Türklerin Soy Kütüğü

Turklerin soy kutugu
Değerli okurlarım, Sizlerle uzun bir yolculuğa çıkmak arzusundayım. Bazen gerçekleri, bazen hikayeleri araştırarak Dünya üzerinde Türklerin araştırılması çalışmalarımı sizlerle paylaşmak arzusundayım.

Öncelikle 1970 li yıllarda okuduğum ve notlar aldığım Ebülgazi Bahadır Han tarafından yazılmış “Şecere-i terakime” (Türklerin soy kütüğü) kitabından faydalanarak sözlerime başlamak istiyorum.

Ebülgazi Bahadır Han Cengiz soyundan Hârezm Özbek hanlarından Arab Muhammet Han oğludur. Ebülgazi Türklerle çok birlikte olmuş onların örf ve adetleri üzerinde uzun çalışmalar yapmış, destanî rivayetleri toplamış ve denilebilir ki değerli bir Türk tarihçisi olmuştur. 

Hikayemize ilk insan olarak bilinen  demden başlayarak son yıllara kadar gelmeye çalışalım.

Adem 1000 yıl dünyada durdu ve ölmeden Şeys adlı oğluna yerini bıraktı, Şeys öleceği zaman oğlu Anuş’u, Anuş ise yerine Kınan’ı , Kınan ise ölmeden yerini oğlu Mihlail’i vekil olarak bıraktı. Mihlail oğlu Berd, Berd ise oğlu Ehnoh’u yerine koydu. Ehnoh Dünya aleminde İdris olarak anıldı, peygamberlik verildi yıllarca Allah emrinden uzaklaşan halkını doğru yola çağırdı.

İdris göçüp oda oğlu Matuşaleh’e, o ise oğlu Leymek’e bırakarak Yaradana uçtular. Artık insanlar çoğalmışlar Dünya denilen meydanda istedikleri gibi yaşamaya, geçmişlerini unutarak inançlarını kaybetmeye başlamışlar. Leymek ölümünden sonra adı tüm tarihcilerin dilinde olan ve kendilerince hikaye edilen insanlığın ikinci atası olarak bilinen Nuh peygambere yerini bırakmış..

Nuh tufanı sonucunda derler ki Nuh peygamberin üç oğlundan ilki olan Ham Hindistan ülkesine, Sam adlı oğlunu İran ülkesine ve Yasef adlı oğlunu ise Kuzey kutbu tarafına gönderdi…

Oğlu Yasef babasının emri ile Cüdi dağı itil ve yayık suyu etrafını yurt edindi, 250 yıl orada yaşadıktan sonra vefat etti. Yasef’in sekiz oğlu var idi.
 1-Türk, 2-Hazar, 3-Saklap, 4-Rus, 5-Ming, 6-Çin, 7-Kimeri 8-Tarih

Yasef ölmeden evvel oğlu Türk’ü yerine geçirdi ve diğer kardeşlerine sözünden çıkmayın dedi. Türk babasından sonra çok yerleri gezdi sonra ısıkgöl denilen yeri kendisine yurt edindi. Otağ ve Çadırı ilk o yaptı Türklerin çok adet ve örfleride ondan kaldı derler.

Bu konuları daha kısa öz olarak geçmek istiyorum Türk evlatları çoğaldılar yeni yeni yurtlar edindiler.

Ve zaman geldi çattı Kara Han zamanına. Kara Han’ın büyük hatunu bir evlat doğurdu, güzel mi güzel ay parçası gibi. Adetlere göre oğlan belli bir yaşa gelmeden isim verilmezdi. Toy kuruldu şenlikler yapıldı bu delikanlıya isim vermek çok zor oldu. Bu yağız yiğit sonunda kendi ismini kendisi koydu dedi ki benim adım OĞUZ’dur….

Oğuz babası Kara Han vefat edince tahtına oturdu.  Oğuz Han zamanında Müslümanlık ile tanışıldı ve tüm halkını Müslümanlığa davet etti. Bulunduğu bölgenin tamamına Kıpçak adı verildi (Kıpçak kovuk haline gelmiş ağaç demek) Türkler Oğuz Han zamanından ta Cengiz Han zamanına kadar bu bölgede huzur içersinde yaşadılar. Cengiz Han oğulları büyük akınlar ve savaşlar sonunda Türkleri yurtlarından, vatanlarından ettiler. Büyük katliamlar yapıldı. 

(Aralık 2015 te Kazakistan ziyaretimizde Kazak Atabeyleri aynen bu hikâyeleri anlattılar. Hayretler içersinde kalmıştım aynen Ebülgazi Bahadır Han’ın kitabında yazdıklarını tekrar dinliyordum. Bizleri ilk Moğol akınlarının olduğu ve büyük katliamlar yapılan Sayram yakınlarındaki Otura kazı bölgesine götürdüklerinde çok duygulanmıştım.)

Değerli dostlarım Oğuz Han’dan sonra Türk tarihine damga vuran oniki çadırda oba kuran 24 torunun adlarını boylarını ve manalarından bahsetmek istiyorum. Her boyun bir kuş timsali vardır.

