Kermes Furyası

<p> </p> <p>İlçemizde olduğu gibi ilçemiz dışında da maalesef aynı furya devam ediyor.</p> <p>Genelde Cemaat ve Tarikatlara ait Dernek veya Vakıflar aracılığı ile icra edilen Kermesler ile ilgili yasal ve hukuksal anlamda mevzuata bir bakalım.</p> <p>1. Yasal Düzenleme-Vergisel açıdan.</p> <p>5615 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;</p> <p>- 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi, "6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir." şeklinde,</p> <p>- Anılan maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrası, "Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar." şeklinde,</p> <p>2-Yasal Düzenleme-Hukuksal açıdan</p> <p>Kaymakamlık Dernekler Masasına.<br /> <br /> 1-Üst yazı yazılır. <br /> 2- Kermes izin dilekçesi yazılır.<br /> 3- Kermesin yapılacağı yerden izin alınır. <br /> 4- Yer belli olduktan sonra karar alınır.<br /> 5- Kermeste yetkilendirilecek 3 kişiye ait; a) 2 adet resim. b) Nüfus cüzdan fotokopileri.  c) ikametgâh ilmühaberi. d) Savcılık sabıka kayıtları.<br /> 6-Kermeste ne satılacağına ilişkin bilgiler.  Bu evraklar kaymakamlığa teslim edilir.<br /> 7-Kaymakamlıktan kermes makbuz bastırma izin kâğıdı alınır.</p> <p>8- Bu yazı ile kermes makbuzları bastırılır.<br /> 9- Makbuz bilet kayıt defteri hazırlanır.<br /> 10- Kermes makbuzları ve makbuz bilet kayıt defteri notere onaylattırılır.( notere bunların onaylattırıla bilmesi için dernekler masasından dernek faal yazısı alınır.<br /> 11- Onaylattırılan makbuzlar ve kayıt defteri kaymakamlık makamına onaylattırılır. Tebliğ tebellüğ belgesi ile teslim alınır.<br /> 12- Tebliğ tebellüğ belgesi alımı esnasında kaymakamlıktan kermes izin yazısı alınır.<br /> 13- Yine aynı gün içinde kaymakamlıktan kermes yetkililerine ait kermes yetki belgeleri alınır. <br /> <br /> Emniyet<br /> 1- Emniyete bilgi amaçlı bir adet dilekçe verilir.<br /> 2- Kermeste dağıtılacak el ilanları ve asılacak broşürlerin örnekleri dilekçeye eklenir.</p> <p>Banka<br /> 1-Üst yazı yazılır ve kermes kararı üst yazıya eklenerek bankaya başvurulur. <br /> <br /> Kermes bittikten sonra:<br /> 1- Kermes bitiş tutanağı ile birlikte kermeste yapılan gider faturalarını fotokopileri, yetki belgeleri ile banka hesap bildirim cetveli ve kermes makbuzları dernekler masasına en geç 10 gün içinde verilir.<br /> 2- evraklar incelendikten sonra makbuzlar geri alınır ve kermes biter.</p> <p>Kermes ile ilgili mevzuat her yönden açıkça belirtilmişken bu mevzuata uygun ilçemizde düzenlenen kermes var mı? </p> <p>Maalesef çoğunluğu yasal mevzuatı hiçe sayarak kermes düzenlemektedirler. Mazeret hazır.</p> <p>-Hayır çarşısıymış.</p> <p>-İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenleniyormuş.</p> <p>Hadi ortan. Ne hayır çarşısı! Ne ihtiyaç sahibi öğrenci yararı!</p> <p>Cebinizi dolduruyorsunuz. Kermes vesilesi ile köşeyi dönenleri mi açıklayalım buradan.</p> <p>Geçen sene düzenlenen kermesleri tek tek ziyaret ettim.  Ne satılıyor.  Alınan satılanlar kayıt altına alınıyor mu diye gözledim. Yasal mevzuata uygun prosedürler yapılmış mı diye baktım.</p> <p>Maalesef hiç birinde yasal mevzuata uygun prosedürlerin yapılmadığını gördüm.</p> <p>Kimin eli kimin cebinde belli değil. </p> <p>Cemaat ve Tarikatlara bağlı dernek ve vakıflar tarafından organize edilen kermeslerde genelde kendi mensuplarına ait esnafın malları satılmaktadır.</p> <p>Cemaat ve Tarikat mensubu tekstilci, tuhafiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı dükkânındaki malları getirip satmaktadır.