Çanakkale Ruhunun Günümüze Yansıması

<p>Çanakkale zaferlerinin anlam ve önemi günlük kutlamalar, günlük merasimler, günlük konuşmalar, günlük tebriklerde kalacak kadar etkisini yitirmiş bir zafer değildir.<br /> <br />Bir milletin yok olma noktasında;<br /> <br />””El ele<br />””Gönül günüle<br />””Din, dil, ırk ayırımı yapmadan,<br />”” Tek yürek, tek yumruk<br />””Birlik beraberlik içerisinde yeniden var olma mücadelesinin zaferle sonuçlandığı bir mücadeledir.</p> <p>Bu mücadelede;<br />””Trabzon`dan Edirne ye<br />””Diyarbakır`dan İzmir`<br />””Samsundan Hatay`a<br />””Hak kariden Çanak kaleye<br />””Anakaradan Bingöl<br />””Anakara'dan Antalya`ya uzanan geniş halk kitlesinin omuz omuza düşmana karşı kazandığı bir zaferdir.<br /> <br />Bu zafere ulaşmada o gün milletimizin askerlik dehasını, milletimizin yükselen manevi değerlerini, milletimizin vatan savunmasında eşsiz kahramanlığını dünyaya gösterdiği gündür.<br /> <br />Bu nedenle Çanakkale`de savaşan ecdadımızın torunları olarak bizler, Çanakkale Ruhunun bu güne yansımasını çok iyi anlamamız gerekir.<br /> <br />Çok iyi anlamamız gerekir ki bu vatanın her karış toprağına sımsıkı sarılıp sahip çıkalım. Bu sahiplenme siyasallaşmış terimler olan ve manaları siyasal tartışmalardan ödeye gidemeyen;<br /> <br />””Ne ulusalcı,<br />””Ne milliyetçi<br />””Ne muhafazakârcı<br />””Ne de faşistçe anlatımlarda ifade edilmemeli, vatanımızı daha fazla sevme, sahip çıkma anahtarı olarak görülmemelidir.<br /> <br />Dün ecdadımız ne uğruna savaşmış şehit ve gazi olmuş? <br /> <br />Bu gün bizleri yöneten ve yönetmeye talip olanlar bir takım kelimelerin etrafında hapsolmuş manasız mücadelelerini üzülerek görmekteyiz.<br /> <br />Dün Çanakkale savaşını zaferle kazananlar arasında;<br /> <br />””Türk<br />””Kürt<br />””Laz<br />””Çerkez<br />””Arnavut vs. çatışması, çekişmesi var mıydı? Yoktu. Aksine birlik beraberlik içerisinde omuz omuza bu mücadeleyi vermişlerdir. Bu gün bu ayırım-ayrışma, bu çatışma-çekişme neden ortaya çıkartılmaktadır?<br /> <br />Çok basit.<br /> <br />Çanakkale'de perişan olan düşmanlarımız doksan sekiz yıl geçmesine rağmen topla tüfekle yenemeyeceklerini bildikleri bir milleti;<br /> <br />””Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut vs.<br /> <br />Etnik ayrımcılığı yaparak,<br /> <br />””Ulusalcı, milliyetçi, muhafazakâr, faşist, vs.<br /> <br />Siyasi fikir tartışması çıkartarak, birlik beraberliğini bozarak, çatışma içerisine sokarak inceden inceye yok etmeye çalışmaktadır.<br /> <br />Milli misakı sınırları içerisinde yaşayan milletimiz bu oyuna gelmemelidir. Üzerinde yaşadığımız vatan, ecdatlarımızdan bize miras kalan dünyanın en müstesna en güzel toprak parçalarından biridir.<br /> <br />Bu güzel coğrafyada yaşamanın bir bedeli vardır. O bedel de;<br /> <br />””Dil<br />””Din<br />””Irk<br />””Sınıf<br />””Mezhep<br /> <br />Ayırımı yapmadan birlikte yaşama olgusudur. Bu olgu bizi bir millet yapmıştır. Yüzyıllarda geçse aynı millet olarak yaşamaya devam etmemizi sağlayacaktır.<br /> <br />“Bir millet, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez” <br /> <br />Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.<br /> <br />Saygılarımla<br />İsmail Karahan</p>
  • BafraHaber Yorum
  • Çanakkale Ruhunun Günümüze Yansıması içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0