BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Trafik Kuralları İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 954
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: TrafikKuralları İle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Trafik Kuralları İle ilgili emir ve yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Trafik Kuralları İle ilgili emir ve yasaklar” bölümüdür.

Trafik Kuralları İle ilgili emir ve yasaklar

Madde 14- (1) Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır

a) Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Bağlı yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur.

b) Trafiği düzenlemek amacı ile Belediyece temin ve tesis edilen trafik işaret levhalarına, ışıklı, sesli, trafik işaretleri ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.

c) Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini güçleştirecek, zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve mani olacak şekilde trafik akışını engellemek yasaktır.

ç) Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.

d) Şehir içi Belediye Otobüs durakları, Şehir içi dolmuş durakları, Engelli araçları için ayrılmış alanlar ile yatay ve düşey işaretler ile ayrılmış özel alanlarda duraklamak, park etmek, yolcu almak yasaktır.

e) Müşterinin Taksi ile gitmek istediği yere; dolmuş ile güzergah dahilinde gideceği yere kadar götürülmesi, dolmuşların güzergah haricinde kısa tur yapmaması mecburidir.

f) Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.

g) Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurları ile özel kıyafet ve işaret taşıyan trafiği düzenlenmek amacıyla görevli diğer yetkililerin uyan ve işaretlerine uymak, istenilen belgeleri ibraz etmek ve göstereceği yöne gitmek zorundadırlar,

ğ) Taşıma vasıtaları ile özel araç sürücü ve yolcularının, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek, Korkutmak veya şaşırtmak, Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek, Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek, Suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç sürmeleri yasaktır.

h) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; zincir çekilmesi, çiçeklik, duba, reklam levhası ve benzeri şeyler konulması yasaktır.

ı) Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen emir ve yasaklara herkes uymak zorundadır.

i) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçların, sokak aralarında halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmaları ve araçlarını park etmeleri yasaktır.

Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Trafik Kuralları İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 1
User defaultYorum Id: 130379
13 Ekim 2021
22:06
  • Yorum Id: 130379
  • 13 Ekim 2021
  • 22:06

Alınan bu kararlar doğrultusunda "f) toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır." bu kararı uygulayabilecek bir kanun adamı daha çıkmadı. hadi hayırlısı bakalım. bıgtık ya bıgtık, ulu orta yolcu indirip, yolcu alınmasından...