ALLAH yazıyor...

Gönül gözü olan çok iyi görür
Gökte , yer-yüzünde ALLAH yazıyor
İnsan niçin doğar ve niçin ölür `
Kaderin sözünde ALLAH yazıyor...

Semazene neyle meşki veren kim `
Kula cenet denen köşkü veren kim `
Dikenli güllere aşkı veren kim `
Çiçeğin özünde ALLAH yazıyor...

Ne padişah, ne Han ne derebeylik
Kul denen kin bilmez, taslamaz beylik
Dünyayla tanışan tam dokuz aylık
Bebeğin gözünde ALLAH yazıyor...

Yol uzun, yol çetin, yol kalabalık
Niçin boğulmuyor sudaki balık *
Bitsin madde denen şu maskaralık
Yüreğin közünde ALLAH yazıyor...

İnsan denen varlık ne kadar aciz
Nefsini eyleme çirkin ve taciz
Niçin yaratıldık düşün acep biz
Hayatın gizinde ALLAH yazıyor...

OKTAY ZERRİN-BAFRA
24-07-2010-14.00

  • BafraHaber Yorum
  • ALLAH yazıyor... içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0