BAFRA

Bafra Erken Müdahale Akademisi Açıldı

 
 1117
Bafra Haber

 |  - Tanıtımdır. Bafra ALFABE Özel Eğitimde Bafra erken müdahale akademisi hizmete başladı.

Bafra ALFABE Özel Eğitim tarafından, Prof. Dr. İbrahim H. Diken danışmanlığında Bafra erken müdahale akademisi açıldı. 

Bafra’da yenilikler, gelişmeler ve ilkler Bafra ALFABE Özel Eğitimde

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Samsun Caddesi, No: 86 Bafra

Telefon:

0 362 542 71 72

0 506 538 04 45


ERKEN TANI ve ERKEN MÜDAHALE ile bir çocuğun hayatını değiştirebiliriz. 

Erken Müdahale  Akademisi (EMA) 

Gelişimsel yetersizliği olan yada risk altındaki okul öncesi dönemdeki (0-72 ay) çocukların ve ebeveynlerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bilimsel dayanıklı ve yenilikçi erken müdahale modelleri sunan bir yapıdır.

EMA’da program oluşturmaya kılavuz olabilecek ilkeler aşağıda sunulmuştur:

 1. Gelişimsel becerileri destekleme. EMA’ya kabul edilen çocukların temel problemleri gelişimsel geriliklerinin olmasıdır. Bu nedenle, EMA grup eğitimleri, çeşitli öğrenme olanakları sağlayan etkileşimsel/gelişimsel/davranışsal temelli kaliteli  erken müdahale/eğitim programları sunarak, tüm gelişim alanlarındaki becerileri (bilişsel, büyük-küçük kas, sosyal, ve öz-bakım becerileri) desteklemeye yönelik hazırlanır.

 2. Bireysel Aile Hizmet Planı (BAHP) ve Bireysel Eğitim Programı (BEP) hazırlama. Her çocuğun gelişimi ve ailenin gereksinimleri ve güçlü yönleri farklıdır. Bu farklılıklar, çocuk ve ailesi için çocuğun ailesi ile birlikte hazırlanan Bireysel Aile Hizmet Planı (BAHP) ve Bireysel Eğitim Programı (BEP) kapsamında tanımlanır ve göz önünde bulundurulur. Düzenli aralıklarla bu plan ve programlar aile birlikte gözden geçirilir.

 3. Ünite/Tema. EMA grup eğitimlerinde çocuklar yakın çevrelerindeki dünyayı özenle/dikkatle tasarlanan Tema’lar ile öğrenirler. Çocukların ilgi ve gereksinimleri dikkate alınarak 3-4 haftalık Tema’lar oluşturulur. Gerek sınıf ve gerekse aktiviteler bu Tema’lar temel alınarak hazırlanır. Tema’lar aracılığıyla, çocuklar bu temalar ile ilgili anlamlı ilgi köşelerine/etkinliklere katılırlar ve böylece spesifik olan Tema ile ilgili kelime dağarcığını ve bilgilerini artırırlar. Tema’lar tüm gelişim alanlarındaki becerileri desteklemeye yönelik olarak sınıf içi rutin/etkinli/geçişlere yansır. EMA’da Tema’lar haftalık ve günlük planlara dönüştürülür.  

 4. Özgüven duygusu kazandırma. Gelişim becerilerinde yetersizlikleri olan çoğu çocuğun kendilerine ilişkin özgüvenleri düşük olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, EMA’nın en temel amaçlarından biri çocukların özgüven duygularını geliştirme ve bu amaçla var olan güçlü yönlerini vurgulama ve desteklemedir. EMA çocuklara kendi özgüvenlerini kazandırıcı ve geliştirici ortamlar sunar.

 5. Bireysel gereksinimlerin sınıf içinde karşılanması. EMA’da yer alan çocukların bireysel ve grup gereksinimleri sınıf içinde uygulanabilecek öğretimsel stratejiler/yöntem/teknikler ile karşılanır.

 6. Rutin/etkinlik/geçişlere katılım. Çocukların rutin/etkinlik/geçişleri başarı ile bitirmesi beklentisi ile tüm rutin/etkinli/geçişlere katılması desteklenir. Çocuklar çoğu rutin/etkinli/geçişlere yapamayacaklarını düşünerek aktiviteler katılmakta çekimser davranmak isteyebilirler. Bu nedenle aktiviteler çocukların ilgisini çekecek şekilde ve denemek isteği duyacakları şekilde planlanır ve çocukların en küçük deneme istekleri hemen desteklenerek aktivitelere doğrudan veya dolaylı olarak katılımları sağlanır.

 7. Rutin/etkinlik/geçişler ayrıca temel akademik becerileri (erken okuma/yazma ve rakamları öğrenme, sayma becerilerini) destekler.  EMA sınıf ortamı erken okuma/yazma ve sayma becerilerini destekleyici şekilde hazırlanır. Sınıf içi araç-gereçlerin resimleri ile birlikte isimleri çocukların görebileceği büyüklükte ve yükseklikte asılır. Sınıf içi kitap ilgi köşesinde temalar (üniteler) ile uyumlu erken okuma/yazma ve sayma becerilerini destekleyici kitaplar bulundurulur. Bu becerileri kazandırıcı ayrıca bilgisayar destekli aktivitelere de yer verilir.

8. Anne-babalar/Yakın bakıcıların sınıf içi/dışı EMA aktivitelerine katılımı desteklenir. Özellikle 3 yaşın altındaki çocukların (eğer anne-baba/yakın bakıcılarından ilk kez ayrılıyor ise) grup eğitimine yalnız başlarına katılma süreçleri biraz zaman alabilir (1-3 hafta arası). Çünkü, yeni yüzler, yeni ortam ve yeni arkadaşlara alışma süreci bazı çocuklar için sorun olmazken bazıları için zaman gerektirir. Anne-baba/Yakın bakıcılar için düzenlenmiş gözlem odası, anne-babaların çocuklarının grup içi etkileşimlerini izlemelerine olanak sağlar. EMA personeli, anne-babaları/yakın bakıcıları çocuklarını en iyi tanıyan uzmanlar olarak görür ve çocuklar için hazırlanan Bireysel Aile Hizmet Planı (BAHP) ve Bireysel Eğitim Programında  (BEP) anne-babalar/yakın bakıcılar en önemli rolleri paylaşırlar.

 

9. Bilgi-İletişimi Teknolojiler (BİT) temelli uygulamalar. EMA’da çocukların gelişimsel becerileri bilgisayar/teknoloji destekli süreçlerle desteklenir. Bu bağlamda sınıf içi eğlenceli/motive edici akıllı tahta ve tablet uygulamaları ile çocukların gelişimsel becerileri desteklenmeye çalışılır.


Bafranın haberi, bafra
 Yorum Yap