BAFRA

Türbe Köylüsü Yeni Hal Yerine Tepki Göstermeye Devam Ediyor!

 
 4122
Bafra Haber

 |  - Türbe köyüne yapılması planlanan yeni sebze hali yerine köylülerden ve sivil toplum örgütlerinden tepki gelmeye devam ediyor. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra’nın Türbe köyü, Türbe Köprüsü yakınında yapılması planlanan yeni sebze ve meyve hali yerine Türbe köyü sakinleri ve sivil toplum örgütleri tepki göstermeye devam etmekte.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Platformu ve Türbe köylüleri yapılması planlanan arazinin olduğu yerde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler. 

Basın açıklamasına Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ZMO Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat, Avukar Kebire Birer Türk, çevreciler, Türbe Köyü Muhtarı Aşur Güngör ve Türbe Köylüsü katıldı.

Biz hal yapılmasına karşı değiliz, halin en uygun olan alternatif yerlere yapılması taraftarıyız diyen Türbe Köyü sakini Fehmi Şahin, “Bu arazi iç ovalar gibi değil, ırmagin denize döküldüğü yerde tamamen alüvyon toprakları ihtiva ediyor. Türkiye'de üretim yapılan ovalarda lahana ve karnabahar da 1. sırada. Burası aynı zamanda 1. sınıf tarım toprağı. Senede tam 3 kere sebze yetişiyor, 2017 tarım istatistiklerinde bile Türkiye'de 1. sırada.

Asla geri döndürülemez zararları olacak bu proje yeri derhal değiştirilmelidir. Proje güney yönüne alınırsa yağmurca, Müstecep, Mardar gibi baraj altı köylerde DSİ tarafından tamamlanacak projelerle sulu tarıma geçecektir. Yani hal tüm ova köyleri için ulaşıma açık olacaktır.İlgili projenin derhal güney yönündeki alternatif alanlara yönlendirilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Katılanlar adına yapılan basın açıklamasında şunlar söylendi:

50 bin hektar tarım alanına sahip, Kızılırmak’ın her iki yanında yer alan son derece verimli alüvyon topraklara sahip Bafra Ovasından sadece çevre illere değil Türkiye’nin bir çok iline sebze gitmektedir.

Bafra ovası çektik ekiminde ülke genelinde söz sahibidir. Yazlık ve kışlık sebze üretimi ile birçok ilin sebze ihtiyacını karşılamaktadır. Yazlık sebzeler içinde kapya biberi yurdun dört bir yanından talep görmektedir. Pırasa yetiştiriciliğinde Mersin’den sonra Türkiye’ de 2. sıradadır.

Böylesine verimli olan ovanın toprakları korunmak zorundadır.

DSİ’ nin sulama projesi gerçekleştirdiği, Bafra Ovası, 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” nun   “Tarımsal Potansiyeli Yüksek Büyük Ovaların Belirlenmesi ve Korunması” nı içeren 14.Madde kapsamına girmektedir.

22 Haziran 2021 tarihinde #samsun-buyuksehir-belediyesi0# Bafra İlçesi Türbe Mahallesinde 16 adet parselde toplam 188 bin m² alanı meyve-sebze hali yapılması için, amaç dışında kullanılmasına yönelik “Toprak Koruma Kurulundan” talep etmiştir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca sulu mutlak tarım arazisi olarak sınıflandırılan 188 bin m² alan Toprak Koruma Kurulunda TEMA ve Ziraat Mühendisleri Odasının RET oyu kullanmasına rağmen oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığınca da uygun bulunmuştur.

Bafra Ovasında Türbe köyü sınırları içerisinde bulunan ve meyve-sebze hali yapılmak istenen arazi, sulu mutlak tarım arazisi olup, kenarından DSİ’ nin sulama kanalı geçen düz ve düze yakın topoğrafyada, taşlık ve drenaj gibi tarımsal faaliyetleri engelleyici unsurları bulunmayan yüksek verim özelliğine sahip bir arazidir. Bu arazilerin tarım dışına çıkarılarak imara açılması bir cinayettir. Bu şekilde 1. sınıf sulu tarım arazisinin katledilmesine seyirci kalamayız.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nun 14.maddesinde; Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz hükmü yer almaktadır.

Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

- Tarımsal amaçlı yapılar,

- Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler,   için tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir hükmü yer almaktadır.

5403 sayılı kanun uyarınca hazırlanan ve 09.12.2017 günlü, 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik; "Tarımsal amaçlı veya tarım dışı amaçlı kullanım talebinin öncelikle ova sınırları dışındaki alanlardan karşılanması esastır. Talebin büyük ova koruma alanı dışından karşılanamaması durumunda, alternatif alanlar öncelikle büyük ova sınırları içerisinde kalan planlı alanlardan (yerleşim, sanayi, turizm ve benzeri), tarım dışı alanlardan veya tarımsal üretim potansiyeli düşük alanlardan karşılanır." kuralı getirilmiştir.

