Bafra`nın sistem sorunu

<p>Sistem, ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir. Bir sistemin elemanı aklınıza gelecek her şey olabilir. Bu konuda herhangi bir sınır yoktur. Canlı, cansız varlıklar; soyut, somut varlıklar; elmalar, armutlar, kişiler, dersler, kurallar, başka sistemler... Belli kurallar çerçevesinde her şey olabilir. Ortak bir amaca sahip olmak belki de sistem tanımlamasındaki en önemli kısımdır. Çünkü herhangi bir eleman herhangi başka bir elemanla bir araya geldiğinde, eğer hiçbir ortak amaçları, hiçbir ortak özellikleri yoksa o ekip için bir sistem diyemeyiz. Belki sadece topluluk diyebiliriz. Ama sistem olmaz. Sistem olabilmesi için ortak bir şeyler olması gerekir.<br /> <br /> <strong>Bafra`da düzenli bir sistemden söz etmek mümkün değildir</strong><br /> <br /> Yukarıda değindiğimiz gibi sistem içerisinde birbiriyle etkileşim yeter şart değildir. Sistem bir kurallar bütünüdür ki bunun en önemli halkası da ortak bir amaca sahip olunmasıdır. Bafra`da Kurulu STK`lar, Siyasi Partiler, Dernekler, Vakıflar, Eğitim Kurumları kuruluş amacı gerekçesiyle ortak bir amacı taşımaları kendi içerisinde bir sistem olduğunu göstermektedir. Fakat kendi içerisinde sistem özelliği taşıyan fakat dış dünya ile etkileşimi sonucunda sistem özelliğini kaybedip topluluk adını taşıyan bir özelliğe bürünmektedirler. Bafra`da hali hazırda kurulu bu kurumlar birer alt sistemdir. Bütünleştirici, birleştirici olan bir üst sistem ya da her kurumun <strong>tek kabul gördüğü</strong> genel bir birliktelik hiçbir zaman oluşmamıştır. Zaman zaman ortak bir amaç için yola çıkılmış birkaç girişim sonucunda bu sistem oluşma eğilimi göstermiş fakat bir takım sebeplerden dolayı etkin olamamıştır. Oluşmamasının nedenleri ayrı bir yazı niteliği taşıdığından bu konuya değinmeyeceğim. Bafra`da fakülte kurulması konusu çok güzel bir örnektir. Alt sistemlerin bir üst sistem içerisinde buluşması sonucu kurulan “Bafra İçin Hepimiz”  platformu bütünleştirici bir özellik göstererek alt sistemlerin genel kabul gördüğü bir STK olmuş ve bu görevi bir şekilde yerine getirmiştir. Bundan sonra yapacağı çalışmaların başarılı bir çalışma olabilmesi için üyelerinin kendi içerisinde ki ortak amaca değil, fakülte benzeri bir çıkışla Bafra`da ki tüm kurumların (ya da salt çoğunluğun) bu amaç etrafında toplanmasını sağlayarak bütüncül bir sistemin sağlanması sonucu olur.<br /> <br /> <strong>Bafra kendi içinde bir sistem kurmalıdır</strong><br /> <br /> Bafra`da STK`ların, Siyasi Partilerin, Derneklerin, Vakıfların, Odaların, Eğitim Kurumlarının birlikte hareket edebilecekleri bir üst sistem kurulmalıdır. Kurulan bu sistem kişisel menfaat ve çıkarlardan arındırılmış, particiliğin olmadığı bir sistem olmalıdır. Bafra için ortak amaçlar belirlenip bu yönde atılması gereken adımlarda “Bafra İçin Biriz“ adlı bir üst sistemi hayata geçirmek hiç şüphesiz imkânsız değildir. En aykırı fikirlerin bile tartışılabildiği, sözden çok sözlerin kâğıt ve kaleme döküldüğü, bununla da kalmayıp icraata geçirilebildiği bu yapı sağlanabildiği müddetçe Bafra başarıyı yakalayabilir. <br /> <br /> Belediyesi Odaları ile anlaşamamış, derneği başka bir dernekle kavgalı, vakfı kendini dış dünyaya kapatmış, eğitim kurumu sessiz, basını yazmaktan aciz ve korkak bir Bafra`yı gelecek nesillere emanet etmek kimsenin hakkı değildir. <br /> <br /> Bafra için yürümek değil, koşmak... Çok koşmak lazım...</p>
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra`nın sistem sorunu içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0