BAFRA

Bafra Ticaret Borsasına Elüs Acentelik Yetkisi

 
 541
Bafra Ticaret Borsasına Elüs Acentelik Yetkisi - Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. kurucu üyesi ve ortağı olan Bafra Ticaret Borsası, aynı zamanda da Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satım işlemleri Acentesi olarak yetkilendirildi.
Bafra Haber

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. kurucu üyesi ve ortağı olan Bafra Ticaret Borsası, aynı zamanda da Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satım işlemleri Acentesi olarak yetkilendirildi.

Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kibaroğlu ELÜS hakkında şu bilgileri verdi: “Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir.

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri'nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve #bafra-ticaret-borsasi0# olarak şirketin kurucu ortaklarından ve acentelik yetkisi alan 90 borsadan birisiyiz.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.


TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS'lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişilecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir. 

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB'e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan Bafra Ticaret Borsası’na başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı, aşağıda yer alan belgelerin ibrazı neticesinde Bafra Ticaret Borsası tarafından TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte, Bafra Ticaret Borsası’na başvurmaları önemle duyurulur.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir. ELÜS işlemlerinin tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Ticaret Borsasına Elüs Acentelik Yetkisi içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0