3023'ten... Kız Çocukların Diri Diri Gömülmesi..!

3023’te, yine bir gün bu Türk Kolonisindeki aile, yine bu antik Dünya konuşmalarına başlamışlardı. 
Baba anlatıyordu -İnsanların, İnsanlığın evrimi “ İnsan Beyin Gelişimi” ile doğrudan ilgilidir. İnsanoğlu “Cahiliye Devri” çağları yaşamışlardır. Bu cehaletin sebepleri “Beyin Gelişimi”nin yetersizliğindendir. Önderler, liderler ve yönetenler hep biz biliyoruz, aklımız eriyor, doğru budur demişlerdir. 
Bu nedenlerle, dayatmalarla pek çok yanlışlar yapmışlardır. Tarihlerde bu yanlışların pek çok şekilleri görülmüştür... İşkenceler, kölelik, savaşlar, zorbalıklar, dayatmalar. Bu oluşumların esasının yanlışlığının insanlık dışı olduğunun kendilerinin de farkında olmadıkları çok açıktır. Tarihlerde bu karmaşa o kadar anlaşılmaz, karmaşık bir şekilde oluşmuştur ki “Kız Çocuklarını Diri Diri Gömmüşlerdir” Bu nedir. İnsanlık buna nasıl razı olmuştur akıl alır gibi değildir…                                                                                                                                          Bu vahşet nasıl açıklanabilir…
Bir köşede bu konuşmaları dikkatle izleyen Anne… 
ANNE. Haykırdı…! -Hiç söylemeyeceksiniz sandım. Evet, insanoğlu bunu da yaşamıştır. Kız doğan çocukları diri, diri toprağa gömmüşlerdir… Bunu açıklayabilir misiniz? Bu hangi aklın, hangi duygunun, hangi beynin işidir… Bu nasıl bir açmazlıktır… Bu ne yüz kızartıcı haldir… İnsan olmaktan asıl burada utanıyorum, utanıyorum…
Anne- Kız; Hıçkıra, hıçkıra ağlıyorlardı…
Eski devirlerde başlayıp devam edegelen bu görenek, bu adetler. İslamiyet’in başına kadar sürmüş gelmiştir…
Bu cehaletin akıllara zarar pek çok rivayetleri vardır…
Herkes şaşkınlıkla birbirlerine bakarken… Bir haklı açıklama ararken… Uzun, derin bir sessizlikten sonra…
Baba kırık-dökük istemsiz bir şekilde sıkıla, sıkıla söze girdi – İşte insanlar bu günlere çok zor ulaşmışlardır. İşte bu bir tekâmüldür… Bu Tekâmül o kadar kolay olmamıştır… O ÇAĞLARDA İNSAN GELİŞİMİ, Beyin Gelişimi yeterince oluşmadığından, idrak gücü gelişmediğinden, o devirleri aşmak,  Tekâmül çok hantal oluşmuştur.
Arkası Haftaya bugün… Cumartesiye

  • BafraHaber Yorum
  • 3023'ten... Kız Çocukların Diri Diri Gömülmesi..! içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0