</p> <p>Cemaat ve Tarikat mensubu beyaz eşyacı, elektronik eşyacı, teknik hırdavatçı dükkânındaki malları getirip satmaktadır.</p> <p>Cemaat ve Tarikat mensubu lokantacı, kasap, market, manav dükkânındaki malzemeyi getirip döner köfte veya başka şekilde satmaktadır.</p> <p>Cemaat ve Tarikat mensubu esnaf tüccar satılan ürünlerden kendine geliş maliyetini ve birazda kar alıyor. Kalan kısmın bir miktarını derneğe ve vâkıfa veriyor.</p> <p>Velhasıl cemaat ve tarikat mensuplarına ait ticari her türlü ürün satılmaktadır.</p> <p>Nasıl olsa kontrol yok.                                                                                                                                                </p> <p>Nasıl olsa denetim yok.                                                                                                                                                </p> <p>  Nasıl olsa vergi ödemek yok.                                                                                                                                         </p> <p> Nasıl olsa kira ödemek yok.                                                                                                                                              </p> <p>Nasıl olsa elektrik su faturası ödemek yok.                                                                                                                       </p> <p> Nasıl olsa reklam ve tabela vergisi ödemek yok.                                                                                                                     </p> <p>Kayıt dışı ticaret kontrolsüz bir şekilde altı başını gidiyor. Kermes arkasına sığınarak,</p> <p>Böyle bir durumda esnaf ne yapıyor. Esnaf kan ağlıyor kan. Kermesler döneminde siftah yapmadan dükkân kapatıyorlar. Bizlere bu konuyu gündeme almamız için ha bire şikâyette bulunuyorlar.</p> <p>Bu kadar sık aralıklarla, bu kadar geniş kapsamlı sanayi makinelerinden üretilen ticari ürünlerin kermes adı altında organizasyonlarla satışı yasal değildir. Aslında kermes de değildir. Resmen Ticarettir. Kayıt dışı. Vergi dışı.</p> <p>Yasal mevzuata,  kermes gelenek ve kültürüne uygun kim tarafından düzenlenirse düzenlensin, organize edilen kermesler başımızın tacıdır. Diyecek eleştirecek bir sözümüz olamaz.</p> <p>Evinde ürettiği el işi her türlü ürünleri, evinde ürettiği her türlü yiyecekleri kermes organizasyonu ile satarak hayır yapmak makbul olanıdır. Kermesin asıl işlevi budur.</p> <p>Kermesin birinde Şifalı su, Şifalı bal satılıyor. Tarım ilçe müdürlüğü uyuma. Böyle açıkta gelişi güzel gıda satılmaz.</p> <p> Buradan Kontrolsüz yasal mevzuata aykırı icra edilen kermeslere karşı ilgili makamları göreve davet ediyorum.</p> <p>Bafra Kaymakamlığı</p> <p>Bafra Vergi Dairesi</p> <p>Bafra Belediyesi olmak üzere ilgili diğer resmi kurumlar. Lütfen Kermes organizasyonlarını denetleme kontrol etme görevinizi hatırlayıp uygulayın.</p> <p>Ha şimdi diyeceksiniz Belediye başkanı açılışını bizzat yapıyor. Yasal mevzuatı bilse katılmaz. Garibim belediye başkanının Buradan Kontrolsüz yasal mevzuata aykırı içre edilen kermeslere karşı ilgili makamları göreve davet ediyorum.</p> <p>Derdi yasal mevzuatı bilmeden açılışa katılarak o camialara şirin gözükmek.</p> <p>Velhasıl ilçemiz başta olmak üzere Kermes organizasyonları esnafın belini büküyor. Bu nedenle acil ilgililerin bu konuya bir çözüm bulması gerekir.</p> <p>Yasal mevzuata aykırı Kermes Furyasına son verelim</p> <p>Saygılarımla</p> <p>İsmail Karahan</p>
  • BafraHaber Yorum
  • Kermes Furyası içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0