19 Mayıs Ruhu

   Başlık,Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Paşa Samsun`da`
   Tam sayfa ayrılan haberin devamında ise;
   9.Ordu Kıt`aları Müfettişi Mustafa Kemal Paşa bu gün Samsun`a gelmiştir.
Müfettişlik bölgesi Trabzon,Erzurum,Sivas,Van vilayetleriyle,Erzincan ve Canik Müstakil sancaklarını kapsadığından müfettişliğin vereceği bütün talimatı bu vilayetlerle mutasarrıflıklar doğrudan doğruya yerine getireceklerdir.
Diğer yandan müfettişlik sınırına komşu vilayetler ve müstakil sancaklar `Diyarıbakır,Bitlis,Elaziz,Ankara,Kastamoni vilayetleri-ile Klordu Komutanlıkları da,Mustafa Kemal Paşa`nın vazife görmesi sırasında doğrudan doğruya vaki olacak müraacatları dikkate alınacaktır.
   İki Tümeni olan 15.Kolordu da Mustafa Kemal Paşa`nın emrine verilmiştir.15. Kolordunun kumandanı Kazım Karabekir Paşa`dır.
   Tarih 19 Mayıs 1919 Pazartesi.
   Ömer Sami Coşar koordinatörlüğünde İstiklal Savaşı Gazetesi,korkuların,endişelerin hakim olduğu bir sürecin içinden böylesi müjdeli bir haberi taşıyordu okuyucularına`
   Kenetlenmenin,kararlılığın bağımsızlık uğruna ölüme gitmenin başka hiçbir millette olmayan duruşuydu atılan her adım.
   Teslimiyetciliğe dünden razı vazgeçmişlikler yok muydu o günlerde elbette vardı.
   Umutsuz bir macera olarak düşünen de vardı,son çare olarak görende.
   Varlığı boyunca olmazsa olmazı bağımsızlık olmuş bir millet,asırlara damga vuran bu özelliğinin anılarda kalmasına ramak kalmıştı.
   Günümüzde olduğu gibi bulabildikleri en ufak fırsatı bile değerlendirmekten geri kalmayan zihniyetler,atalarından kendilerine miras kalmış intikam ateşiyle yanıp tutuşan saldırganlıklarıyla,piyon olarak kullandıkları zavallıları da yanlarına alarak.
   Çanakkale de vuramadıkları son darbenin gecikmiş faturasını kesmeye hazırlanıyordu ki yine olmadı.
   Her defasında ileri görüşlülüğü ve realiteleriyle övünenler yine göremedi söz konusu bağımsızlık ise bu Milletin önüne duramazsınız.Duramadılar da`
   Süreç aynı aslında kirli göbeklerini kaşıyarak bekledikleri fırsatları büyükten küçüğe sıralayarak,ama eskisi gibi acele etmeden,eskisi gibi topla tüfekle değil türlü hilelerle ve oyalamalarla değerlendiriyorlar.
   Uyanık olmak gerek.Uyumamak gerek.
   19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarihinin yeniden yazılmasının, milletin egemenliğine giden yolun başlangıcı konumunda; Mustafa Kemal Atatürk`ün gönlünde beslediği sırrın açığa çıktığı gündür.
   19 Mayıs 1919 Tarihli İstiklal Savaşı Gazetesinin her sayısında üstüne basa basa yinelediği `Kalk uyan,yoksa ardı Hicrandır` uyarısı gererliliğini korumakta hala.
   Artık bilinmeli ki anlık  dahi olsa vazgeçmeye,küsmeye,müsamaha göstermeye en önemlisi onca tehlikeyi görmemeye hakkımız yok.
   İstenilen güç damarlarda,örnek ise tarih sayfalarında yer alıyor Nüfusunun büyük bir bölümüne sahip olan Gençlerimize okutmak gerek
   19 Mayıs ruhunu yaşatmak gerek`

  • BafraHaber Yorum
  • 19 Mayıs Ruhu içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0