Avrupa`da Türkler

Orta Asya’da Türkler teşkilatlanıp ilk devletlerini kurduktan sonra izledikleri dış siyaset genellikle hep batıya yönelik olmuştur. Bundan sonra kurulan Türk devletlerine baktığımızda sürekli batı istikametinde yerleşim yerleri seçtiklerini görürüz. Türkler milli ülküleri Kızılelma’ya ulaşmak için atlarını batıya yöneltmişlerdir. 16 tanesi imparatorluk olmak üzere 124 tane devlet kuran Türkler, Osmanlı imparatorluğu süreci içerisinde Kızlelma’ya çok yaklaşmışlar, “Turan” siyasetini büyük ölçüde gerçekleştirmişlerdir.
    Osmanlı imparatorluğu’nun dağılmasından sonra da Türklerin batıya yönelme siyaseti değişmemiş, bir süre duraksamıştır. Milletlerin tarihinde zaman zaman  var olan bu duraksama devri sürekli değildir. Bir zaman sonra aynı ülkü yolunda ilerleme mutlaka sürecektir. Belki Allah’ın bir tecellisi midir ki bilinmez ama 20. yüzyılın ikinci yarısında Türklerin Avrupa’ya (işçi adı altında da olsa) yoğun bir şekilde gitmeleri ve bugün itibarıyla 6 milyon Türk’ün Avrupa’nın değişik ülkelerine yerleşmeleri ilerisi için hayırlara vesile olacaktır. Avrupada ki Türkler Oralarda Turan’ın bir parçası olarak öncü kuvvet rolünü üstlenebilirler. Yeter ki Onlarda ki Türk – İslam ruhu yaşatılabilsin. Bu konuda Türkiye’de yaşayan biz Türklere ve devlet yöneticilerine çok önemli görevler düşmektedir. Yurt dışında bunun eksikliği daha net gözlemleniyor. (ileriki yazılarımda bunla açıklanacaktır) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa’daki Türklerle ilgili ileriye dönük hedefleri ve planları mutlaka olmalıdır. (Mutlaka var olduğuna inanıyorum.) Avrupa’da ki Türklerle ilgili bir bakanlık veya Yurt dışındaki Türkler Bakanlığı kurularak onların her türlü sorunu anında çözülmelidir. Avrupa’daki 6 milyon Türk kaderin terk edilmemelidir. Dillerini, dinlerini ve kültürlerini korumalılar. Avrupa’daki 3. kuşak Türk çocuklarının feryatlarına kulak verilmeli, çareler aranmalıdır. Türk gençleri sırtlarına yüklenecek misyonun ağırlığını taşıyabilecek çelik gibi bir iradeyle yetiştirilmelidir. Zira o gençler bu gün yozlaşmış Avrupa’nın gayri ahlaki kültürünün etkisinde asi mile olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.
      Avrupa’daki Türkler oralara zevk sefa için değil, rızk için gittiler. Bu kaderin bir cilvesiydi ve oyununu oynadı. Şimdi oyun sırası Onların elinde bundan sonraki oyunu Avrupalı Türkler yönlendirecek. Avrupa ekonomisinin önemli bir kısmı Türk müteşebbislerin elinde. Büyük işlerin altına imza atıyorlar, Türk şirketleri, marketleri ve işyerleri ile bulundukları ülkelerin ekonomilerinin büyük bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Bu çok olumlu bir gelişmedir. Türkiye’de üzerine düşeni yaparsa gelecek yıllarda çok daha güzel şeyler olacaktır.

 

  • BafraHaber Yorum
  • Avrupa`da Türkler içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0