GÜNDEM

Tehlikeli İş Yerlerinde İşçi Başına Devlet Desteği Başladı

 
 1323
Tehlikeli İş Yerlerinde İşçiBaşına Devlet Desteği Başladı - Samsun Serbest Muhasebe Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Haluk Bülbül önemli açıklamalarda bulundu.
Bafra Haber

 |  - Samsun Serbest Muhasebe Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Haluk Bülbül önemli açıklamalarda bulundu.

Bülbül kendi bürosunda yaptığı basın açıklamasında,``Yeni Çıkan İş sağlığı ve Güvenliği kanununa göre 1.1.2014 tarihinden itibaren 50 işçinin altında işçi çalıştıran Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri, İşyeri Hekimi, İş güvenliği uzmanı ve Sağlık memurundan veya bu hizmeti veren Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi şirketlerinden İş sağlığı ve Güvenliği hizmeti almaları gerekir.  İşyeri hekimi Çalıştırmamanın cezası Aylık 5.601 Tl, İş güvenliği Uzmanı çalıştırmamanın Cezası Aylık 5.601 Tl ve Sağlık memuru çalıştırmamanın cezası Aylık 2.800 Tl olarak uygulanmaktadır. Toplamda aylık 14.002 Tl İdari Para cezası kesilir.

Devlet özel sektöre ait işyerlerinde ondan az çalışanı bulunan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri aşağıdaki şartları taşımaları halinde; İşyeriniz Sosyal Güvenlik Kurumunda tescil edilmiş olmalı. İşyerleri ayrı ayrı değil, işveren bazında toplam işçi sayısı esas alınacaktır. 1 ile 9 işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacaktır. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri Devlet desteğinden istifade edemeyecektir.

İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına eklenecektir. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilecektir. İşyerinin, İSG-KATİP`e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

Buna göre, bu tür işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin işçi başına günlük miktarı, asgari ücretin bir günlük tutarının, tehlikeli işyerlerinde % 1,4 ü, çok tehlikeli işyerlerinde ise % 1,6 sıdır. Bu durumda, halen bir günlük asgari ücretin tutarı 35,70 TL dir.Tehlikeli işyerlerinde işçi başına 30 günlük Devlet desteği 14.99 Tl, Çok Tehlikeli işyerlerinde işçi başına 30 günlük Devlet Desteği 17,14 TL olacaktır.``dedi.

 

Bülbül,``İşverenler bu destekten yararlanabilmeleri için öncelikle SGK`ya başvuruda bulunmaları gerekir. Kurum, işverenlerin yararlanacağı desteğin bedelini üçer aylık dönemler halinde hesaplayarak dönem sonundaki tutarları, takip eden ikinci ayın sonunda ilgili işverene ödeyecektir.

 

Destekten yararlanabilmek için, işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır. Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler, üç yıl süre ile bu destekten yararlanamayacağı gibi, sigortasız işçi çalıştırıldığı hususunda yapılacak tespit tarihine kadar yapılan ödemeler de yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlerden geri alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri sınıfında yer alan ve 1 ile 9 işçi çalıştıran işverenler bu destekten faydalanmayı unutmayın.``diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Tehlikeli İş Yerlerinde İşçi Başına Devlet Desteği Başladı içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0