BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Pazar Yerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 736
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: PazarYerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Pazar Yerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Pazar Yerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Pazar Yerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 13-(l) Pazaryerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir

a) Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerinde her türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.

b) Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz

c) Pazarcı esnafı Belediye görevlilerine ve müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır.

ç) Pazaryerinde izinsiz herhangi bir şey çalıştırılamaz. Elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz.

d) Yerlere mal serilerek satış yapmak yasaktır.

e) Pazaryeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

f) Pazar esnafı kılık kıyafetine el ve yüz temizliğine özen gösterecektir. Tek tip kıyafet veya önlük belirlenmesi halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren tebligat hükümlerini verilen süre içinde yerine getirmesi zorunludur.

g) Her pazarcı esnafı çöplerini çöp torbasına koyup pazarlık bitim zamanında bu çöp torbalarının ağzını bağlayarak sergisinin yanına uygun şekilde bırakır, sergisinin etrafını temizler. Aksine hareket eden pazarcı esnafı cezalandırılır.

ğ) Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya Pazaryerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında görevli memura ibraz etmek zorundadır.

h) Samsun ili hudutlar dâhilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın ziraat odalarından müstahsil belgesini alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir. Bu belgeyi ibraz etmeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan pazarcıların satış fiyatlanandan hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.

ı) Pazarcılar kapı önlerini kapatacak, evlere ve dükkânlara giriş çıkışı engelleyecek, şekilde sergi kuramazlar ve kendilerine tahsis edilen yerlerin dışına çıkamazlar ve taşamazlar.

i) Pazar yerlerinde pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgâhı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır.

j) Pazaryerinde satış yapacak pazar esnafın Belediyece gösterilecek şartlara ve nizamlara uyması, her satıcının kendisine ayrılan mahalde satış yapması zorunludur.

k) Pazarcılar, sergi, kurdukları pazarı bağlı bulunduğu Zabıta Müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve gerekli belgeyi ibraz etmek zorundadır.

l) Pazarcılar, serginin ön kısmına Adı-Soyadı ve sergi numaralarını belirten tabela asmak zorundadırlar.

m) Pazaryeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde yazmak zorundadır.

n) Pazaryerlerinde Ekmek, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, simit vb. gibi yıkanmadan pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.

o) Pazaryerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup, tespit edildiğinde MÜSADERE edilir.

ö) Belediye Encümenince belirlenen Pazar yerlerinin, kuruluş günü ile açılış ve kapanış ve araç- giriş saatlerine uyulması zorunludur.

p) Pazaryerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır. Yaylı veya asma terazi kullanmak yasaktır.

r) Pazar yerlerinde tezgâh arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının gelişi güzel park edilerek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır

s) Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili (Kanun, Yönetmelik, Genelde Vb.) kendilerine yazılı bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar

ş) Pazar yerinde her ne şekilde olursa olsun ateş yakmak yasaktır.


Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Pazar Yerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0