye içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0