Bafra meyve ve sebze hali yer seçimi yapılırken ova dışından alternatif alan araştırması ciddi anlamda yapılmamıştır.

Bafra ovası koruma alanı içerisinde yapılması düşünülen Sebze ve Meyve Hal yerinin tarım dışı kullanım kararının iptali ve kararın yürütmesinin durdurulması istemli dava devam etmektedir.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak ova dışında yer alan alternatif alanları mahkemeye iletmiş bulunmaktayız.

28 Aralık günü mahkeme heyeti ve bilirkişiler tarafından yapılacak keşifte dava dışındaki alternatif alanların incelemesi de yapılacaktır.

Yapılacak inceleme sonucunda sebze ve meyve hal yeri olarak ova dışından bir yer belirleneceğini düşünmekteyiz.

Ziraat Mühendisleri Odası ve Samsun Çevre Platformu olarak davanın takipçisi olacağız.


Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Türbe Köylüsü Yeni Hal Yerine Tepki Göstermeye Devam Ediyor! içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 22
User defaultYorum Id: 165961
29 Aralık 2022
08:16
 • Yorum Id: 165961
 • 29 Aralık 2022
 • 08:16

Ordakı ınsanlardan sdc bır kacı turbe koyunden

Cevap
 • Yorum Id: 166387
 • 03 Ocak 2023
 • 22:48

Hadi lan ordan

Cevap
 • Yorum Id: 166015
 • 30 Aralık 2022
 • 11:23

Say hadi sivil toplum kuruluşları var bir kaç kişiymiş kameranın kadraja sığmayanalrı vicdan sahibi olsan orda olurdun dingil

User defaultYorum Id: 165949
28 Aralık 2022
22:56
 • Yorum Id: 165949
 • 28 Aralık 2022
 • 22:56

Ula muhtar sen demi ordasın konu oraya hal yapılması değil hazine araziye yapılması yani istimlak durumu olmadığından doğru dürüst ecrimisil bile ödemeden toprağı işleyen arkadaşların tekerine giren çomak tapulu tarla olaydı devlet baba milyonlar ödeyip istimlak edip hal kursaydı inanın bu tarla sahibinin gıkı çıkmazdı bedava tarla elden gidiyaaaa :) :)

Cevap
 • Yorum Id: 166385
 • 03 Ocak 2023
 • 22:47

Facebook tan yaz tarımlar genç görürsün tapulu arazimi hazinemi

Cevap
 • Yorum Id: 166384
 • 03 Ocak 2023
 • 22:47

Facebook tan yaz tarımlar genç görürsün tapulu arazimi hazinemi

Cevap
 • Yorum Id: 166021
 • 30 Aralık 2022
 • 13:38

@yorumcu-165956 merak etme ben de aynı köylüyüm orda ne kadar hazine arazi var iyi biliyorum

Cevap
 • Yorum Id: 165956
 • 29 Aralık 2022
 • 02:25

Cahil cahil konuşma devlet baba nerde milyon veriyor 2020 fiyatına göre dönüm başı 80bin veriyor hey gidi hey merak etme hal yapılacak yerdeki arazinin çoğu tapulu devlet resmen ekmeğimizi elimizden alıyor sen de oturduğun yerden boş boş konuş

User defaultYorum Id: 166011
30 Aralık 2022
11:04
 • Yorum Id: 166011
 • 30 Aralık 2022
 • 11:04

Mesele tarım arazisini korumak mı, yoksa yıllarca kullandığınız , hem de üstüne çöktüğünüz hazine arazisinin elinizden gidecek olması mı? bırakın bu ucuz kahramanlığı arazi mera, mera hazineye ait. isterse böyle kalır ve sizi de oraya sokmaz. isterse toki' ye verir, isterse sağlık bakanlığına, isterse milli eğitim bakanlığına. yakıntaş mahallesinin iki merası vardı. birisine toki konutları ve devlet hastanesi yapıldı. birisine ise yeni asri mezarlık. kimin arazisini kimden kaçırıyorsunuz?

Cevap
 • Yorum Id: 166382
 • 03 Ocak 2023
 • 22:45

Çabuk yaz beklim

Cevap
 • Yorum Id: 166381
 • 03 Ocak 2023
 • 22:44

yaz bana tarımlar genç facebook dan gösterim hazine mi tapu mu benim yerimi benden dha mı iyi bilicen

Daha Fazla Yorum