BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Yangın İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 449
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Yangınİle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Yangın ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Yangın ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Yangın ile ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 11-(l) Yangın ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır

a) Şehir dâhilinde tüm binalarda: yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması gereklidir. Bu konuda alınacak kurul kararlarına uyulması zorunludur.

b) Halka rahatsızlık verecek, tehlikeli yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılması yasaktır.

c) Tüm işyerleri, ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yangın önlemlerini almak zorundadır.

ç) Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.

d) Park, yeşil alan ve boş alanlarda, belirlenmiş noktaların dışında mangal yakmak, hayvansal ve kimyasal atıkları yakarak imha etmek, hurda ayıklamak maksadı ile eşya yakmak, cadde, sokak ve meydanlarda mevsimsel salça, reçel vb. pişirmek amaçlı ateş yakmak, duman neşretmek (yaymak) yasaktır.

e) Ahşap binalarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.

f) Bahçe, arsa ve kamuya ait açık alanlar üzerinde tehlike yaratacak şekilde kontrolsüz ve İtfaiye Müdürlüğünden izinsiz ateş yakmak yasaktır.

Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Yangın İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0