BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Gıda Sağlık Ve Üretim Yerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 674
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Gıda Sağlık VeÜretim Yerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 8-(l) Gıda Sağlık Ve Üretim Yerleri Ve Çalışanları İle İlgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır

a) Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması yasaktır.

b) Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak su ve bitkin analizlerinin yapılması için ilgili birimlere sevk edilir.

c) Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satış tespit edildiğinde; MÜSADERE edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilerek ayrıca satıcıları cezalandırılır.

ç) Market, bakkal, büfe, tekel bayi vb. yerlerde içki içilmesi, açıkta içki ve tane ile sigara satılması yasaktır.

d) Belediye sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmeler çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya Valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmak zorundadırlar.

e) Sıhhi işletme ve ruhsatlanma tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş önlüğü ve gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermeleri zorunludur.

f) Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar, sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup her muayene döneminde muayene yaptırmak zorunludur.

g) Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir.

ğ) Kasap dükkânlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapılması yasaktır.

h) Kasap dükkânlarında sakatat bulundurulması ve satılması yasaktır.

ı) Kasap dükkânlarında yetkili kurumlardan izin belgesi alınmadan hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. Tespiti halinde müsadere edilir.

i) Kasap dükkânlarında damgasız ve belgesiz et ve et ürünleri bulundurulamaz. Tespiti halinde MÜSADERE edilir.

j) Tüm işyerleri haşere (fare vb) konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

k) İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıktan alet, edevat ve malzemelerini temiz bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri vb.)

m) Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide simit vb. noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, noksan gramajlılar müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.

n) İçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler gayri sıhhi müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlerine tabidir.

o) Her işyerinde: işyerinin faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu (konteyner) bulundurulması ve çöplerin bu kutularda muhafazası zorunludur. Çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere konulur.

ö) Menşei, (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) belli olmayan gıda ürünlerinin satılması yasaktır.

p) Kasap harici işyerlerinde kaldırım ve sokaklarda kıyma çekmek yasaktır.

r) Açıkta ekmek taşınması, işyerinin dışında ve açıkta ekmek satılması/bulundurulması yasaktır.


Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Gıda Sağlık Ve Üretim Yerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0