Çarşamba arıtma tesisinin yüzde 50’si tamamlandı

    
 72
4