BAFRA

Hamit Kılıç’ın Suriye’ye Verdiği Süpürme Aracı Büyükşehir Meclisinde

 
 6055
Hamit Kılıç’ın Suriye’ye VerdiğiSüpürme Aracı Büyükşehir Meclisinde - Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın Suriye’ye verdiği süpürme aracı Büyükşehir Meclisinde tekrar soruldu.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın Suriye’ye verdiği süpürme aracı Büyükşehir Meclisinde tekrar soruldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın, “Devlet istedi verdim, bir kez daha isterse veririm” diyerek meclis kararı almadan Suriye’de kullanılmak üzere hibe ettiği çöp süpürme aracı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinde tekrar soruldu. 

2021 yılı Aralık ayı Meclis toplantısında CHP grubu adına Dr. Atilla Tekcan, Hasan İpek, Emre Taha Özyar, Bafra Haber’in haberine dayandırarak soru önergesi verdi. Soru önergesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin meclis kararı almadan Suriye’de kullanılmak üzere çöp süpürme ve itfaiye aracı vermesini gündeme getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu soruya daha önce cevap verildiğini ifade ederek cevap vermedi. 

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meclis kararı almadan çöp süpürme aracını Suriye’de kullanılmak üzere bir talimat ile teslim etmiş ancak daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığından proje ile çöp süpürme aracı istemişti. 

Meclis kararı almayan Başkan Hamit Kılıç, Bafra’nın hurda aracını Alaçam ilçesine vermek için meclisten yetki istemişti.

İŞTE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE OKUNAN SORU ÖNERGESİ

Bafra haber.com adlı internet haber sitesinde Yer alan bilgiye göre; Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin’in İHA tarafından servis edilen haber göre; Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra belediyesi tarafından Suriye destek koordinasyon merkezi SUTKOM’a Belediyelerimize ait araçların bağışlan Suriye’nin Telebyad ve Resulayn Halkına teslim edildiği bilgisi yazılmıştır.

Faaliyetleri raporu görüşülürken bir itfaiye aracı ve bir adet ad silindirin Marte olmadığı tarafımızca tespit edilmiş olup Konu tarafımızca sözlü olarak meclis Başkanlığından sorulmuş lakin geçiştirilmiştir. 

Aralık ayı Meclis gündeminde yeni itfaiye aracının satın alınması meclis gündemine gelmesi nedeniyle konunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Belediyelerinde taşınır veya taşınmaz mal edinme değerlendirme veya elden çıkarma işlemlerinin nasıl yapılacağı yasal mevzuatında düzenlenmiştir.

5393 belediye kanununun diğer kuruluşlarla ilgili ilişkiler başlıklı 75. Maddesince belediye Meclisi’nin kararı üzerine anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda D) kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Bedelli veya bedelsiz olmak Mahalli idareler ile Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.

Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir, bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür yazılmaktadır.

Ayrıca; 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol Kanununa istinaden yayımlanan taşınır mal Yönetmeliği’ne göre kamu idarelerinin başka idareleri taşınır mal hibe edilebilmesi için devredilecek taşınırın ediniminden itibaren Beş yıllık bir sürenin geçmiş olması, bunların ihtiyaç fazlası olması ve kendine taşınır devir edilecek Söz konusu taşınır mallara ihtiyacına bulunması gerekmektedir. Aynı yönetmeliğe göre kural olarak taşıt ve iş makinaları bedelsiz şekilde devredilemez hükmüde amirdir.

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre bir belediyenin başka bir belediyeye veya kamu kurumuna taşınır veya taşınmaz bedel karşılığında veya bedelsiz olarak devredebilmesi için her halükarda belediye meclis kararının bulunması gerekmektedir.

Bedelli veya bedelsiz devir için belediye meclis kararı gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Şöyle ki; taşıt araçları ve iş makinaları kural olarak bedelsiz devir değil ancak geçici şekilde tahsis edilebilir, diğer taşınır malların devri için ediniminden itibaren beş yıllık bir sürenin geçmiş olması bunların ihtiyaç fazlası olması ve diğer kamu idaresinin bu mallara ihtiyacının bulunduğunun somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Taşınmaz mallar daha ancak kendisine devir yapılacak kamu idaresinin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere devredilebilir diğer bir değişle Kendisine taşınmaz devri yapılacak kamu idaresinin asli görev ve hizmetlerinin ifa etmek için bu mallara ihtiyacının olduğunu somut bir şekilde ortaya konulması gerekir.

Yukarıda açıkça izahına çalışılan durum ile Suriye’nin Telebyad ve Resulayn halkına teslim edilmek için Şanlıurfa Valiliğine hibe veya bağış yoluyla herhangi bir araç ve makina teslimli edilmiş midir eğer edilmişse;

1. Bu konuda herhangi belediyenin meclis kararı olup olmadığına 

2. Teslim edilen iktisadi kıymetin ihtiyaç fazlası olduğu somut bir şekilde belgelenip belgelenmediği 

3. Kural olarak taşınır ve iş makinaları bedelsiz şekilde devredilemez hükmü gereğince herhangi bir bedel alınıp alınmadığı 

4. Araç yurt dışına hibe edilmesine belediye başkanlık makamının yukarıda yazılı yetki alınan mevzuat dışında hangi yazılı mevzuat yetkisi ile hibe edildiği hususlarının da Meclis’imizin bilgilendirilmesi arz ve talep ederiz saygılarımızla.

CHP grubu adına Dr. Atilla Tekcan, Hasan İpek, Emre Taha Özyar

Mustafa Demir, soruya, “Teşekkür ediyoruz Bu konu daha önce gündemimize gelmiştir gerekli cevaplar verilmişti.” şeklinde cevap verdi.

13. dakika

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ


Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Hamit Kılıç’ın Suriye’ye Verdiği Süpürme Aracı Büyükşehir Meclisinde içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 15
User defaultYorum Id: 134169
13 Aralık 2021
18:41
 • Yorum Id: 134169
 • 13 Aralık 2021
 • 18:41

Ülkemiz artık venezuela gibi oldu paramız pul oldu 2022 de ülkenin yüzde 65 batar bu batislarla ölümler çok herkes alacağı için adam vurar hale geldi ülkenin gidişi iyi değil ama 1 kişinin gidişi iyi olacak rte senin şansın kalmadi

User defaultYorum Id: 134069
12 Aralık 2021
03:52
 • Yorum Id: 134069
 • 12 Aralık 2021
 • 03:52

Kılıç gibi bir robot görmedim kör zihninin getirdiği kişiden ne olur secim de bir oy verirsem elim kırılsın kılıca vereceme suriyeden gelen biri baskanlık yapsın

User defaultYorum Id: 134039
11 Aralık 2021
07:11
 • Yorum Id: 134039
 • 11 Aralık 2021
 • 07:11

Zimmet suçu işleyen başkandan faiziyle birlikte saç parası geri alınsın.

Daha Fazla Yorum