Kaza Değil Katliam

<p>Kalemi olan yazıp çiziyor.</p> <p>Üç yüz veya üç yüzün üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan Soma kömür işletmelerindeki iş kazası hafife alınarak kimilerinin siyasi ideolojilerine göre değerlendirme yapması kimilerinin de;</p> <p>-Takdiri ilahi,</p> <p>-Vade</p> <p>-Şehitlik gibi manevi değerlendirmeler ile açıklama yapıp sorumluluktan kaçmak için bahane aramalarını şiddetle kınıyoruz.</p> <p>Maden ocaklarında kaza oluyor onca insan ölüyor takdiri ilahi, vade, şehitlik gibi manevi değerlere sığınıyoruz.</p> <p>Trafik kazaları oluyor onca insan ölüyor yine takdiri ilahi, vade, şehitlik gibi manevi değerlere sığınıyoruz.</p> <p>Sel felaketleri oluyor onca insan ölüyor yine takdiri ilahi, vade, şehitlik gibi manevi değerlere sığınıyoruz.</p> <p>Yeter artık ya.</p> <p>Nerdeyse her kazada her doğal felakette takdiri ilahi, vade, şehitlik diye teslim olacağız. İnancımız gereği bunlara da inanacağız. Fakat insandan kaynaklanan hatalardan dolayı da bu şekilde avutulup aldatılıp kandırılma oyunlarına gelmeyelim.</p> <p>Yirmi birinci yüzyılda yaşıyoruz. Devlet olarak vatandaşımızın güvenliğini sağlayacak önlemleri tedbirleri almıyorsak aldırtmıyorsak, her felaketi Allahtan geldi deyip kabulleniyorsak kabullendirtmeye çalışıyorsak sucu yönetim sistemimizde aramalıyız.</p> <p>İşveren olarak tedbirleri alıp çalışanlarımızın güvenliğini sağladık mı?</p> <p>Devlet olarak işvereni denetleyip gereğini yaptık mi?</p> <p>Yok. Yok. Yok...</p> <p>Öncelikle iktidarda kalma siyasi geleceğini değil halkını düşüneceksin.</p> <p>Öncelikle iktidara gelme siyasi geleceğini değil vadantaşını düşüneceksin.</p> <p>Çalışma hayatımızda hala ortaçağ kurallarını aratmayacak yasalar ile sürdürüyor isek bu gibi elim kazalar ile her zaman karşılaşmaya mahkûmuz.</p> <p>Nedir ya...</p> <p>-Taşeron çalışan,</p> <p>-Sözleşmeli çalışan,</p> <p>-Asgari ücretli çalışan,</p> <p>-Kadrolu çalışan gibi her biri birbirinden daha fazla haksızlıklarla dolu çalışma hayatının şart ve kuralları. Her birinin çalışan aleyhine yasal boşluklarla dolu çalışma hayatının şart ve kuralları.</p> <p>Çalışma hayatını tehlike derecesine göre;</p> <p>-Ücretini</p> <p>-Sosyal Haklarını,</p> <p>-Tazminatını,</p> <p>-Çalışma süresini ayarlayıp yasal kurallarını koymamız gerekir. Her işin tehlike sınıfına göre çalışma kurallarını tedbirlerini almamız gerekir.</p> <p>Soma Kömür işletmelerinde maalesef tehlike derecesine göre işçi çalıştırılmamış, tedbir alınmamış göz göre-göre kaza geliyorum diyerek bu günkü felaket ile karşılanmıştır.</p> <p>Hükümet ve hükümete karşı oluşan cephenin açıklamalarını bir kenara bırakarak orada bulunan bu konuda uzman kişilerden kazanın oluşu ile ilgili aldığımız bilgilere göre;</p> <p>-Yer altındaki ana trafonun yandığı,</p> <p>-Bunun sonucunda yer altında yangın çıktığı,</p> <p>-Çıkan yangının çıkış yolunu kapattığı,</p> <p>-Çıkış asansörlerinin çalışmadığı,</p> <p>-Madencilerin yer altında havasız kalarak karbon monoksit zehirlenmesine uğradıkları,</p> <p>-Hava tahliye sisteminin yetersiz ve bozuk olduğu,</p> <p>-Kazalara karşı otomasyon sisteminin yetersiz olduğu,</p> <p>-Taze hava sağlayan fanların etkisiyle dumanın daha fazla ve hızlı yayıldığı ve bu fanların yönlerinin uzun süre değiştirilemediği,</p> <p>-Ve bütün bunlara ek çalışanların çok yoğun tempo ile çalıştırıldığı. (Yorgun ve bitkinlikten daha atik ve dikkatli olamadıkları)</p> <p>İlkel şartlardaki çalışma ortamı ve aksaklıkların oluşmasından dolayı çok sayıda çalışan duman ve yangından etkilenerek yaşamlarını yitirdiği yönündedir.</p> <p>Bunları orada bulunan bu konuda uzman arkadaşımızdan bizzat dinledik. Devlet yetkililerinin incelemesinin sonucunda hazırlanan raporu da göreceğiz. Durumu kurtarmaya mı yönelik yoksa gerçeklerimi yansıtacak.</p> <p>Görüyoruz ki daha az masrafla daha çok para kazanma hırsı, çalışma hayatındaki yasalarda var olan boşlukları kendi lehine değerlendiren iş adamlarının getirdiği bir felaket ile karşı karşıyayız.</p> <p>Bu gibi iş adamlarının saatlik harcamaları oradaki çalışanların aldığı aylığa denk gelir. Emin olun kendi ve ailelerinin aylık giderlerini kısıtlasalar işyerlerindeki aksaklıkları hallederler.</p> <p>Üç yüz ve daha fazla insan ekmek uğruna ihmal karlık yüzünden yaşamlarını yitiriyor. Dayanılacak katlanılacak bir acı değil.</p> <p>Kaza değil katliam.</p> <p>Bu insanları geri getirme imkânımız yok. Fakat bundan sonra bu gibi kazaların olmasını engelleyici yapacak çok işimiz var.</p> <p>İktidar ve muhalefeti birbirlerini suçlama propagandasını bir kenara bırakarak çalışma hayatımızı sil baştan ele alacak bir çalışmayı yapmaya davet ediyoruz.</p> <p>Çalışanlar çalıştıkları işin tehlike durumuna göre ücret almalı, güvenlikleri sağlanmalı, sağlık şartları düzenlenmelidir.</p> <p>Yasalar hata ve eksiklikler sonucu meydana gelen hadiseleri en ağır şekilde cezalandırmalı ki caydırıcı olsun.</p> <p>Kazalar sonucu acı ve keder bir milletin kaderi olmasın.</p> <p>Ölenlere rahmet aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.</p> <p>Sağlıcakla kalın.</p> <p>İsmail Karahan</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>  </p>
  • BafraHaber Yorum
  • Kaza Değil Katliam içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0