BAFRA

Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesinde Döner Sermaye İşletmesi Kuruldu

 
 731
Bafra Dedeli Tarım MeslekLisesinde Döner Sermaye İşletmesi Kuruldu - Samsun Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, tarım alanındaki süs bitkileri, bahçe bitkileri ve peyzaj dallarında üretim ve satış yapılması amacıyla döner sermaye işletmesi kuruldu.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Samsun Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, tarım alanındaki süs bitkileri, bahçe bitkileri ve peyzaj dallarında üretim ve satış yapılması amacıyla döner sermaye işletmesi kuruldu.

2008- 2009 öğretim yılında Bafra Çetinkaya Tarım Meslek Lisesi adıyla kurulan, daha sonra Dedeli Mahallesi’ne taşınan okulun adı Dedeli Tarım Meslek Lisesi olarak değiştirildi. Okul öğrencilerinin öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek amacıyla kullandıkları 26 bin metrekare büyüklüğünde uygulama bahçesinde süs bitkileri, bahçe bitkileri yetiştiriyorlar.
Okula döner sermaye işletmesi kurulmasıyla ilgili konuşan Okul Müdürü Vedat Demir, “Tarım mesleki teknik okullarındaki öğrencilerin bir kısmı uygulamalı eğitimlerini okullar bünyesinde sürdürüyor. Okullardaki döner sermaye işletmeleri aracılığı ile sipariş alınmakta, alınan siparişler üzerinde öğrencilerin fiilen çalışarak meslekleri ile ilgili konuları daha iyi öğrenmeleri ve öğrendiklerini kalıcı bir şekilde geliştirmelerine ve emeklerinin karşılığı olan parayı kazanmalarına yardımcı olunuyor” dedi.

Okullarda döner sermaye uygulaması
Vedat Demir, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci kazanmalarına, okuldaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeliyle atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından bakanlıkça uygun bulunan ortaöğretim kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesinin kurulabildiğini aktardı.

Eğitim-öğretim ve okula sağladığı yararlar
Demir, “Mesleki ve teknik eğitimin ana amaçlarından birisi; sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda eğitilmiş, kaliteli teknik iş gücünün yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de, öğrencilere teorik eğitimin yanında, yeterli düzeyde uygulamalı eğitimin de verilmesi gerekmektedir. Döner sermaye işletmelerine alınan siparişler ile gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim; öğrencilere alanının gerektirdiği becerileri kazandırmanın yanı sıra, sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek kendilerini geliştirmelerini ve başarı ile tanışarak özgüvenlerini artırmaktadır. Döner sermaye işletmeleri, okulların acil ihtiyacı olan ve diğer kaynaklardan karşılanamayan makine, teçhizat, araç-gereç, elektrik, su, yakıt, kırtasiye ve temizlik giderlerinin bir kısmını döner sermaye gelirinden karşılayarak eğitim öğretime önemli katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.
Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesinde Döner Sermaye İşletmesi Kuruldu içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0