Dünya Ve Anadolu'da Hakimiyet Sürdüren Türk Beylikleri

Dunya ve anadoluda hakimiyet surduren turk beylikleri
Değerli okurlarım,
Sizlerden kısa bir süre ayrı kaldık. Dünya işleri hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Türklerin Soy Kütüğü olarak başladığımız yazı dizimize Dünya üzerinde ve Anadolu’da hâkimiyet sürdürmüş Türk Beyliklerinden bahsederek devam etmek arzusundayım.
Değerli dostum Özbek Alişir (Ali Numan) yazı dizilerimizi zevkle takip ettiğini bir düzeltme yapmak istediğini tarafıma bildirdiğinde çok memnun oldum
Bana yazdıklarını aynen aşağıda belirtmek istiyorum.
(Timur aksüyek yani Han soyundan olmadığı için Han adını kullanamamıştır, Devlet Türk Devletidir Moğul değildir.Hatta Timur'un meşhur sözü var..
"Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız, biz ki Türk oğlu Türk'üz; biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!"
Bu sebepten dolayı Babür da Timur soyundan olduğu için o da Han değildir, Babür Şahtır, Hocam bu haber sadece sizde değil bazı tarih kitaplarında da Han olarak yazılmıştır, aslında değildir. Ali Numan)
 
Kendisine teşekkür ediyorum. 
Orta Asya ve Anadolu asırlar boyunca Türk Beylikleri tarafından idare edilmiştir. Doğu Avrupa’da Türklerin izlerine rastlandığını büyük Macar  Türkologu Laszlo Rasonyi Türklük adlı makalelerinde Macaristan odaklı Türk egemenliğinin Osmanlı egemenliğinden en az bin sene önce buralarda yaşadığından bahsediyor.(Rıza Zelyut’un Yabancı kaynaklara göre Türk Kimliği adlı eserinin 229 sayfasından  Doğu Avrupa’da Türklük)
TABGAÇ DEVLETİ
Batı Hun İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Orta Asyada kurulan bir Türk devletidir. 557 yıllarında yıkılmıştır.
DOĞU GÖKTÜRK HAKANLIĞI
Aral gölü,Ötüken,Moğolistan’a kadar uzanan bir hakimiyetleri olmuş 630 yılında yıkılmıştır.
BATI GÖKTÜRK HAKANLIĞI
Aral gölü ile Kafkaslar arasında hakimiyet sürdürmüş ve 585 yıllarında yıkılmıştır.
TÜRGİŞ DEVLETİ
Göktürk Hakanlıkları yıkıldıktan sonra Türgiş boyu 750 yılına kadar hükümdarlıklarını devam ettirmişler.
UYGUR DEVLETİ
Turfan havzası etrafında kurulmuş 856 yıllarında Kırgız ve Çin baskılarına dayanamayıp dağılmışlar.

UYGUR KAN-SU DEVLETİ
Uygur Hakanlığının yıkılmasında sonra 900 lü yıllarda kurulmuş,ipek yolu ticaretini ellerinde bulunduran devlet 1226 yıllarında yıkılmıştır.
KARLUK BEYLİĞİ
İslam dinini ilk kabul eden bir Devlet. Çangurya havzasında hüküm sürdüler.750 li yıllardan 1200 lü yıllara kadar hakimiyetlerini sürdürdüler.
KİMEK HANLIĞI
İmek,Tatar,Kıpçak,Balundur gibi Türk boylarının kurduğu bir devlet.900 lü 1000 li yıllar.
KIRGIZLAR
Ötükende kurulan devlet 1200 lü yıllarda Cengiz Han’a tabi oldular.
PEÇENEK
10 ncu yüzyılda Hazar bölgesinde hakimiyetlerini sürdürdüier.
UZLAR
Doğu Avrupa , Kuzey Karadeniz hakimiyet sahaları.Peçenekler ile aynı dönem.
KUMANLAR
Batı Karadeniz kıyılarına kadar hakimiyetlerini sürdürdüler. 12 nci yüzyılda yıkıldılar.
TOHARİSTAN TÜRK DEVLETİ
6 ncı yüzyılda Afganistan, Türkistan’da hakimiyetlerini sürdürdüler.
TÜRK ŞAH DEVLETİ
Gazne ve cevresinde hakim oldular.
TOLUNOĞULLARI
875-905 Mısır’da kurulan Türk devleti.
İHŞİDLER
935-969 Tolunoğullarında sonra Mısır’da hüküm sürdüler.
ŞEMSİLER
1210-1266 Hindistan’da hüküm sürmüşler.
BALABANLILAR
1266-1290 Hindistan’da Şemsilerden sonra hüküm süren Türk Devleti.
KALAÇLAR
1290-1320 Balabanlardan sonra Delhi Türk Devletidir.