  1-KAYI  Muhkem Manasına gelir kuşu Şahindir.
  2-BAYAT  Devletli manasına gelir kuşu Baykuş tur.
  3-ALKA EVLİ  Muvafık olan manasındadır kuşu Çakır kuşudur.
  4-KARA EVLİ Nerede olursa çadırda oturur demek olup kuşu Çaylak tır.
  5-YAZIR MANASI İller ağası demek olup kuşu torumtay dır.
  6-YASIR Önüne geleni yıkar manasındadır kuşu atmaca dır.
  7-DODURGA Yurt tutanı bilen manasına gelir kuşu kızıl kartaldır.
  8-DÜKER Çevre manasına gelir kuşu atmacadır.
  9-AVŞAR Çabuk işleyici manasına gelir kuşu beyaz doğandır.
10-KIZIK manası kahraman demek olup kuşu sarıcadır.
11-BİGDİLİ Hürmetli anlamına gelir kuşu kargadır.
12-KARKIN Aşlı manasına gelir kuşu sürbüktür.
13-BAYINDIR Nimetli manasına gelir kuşu Laçin şahindir.
14-BEÇENE yapıcı manasına gelir kuşu ala toğnak şahindir.
15-ÇAVULDUR Namuslu manasına gelir kuşu Anka devlet kuşudur.
16-ÇEPNİ Cesur manasına gelir kuşu Hümayi devlet kuşudur.
17-SALUR Kılıçlı manasına gelir kuşu bürgüt kartaldır.
18-İMİR Çok zengin manasındadır kuşu ancarıdır.
19-ALAYUNTLU Ala atları olan manasındadır kuşu yağılbaydır.
20-ÜREGİR iyi iş yapan manasına gelir kuşu baygu atmacadır.
21-İĞDİR Büyük boy anlamına gelir kuşu kartaldır.
22-BÜGDÜZ Hizmetkar anlamındadır kuşu şahindir.
23-AVA Mertebesi yüksek manasında olup kuşu beyaz şahindir.
24-KINIK Aziz manasındadır ve kuşu ak kartaldır.

Değerli okurlarım Oğuz Handan sonra 24 boy isimlerinden bahsettik ve hepsinin bir kuşu kendilerini temsil ettiğini söyledik. Düşündüğümüz zaman Türkler her zaman bağımsız yaşamı seçmiş ve kuş gibi hür olmayı yeğlemişlerdir.

Yazımız başında da ifade ettiğim gibi uzun bir yazı dizisi ile sizlerle buluşmayı düşünüyorum, İnşallah yaptığımız araştırma, incelediğimiz kitap ve eserler den yararlanarak faydalı olmaya çalışacağım.

Sizlerin teşviki bizlere güç verecektir. Elbette bu yazılarımızı hazırlarken yine Bafra’mızın değerli şahsiyetlerinin hayat hikâyelerini ayrıca hazırlamaya devam ediyorum. Onlarıda zaman içersinde sizlerle paylaşmak arzumuzdur.

Başlangıç olarak yaptığımız Tarihi gezimizde bundan sonra Kayı boyundan, Anadolu’dan ve Aşiretten Osmanlı Devletine giden yoldan bahsetmek arzusundayım. Osmanlı dönemini anlatmak, Dünya hükümranlığından bahsederek uzun bir yolculuk sonunda Cumhuriyet dönemlerine gelerek sizlerle fikir alışverişinde bulunmak bizlere zevk ve güç verecektir.

Zaman zaman yazdığım şiirleride sizlerle yazılarımın sonunda paylaşmak istiyorum.

Sürçülisan edersek affola..

Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.YETER TAŞMASIN SABIRLARIM

Nedir bu feryat, bu zulmet bu acı
Her gün duyduğumuz bir savaş çığlığı
Asırlardır vatanıma göz dikenler var
Kabirler Şehit doldu, yeter taşmasın sabırlarım…

Zulmedenlerin karşısında durmuş Atalarım
Bu Vatan için, barış içinde yaşamaya varım
Bütün garibanlara açık kapanmadı kapılarım
Kabirler Şehit doldu, yeter taşmasın sabırlarım…

Ne zaman ayrıldık ki o, sen, ben diyerek
Beraber yaşadık birlikte biz olduk bilerek
Kurbanı olmayalım içimizdeki hain ile fesatların
Kabirler Şehit doldu, yeter taşmasın sabırlarım…

Bu Millet din, dil, ırk ayırımı yapmadı hiçbir zaman
Savaşarak koruduk, birlikte şehit olduk verdik can
Ne Amerika, Rusya nede Avrupa sarmaz yaralarım
Kabirler Şehit doldu, yeter taşmasın sabırlarım…

Kendi halkına zulmedip vatanından edenler
Allah için deyip din bezirgânlığı yapanlar
Dost görünüp yapmacık gülüşlerle beni vuranlar
Kabirler Şehit doldu, yeter taşmasın sabırlarım…

Bu Vatan için feda olsun oluk oluk aksın kanım
Ey dost görünenler şimdi yüzleşme zamanım
Ayrıcalık yok birlikte yaşadıklarımızı iyi tanırım
Kabirler Şehit doldu, yeter taşmasın sabırlarım…

İdris Anarat
18 ŞUBAT 2016
  • BafraHaber Yorum
  • Türklerin Soy Kütüğü içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0