BAFRA

Samsun Valiliğinin Silah Atma İle İlgili Alınan Kararlarını Hatırlatırım!

 
 3872
Samsun Valiliğinin Silah Atmaİle İlgili Alınan Kararlarını Hatırlatırım! - Sayın Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sayın Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Adalet Gökcan, sizlere Samsun Valiliğinin 2018 yılında yayımladığı ateşli silah kullanımını engellemek için aldığı kararları hatırlatırım.
Bafra Haber

 |  - Sayın Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sayın Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Adalet Gökcan, sizlere Samsun Valiliğinin 2018 yılında yayımladığı ateşli silah kullanımını engellemek için aldığı kararları hatırlatırım.

Samsun Valiliği, ateşli silah kullanımı sonucu artan ölüm ve yaralanmalar üzerine 2018 yılı Ekim ayında bir açıklama yaparak bazı kararlar aldı. 

Maalesef ülkemizde hiçbir konuda devamlılık sağlanamadığı için bu kararlar unutuldu. 

Devlette devam esastır diyoruz ancak kurallar yetkililerin özel hassasiyetlerine bağlı olarak uygulanıyor. Örneğin bir önceki Jandarma komutanı Üsteğmen Fatih Özer birçok konuda olduğu gibi düğünlerde havaya silah atma konusunda da çok hassastı. Öyle ki düğünlere sivil jandarma gönderip kayıt dahi aldırıyordu.

Aşağıda yazıldığı gibi halkın güvenliğini sağlamak sizin asli göreviniz. Şimdi sizleri bu görevi yapmaya daveti ediyoruz. 


31.10.2018 tarihli Samsun Valiliği tarafında alınan kararlar:

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

 Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir.

 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

 ’5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

 Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”,

 Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.  Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,

 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …” hükümleri bulunmaktadır.

 Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu kapsamında ateşli silahların kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve adli cezaların verilmesi de mümkündür.

 Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda;

 1)  Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır.

 2)   Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.

 3) Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

 4) Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 cm ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan ekteki afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır.

 5)  Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.

 Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir.

http://www.samsun.gov.tr/ilimizde-yapilan-etkinliklerde-atesli-silah-kullanan-kisiler-hakkinda-adli-veya-idari-islem-yapilacak#


Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Samsun Valiliğinin Silah Atma İle İlgili Alınan Kararlarını Hatırlatırım! içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 24
User defaultYorum Id: 189572
18 Eylül 2023
08:41
 • Yorum Id: 189572
 • 18 Eylül 2023
 • 08:41

Bafra'nın en yakın köyü dededağında her düğünde yüzlerce mermi atılır orayıda unutmayın yorgun mermiler çarşıya düşüyor

User defaultYorum Id: 189341
15 Eylül 2023
19:53
 • Yorum Id: 189341
 • 15 Eylül 2023
 • 19:53

Kim kimi ihbar edecek. muhtarlarda atiyo!

User defaultYorum Id: 188623
10 Eylül 2023
15:19
 • Yorum Id: 188623
 • 10 Eylül 2023
 • 15:19

Alınan tedbirler kağıt üzerinde kalıyor uygulama yok maalesef. ben düğünde silah atmayın diyorum düğün sahibi bana tepki gösteriyor. kolluk kuvvetleri düğünlerin videosunu izlesin silah atanlara ceza versin bak bir daha atan olur mu?

Daha Fazla Yorum