BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Temizlik İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 568
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Temizlikİle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Temizlik ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Temizlik ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Temizlik ile ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 6- (l) Temizlik ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır

a) Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklar kirletilmez. Pis suları (sabunlu, çamurlu, kireçli, boyalı, vb.) cadde, sokak, meydan, vb. yerlere akıtmak yasaktır.

b) Yollara paspas atmak, Yol, meydan, parklar ile boş arazilerde ve tretuvarlar üzerinde hah, kilim, paspas vb. şeyleri yıkamak yasaktır.

c) İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlam4 mermer kesme, boya ve vernik atma vb. işler) çevreyi kirletemez. Etrafa, gelip geçenlerin sıhhatine zarar verecek şekilde duman, toz, kurum, koku çıkartmak yasaktır.

ç) Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı gider bulunacaktır. Gideri bulunmayan bina ile işyerlerinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas ve benzeri yöntemlerle yapılacaktır.

d) Bina ve işyerleri sahipleri cadde ve sokağa bakan ön cephelerindeki kaldırım ve binanın önünü temiz tutmak zorundadır. Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır.

e) Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, araç tamiri yapmak yasaktır.

f) Dükkan ve binaların sokak üzerindeki cephelerinde ve önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, binaların sokağa bakan dış duvarlarını, caddeleri, sokakları ve tretuvarlar vb. yerleri; tebeşir, yağlı boya, katran ve benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır.

g) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri, vb. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak yasaktır.

ğ) Her türlü nakliyat esnasında cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, çakıl ve hafriyat nakli esnasında ise araç sahipleri gereken her türlü önlemi almak ve aracın üst kısmına branda çekmek zorundadır.

h) Tarla, inşaat ve hafriyat alanlarından çıkan traktör, kamyon ve iş makinelerinin tekerleklerini temizlemeleri mecburidir.

ı) Taşıma vasıtaları ile araçlardan sigara izmariti, çöp ve benzeri tür atık maddeler atmak yasaktır.

i) Şehir dahilinde her ne suretle olursa olsun hayvan gübresi biriktirmek yasaktır. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre paçavra vs. sermek dökmek ve kurutmak yasaktır.

j) Yerleşim yerlerinde, analarda ve bina önlerinde tutuşabilecek kağıt ve plastik hurda, palet, meyve- sebze kasaları, çalı, çırpı, vb. malzemelerini toplamak ve biriktirmek yasaktır.

k) Evlerden ve apartmanlardan sokağa, havalandırmaya ve yan parsellerin de bulunan arsalara çöp vb. atıklar atmak veya bu malzemeleri merdiven boşlukluna bırakmak yasaktır.

l) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca" kanalizasyon, fosseptik, banyo, mutfak suyu, diğer çirkef sular ve her türlü sanayinin sebebiyet verdiği, akıntı ve sızıntılara karşı tedbir almamak, fosseptik kuyularını çektirmemek, yağmur suyu ve kanalizasyon borularını, varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak, akmalarına ve çevreyi kirletmelerine sebebiyet vermek, altyapı kanalizasyonu olmayan yerlerde bina veya meskenlerin bodrumlarında biriken pis suları, kova veya düzenek kurmak suretiyle (dalgıç pompa vb.) rastgele dışarı akıtmak, etrafı ıslatmak, kirletmek yasaktır.

m) Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak yasaktır.

n) Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan, boş arsalara, dere vb. yerlerin kenarlarına ve içerisine enkaz, katı, sıvı, çöp vb. atıkların atılması yasaktır.

o) Cadde ve sokakların üzerinde bulunan çöp kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan çöpleri doldurmak, çöp kutuları ile konteynerleri karıştırmak yasaktır.

ö) İlgili kurumdan (Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İL Müdürlüğü Belediye vb.) yetki belgesi olmadan geri dönüşüm malzemesi toplamak yasaktır.

p) Belediyenin çöp konteynerlerine;

Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla molozlar (Çimento, kireç vs.) kereste demir malzeme ve atıkları

. Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.

. İmalathane ve fabrika atıkları.

. Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

. Her türlü hayvan leşi ve hayvan atıkları.

. Budanan kesilen kırılan ağaçlar, ağaç dallan, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları.

. Kalorifer, kül ve cürufları.

. Geri kazanımlı her türlü ambalaj atıkları.

. Her türlü masa, sandalye ve mobilya vb. malzemeler.

. Halı, kilim, yatak, yorgan vs. gibi çöp kapsamına girmeyen madde ve malzemeleri 

Doldurmak, ayrıca sigara izmariti atmak veya sönmemiş soba küllerini dökmek kaydıyla konteynerlerin yanmasına neden olmak yasaktır.

r) Çöp Süprüntü Kapsamına Giren Maddeler:

. Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

. Bilumum konserve, yağ tenekeleri, kova, küçük bidon vs.

. Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.

. Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri

. Daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.

. Sönmüş soba külleri atılabilir.

Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Temizlik İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0