TUĞLUKLAR
1320-1414 Kalaçlardan sonra Delhiyi idaresinde bulunduran son Türk devletidir.
HASANKEYF ARTUKLARI
1100 lü yıllarda Artuk oğlu Sokman tarafından Hasankeyfte kurulmuş Türk devleti.Eyyübiler tarafından 1230 lu yıllarda hakimiyetlerine son verilmiştir.
MARDİN ARTUKLULARI
Artuk’un diğer oğlu İlgazi tarafından Mardin’de kurulmuş.Artukluların en uzun devletidir. 1108-1408
SALTUKLULAR
Malazgirt zaferinden sonra Anadolu topraklarında Erzurum’da kurulan Türk devletidir.1092-1202
MENGÜCEKLER
Erzincan’da kurulan Selçuklu devletlerinden birisidir.1118-1228
DANİŞMENDİLER
Yine Anadolu Selçuklu devletlerinden olup Sivas ve çevresinde hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir.1092-1178
SÖKMENLER DEVLETİ
1110-1207 Van gölü çevresinde hakim olan Türk devletidir.
DİLMAÇ OĞULLARI BEYLİĞİ
1084-1394 Bitlis çevresinde hüküm sürmüştür.
YINAL OĞULLARI BEYLİĞİ
1098-1183 Diyarbakır’da hüküm sürmüştür.
İZMİR TÜRK BEYLİĞİ(ÇAKA)
1081-1097 YILLARINDA Midilli adası,İzmir ve çevresinde hükümk sürmüşler.
SURİYE SELÇUKLULARI
 1078-1117 Süriye,Ürdün ve İsrail ‘de hüküm sürmüştür.
ZENGİLER
1127-1259 Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Mezopotamya topraklarında kurulmuş Türk devletidir.
MEMLÜLER SULTANLIĞI
1250-1517 Yılları arasında Mısır ve Süriyede hüküm sürmüşlerdir.Osmanlı Mısırı fethettikten sonra hakimiyetleri sona ermiştir.
KAZAN HANLIĞI
1437-1556 Yılları arasında  Doğu Avrupa,Karadeniz ve Moskovaya kadar büyük bir bölgede hüküm sürmüşlerdir.
KIRIM HANLIĞI
1441-1783 Kırımda kurulmuş. Osmanlı Devletine biat etmişlerdir.
SAFEVİLER
1501-1732 Asyada yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
AFŞARLAR
1735-1795 Safavilerden sonra aynı bölgede hüküm sürmüşlerdir.
KAÇARLAR
1779-1925 Hazar denizi etrafında yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
AKKOYUNLULAR
1469-1508 Yıllarında Malatya Diyarbakır çevresinde hüküm sürmüşlerdir.
KARAKOYUNLULAR
1390-1468 Azerbaycan ve doğu Anadolu topraklarında hüküm sürmüşlerdir.
KARAMAN OĞULLARI
1256-1473 Konya ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.
EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ
1280-1326 Beyşehir ve çevresinde hüküm sürmüşler.
GERMİYANOĞULLARI
1303-1429 Kütahya çevresinde hüküm sürmüşlerdir.
HAMİDOĞULLARI
1300-1391 Eğridir gölleri çevresinde hüküm sürmüşlerdir.
MENTEŞOĞULLARI
1282-1389 Anadolunun güneybatısında hüküm sürmüşlerdir.
AYDINOĞULLARI 
1310-1426 yıllarında Aydın,İzmir ve çevresinde hüküm sürmüşler.
CANDAROĞULLARI
1292-1461 Sinop,Kastamonu çevresinde hüküm sürmüştür.

KADI BURHANEDDİN BEYLİĞİ
1381-1400 yıllarında Sivas,Amasya,Kayseri’de hüküm sürmüşlerdir.
SARUHANOĞULLARI
1310-1410 yıllarında Manisa’da hüküm sürmüşlerdir.
TACETTİNOĞULLARI
1378-1428 yılları arasında Ordu ve İlçemiz olan Bafra çevresinde kurulan bir Anadolu beyliğidir.
RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ
1378-1608 yıllarında Çukurovada hüküm sürmüştür. Osmanlı’dan sonra en uzun ömrü olan beyliktir.
DULKADİR OĞULLARI
1337-1521 YILLARINDA Maraş ve çevresinde hüküm sürmüştür.
ARAS TÜRK HÜKÜMETİ
Iğdır,Nahcıvan bölgesini kaplayan idari bir hükümet olup,1918 yılında Iğdır Türkiye’de Nahcıvan Sovyet Rusya’nın hakimiyetinde kalmıştır.
GARBİ TRAKYA DEVLETİ
1920 yılında Gümicine ‘de kurulmuş, Lozan antlaşması ile Yunanistana bırakılmıştır.
Değerli okurlarım  yazı dizimize başlarken de ifade ettiğim gibi uzun soluklu bir beraberliğimiz olacak. 
Bu yazımı hazırlarken Başkentimiz Ankara’da meydana gelen menfur saldırıyı tüm kalbi duygularımızla kınıyoruz. Şehitlerimize Rahmet, ailelerine ve Milletimize sabırlar diliyorum. 
İdris Anarat

  • BafraHaber Yorum
  • Dünya Ve Anadolu'da Hakimiyet Sürdüren Türk Beylikleri içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0