SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 Sayıştay Denetim Raporu Açıklandı

 
 6526
Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019Sayıştay Denetim Raporu Açıklandı - Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Sayıştay Denetim raporunda birçok eksiklik rapor edildi.
Bafra Haber

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Sayıştay Denetim raporunda birçok eksiklik rapor edildi.

Sayıştay tarafından yayımlanan 2019 yılı Denetim Raporunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak birçok eksiklik rapor edildi. Bu eksikliklerin biri de mal alımları ve yapım işlerinde yüzde 10 aşımı oldu. Yüzde 10 Mustafa Demir için illete dönüştü. Kendisi de birçok kez Yüzde 10 konusunu gündeme getirdi. Son olarak Bafra'da bir köy inceleme gezisinde konuyu Bafra'nın muhtarlarına açmış ve hani nerde duydunuz mu böyle bir şey diye dert yanmıştı. Sayıştay raporunda da Samsun Büyükşehir Belediyesinin mal alımları ve yapım işlerinde yüzde 10’u aşması, “Yüzde 10, Mustafa Demir’in peşini bırakmıyor. Adam için illete dönüştü” esprilerine yol açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 Sayıştay Denetim Raporu Açıklandı

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Sayıştaş intenet sitesinde yayımlanan Denetim Raporunda öne çıkan tespitlerden bazıları şunlar:

B. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

BULGU 1: Vadeli Mevduat Faiz Gelirlerinin Brüt Tutar Yerine Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

BULGU 2: Sermaye Taahhütlerinin Nakden Ödenmeyen Kısımlarının Bütçe Hesaplarına Kaydedilmesi 

BULGU 3: Hurdaya Ayrılan Dayanıklı Taşınırlar ve Birikmiş Amortismanlarının İlgili Hesaplarda Takip Edilmemesi 

BULGU 4: Belediye Tarafından Kiraya Verilen veya Ecrimisil Uygulanan Taşınmazlar Üzerindeki Bazı İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması

BULGU 5: Bazı Gelirlerin Tahsilat Oranının Düşük Olması

BULGU 6: Yol Cadde Meydan Sokak Gibi Yerlerin İşletilmesi İle Elde Edilen Araç Park Yeri Gelirinden İlçe Belediyelerine Pay Aktarılmaması

BULGU 7: İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanun’a Uygun Olarak Kullandırılmaması 

BULGU 8: Otopark Gelirlerinden Büyükşehir Belediyelerine Aktarılması Gereken Tutarların Bazı İlçe Belediyelerinden Tahsil Edilmemesi

BULGU 9: Belediye Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilen Personele Mevzuat Dışı Geçiş İşlemi Yapılması, Mali ve Sosyal Haklar Tanınması 

BULGU 10: Bazı Yapım İşlerinde Yeterli Ön Çalışma Yapılmadan, Proje ve Mahal Listeleri Hazırlanmadan İhaleye Çıkılması

BULGU 11: Fesih Talebinin Onaylanmasını Beklemeden Yüklenicinin İşi Durdurması ve Ceza Kesilmeden Süre Uzatımı Verilmesi 

BULGU 12: Kamu İhale Kanunu’nda Belirlenen Parasal Limitler Dâhilinde Yapılacak Harcamaların Yıllık Toplamının Bütçeye Bu Amaçla Konulan Yasal Limitleri Aşması 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”

başlıklı 62’nci maddesinin (ı) bendinde; 4734 sayılı Kanun’un 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerinin %10’unun, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça, aşılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında mal alımları ve yapım işleri için belirlenen ödenek tutarları, harcamalar ve ödeneklerin % 10’unu aşan kısmı gösterilmiştir. İdarenin 2019 yılında pazarlık ve doğrudan temin usulleri ile yaptığı ve bütçeye bu amaçla konulan ödeneğin % 10 olan tutarını mal alımları için 5.302.921,02 TL, yapım işleri için 3.807.196,08 TL aşmıştır. 

BULGU 13: Yapım İşinin Temel İmalatının Tamamının Alt Yükleniciye Devredilmiş Olması ve Yüklenici Tarafından Üstlenilen İmalatın Gerçekleştirilmemesi

BULGU 14: Vakıfların Kullanımına Sunulmak Üzere Taşınmaz Kiralanması BULGU 15: Bazı Taşınmazların Süresiz veya Yasal Süreyi Aşacak Şekilde Tahsis Edilmesi BULGU 16: Bazı Taşınmazların İhale Konusu Edilmeyerek Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması BULGU 17: İdare Personelinin Görevi Kapsamındaki Konuda Danışmanlık Hizmeti Alınması 

BULGU 18: Profesyonel Spor Kulübüne Nakdi Yardımda Bulunulması

BULGU 19: Elektronik Haberleşme İstasyonlarının Tespitinin Yapılmaması ve Belgelendirilmemesi 

BULGU 20: Belediyenin Bazı Birimlerinde Kullanılan İlk Madde ve Malzemelerin Tüketim Kayıtlarının Mevzuatla Belirlenen Süreler İçinde Yapılmaması 

BULGU 21: Yapılan Tahsilatlara İlişkin Alındı Belgesinin Yanı Sıra Fatura Düzenlenmesi 

BULGU 22: Otopark Bedellerinin Amacı Dışında Kullanılması

BULGU 23: Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması

BULGU 24: Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Tutarların Kayda Alınış Sırasına Göre Ödenmemesi 

BULGU 25: Geriye Dönük Yevmiye Kaydı Yapılması 

BULGU 26: Tek Seferde İhale ile Temin Edilebilecek Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünerek Doğrudan Temin Usulü ile Temin Edilmesi

Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 Sayıştay Denetim Raporu Açıklandı içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 18
User defaultYorumcu-111098
22 Ocak 2021
21:04
 • Yorumcu-111098
 • 22 Ocak 2021
 • 21:04

%10 derler bana

User defaultYorumcu-105839
14 Ocak 2021
10:11
 • Yorumcu-105839
 • 14 Ocak 2021
 • 10:11

Yolsuz mustafa yolun sonuna geldi ...

User defaultYorumcu-109636
03 Ocak 2021
13:51
 • Yorumcu-109636
 • 03 Ocak 2021
 • 13:51

Bu denli önemli bir haberi saçma bir baslikla ve gülücük koyarak rezil bir hale getiriyorsunuz. siz habercisiniz, magazinci degil. yoksa öyle degil mi?

Daha Fazla Yorum