BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Yapı İşleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 571
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Yapıİşleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Yapı İşleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Yapı İşleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Yapı İşleri ile ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 9-(1) Yapı işleri ile ilgili aşağıdaki durum ve filler yasaktır

a) Belediye, valilik makamı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan alınan izinler hariç olmak üzere Pazar günlerinde her ne surette obursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak yasaktır.

b) Belediye, Valilik makamı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan alınan izinler hariç olmak üzere Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde yaz dönemi 08.00-20.00, kış dönemi 08:30-18:30 saatleri dışında, tatil günlerinde ise Belediye'den alınacak özel izinler dışında kullanılması yasaktır.

c) Binaların boyanması ve tadilatının yapılması esnasında emniyet tertibatı alınması mecburidir. Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Belediye başkanlığı ihtarına ve bu konuda kesilen cezalara rağmen Belediye tarafından öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere Belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

ç) İnşaatlara ait kum, demir, tuğla, saç vb. malzemeleri, vatandaşlara tehlike oluşturmayacak ve araç geçişine engel olmayacak şekilde istiflemek, çalışma olmayan zamanlarda giriş kapısı kapalı tutmak, mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere en az 50x70 cm ebadında küçük levha bulundurmak zorunludur.

d) Yapıların, tamir, onarım ve yıkımları esnasında tüm güvenlik önlemlerini almakla birlikte, toz çıkmaması açısından sulama yapılması zorunludur. Ayrıca gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, moloz, sıva, boya vb. malzemelerin caddeye, sokağa, kaldırıma vb. yerlere düşürülmesi ve atılması yasaktır. Yapıların inşaat aşamasında 2 m tahta perde, sıva yapımı aşamasında inşaat boyu kadar file perde çekmeleri zorunludur.

e) Şehir içerisinde yapılan hafriyat, altyapı, inşaat çalışmaları esnasında açılan çukurlar, işyerleri önünde bulunan çökertme havuzları ile arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların üzerini açık bulundurmak, etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.

f) Şehir dâhilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz etmesi halinde. Belediye teknik birimlerince verilecek raporlara göre emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Yapı İşleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0