BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Huzur Esenlik Ve Nizamla İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 563
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Huzur EsenlikVe Nizamla İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Huzur Esenlik ve Nizamla ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Huzur Esenlik ve Nizamla ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Madde 5- (l) Huzur esenlik ve nizamla ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.

a) Belediye sınırlan içerisinde Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak reklam, ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp çağırmak, klakson çalmak ve her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan se}yar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.

b) Anıt ve eserlere zarar vermek, Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç, bank vb. yerlere yazı yazmak, kirletmek Belediye tarafından konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, lamba, çeşme musluklarını, çöp kutularını, sabit ve hareketli aIet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, tahrip etmek, düşürmek, yerlerini değiştirmek vs. gibi her ne maksatla olursa olsun kamu malına zarar vermek yasaktır. Bu fiillerden reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.

c) Yaya yollarını cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak ve boyamak, reklam amacıyla etiket yapıştırmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek, tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı vb. açmak yasaktır.

ç) Yaya kaldırımlarında, yayalara mahsus meydan ve yollarda, park bahçe ve yeşil alanlarda Belediyemizce ayrılan yerler dışında motorlu ve motorsuz her çeşit araç (Engelli vatandaşlarımızın özel durumları gereği kullanmak zorunda oldukları araçlar hariç) kullanmak ve kullandırmak yasaktır.

d) Umumun yararlandığı yerlerde motorlu araç trafiğini güçleştirecek şekilde top oynamak, kızakla kaymak, kaykay vb. aletleri kullanmak amacıyla topluma rahatsızlık vermek yasaktır.

e) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımında sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak yasaktır.

f) Cami avluları ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avluları, abidelerin etrafı, yeşil alan, köprü ve parklar gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, yatmak, fazla yer işgali etmek, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla vs. gibi şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak yasaktır.

g) Fuar alanlarında, meydan ve toplumun yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri vb. işler yapacak olanlar, Belediyeden gerekli çalışma müsaadesi almak zorundadırlar. Çalışma müsaadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerlerde faaliyet göstermek, şikâyete sebebiyet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu durumlarda çalışma izinleri iptal edilir.

ğ) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında, umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt araçları ve hayvanları yıkamak yasaktır.

h) Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. Şeyler satmak yasaktır.

ı) Milli Bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlar ile işletme sahipleri ve işletenleri işyerlerine Türk bayrağı asmak zorunda olup, kirli, yırtık ve solmuş bayrak asılması yasaktır.

i) Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır.

j) Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara park, bahçe ve rastgele yerlere tuvalet ihtiyacı gidermek, tükürmek, sümkürmek, sigara izmariti, kuru yemiş kabuğu vb. çöp atmak suretiyle toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

k) Yeşil alan ve parklardaki, çimen ve çiçekleri koparmak, üzerinde oturmak, yürümek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek, ağaçlan kırmak ve kesmek top oynamak hayvan bağlamak vb. hareketlerinde bulunmak yasaktır.

l) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak yasaktır.

m) Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları gerekli güvenlik önlemleri alarak kırmamak ve biriken karları yollara yığmak yasaktır.

n) Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması yasaktır.

o) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ö) Belediye sınırları içerisinde kullanılmaz hale gelen motorlu kara ve deniz araçlarını ya da mütemmim cüzlerini görüntü kirliliği oluşturacak şekilde özel hukuk kişilerine ait alan, arsa, bina önü, arka bahçe vb. yerlere bırakmak yasaktır.

p) Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak yasaktır. 

Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum-çakıl ve toprak alınması yasaktır.

r) Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olarak bırakılacaktır.

s) Belediyeye ait yerleri amacı dışında izinsiz kullanmak yasaktır.

ş) İşyerlerinin ön kısmına işçisini çıkarmak, yüksek sesle çığırtkanlık yaptırmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, kart dağıtmak yasaktır.

t) Turistleri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmek yasaktır.

u) Belediye sınırları içerisinde ömrünü doldurmuş, kullanılmaz hale gelen araç lastiklerinin açık alanlarda depolanması, sergilenmesi i yol ve kaldırmalara bırakılması yasaktır.

ü) Şehir içerisinde cadde, sokak ve kaldırımlarda semaver yakmak yasaktır.


Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Huzur Esenlik Ve Nizamla İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0