BAFRA ASAYİŞ

Bafra’daki olaylı ’yıkım’la ilgili OMÜ’den açıklama

 
 5714
Bafra’daki olaylı ’yıkım’lailgili OMÜ’den açıklama - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Bafra Şevket Aşcı Turizm Fakültesi kampüs alanındaki evin yıkılması olayıyla ilgili açıklama yaptı.
IHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Bafra Şevket Aşcı Turizm Fakültesi kampüs alanındaki evin yıkılması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Bafra’nın Çetinkaya Mahallesi’nde bulunan Şevket Aşcı Turizm Fakültesi binasının yapılması için 800 dönüm arazi OMÜ’ye tahsis edilmişti.

Tahsis edilen alan içerisinde bulunan Yalçın Haspulat’a ait evin ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi.

İki gün önce sabah erken saatlerde yıkımın yapılacağı eve güvenlik güçleri ve iş makineleri gelmiş ve Haspulat ailesi yıkıma karşı çıkarak direnmişti.


Olaya neden olan arazi ile ilgili OMÜ Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Samsun ili Bafra ilçesi Yağmurca Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 468 parsel numaralı taşınmaz üniversitemizin tarımsal uygulamaya dayalı deneysel çalışmalarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 1 Nisan 1996 tarih ve 36933 sayılı kararı ile kampüs alanı olarak kullanılmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiştir.

Üniversitemize tahsisli gayrimenkul üzerinde mevcut işgallerin sonlandırılması amacıyla Bafra Kaymakamlığına 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun gereğince başvuru yapılmış, Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca şikayetimiz haklı bulunarak tecavüzün önlenmesine karar verilmiştir.

Karar muhatabı işgalcilerin bir kısmı karara karşı iptal davası açmış, yapılan yargılama neticesinde Samsun 2. İdare Mahkemesinin 13 Haziran 2013 tarih E:2012/570, K:2013/703 sayılı kararında yer alan ’davacıların söz konusu taşınmazları ekim ve dikimde bulunmak, temel açmak, bina yapmak suretiyle tecavüz ettiği sabit olduğundan’ gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, anılan karar kesinlik kazanmıştır.

Karar gereği işgalciler taşınmazdan çıkarılmıştır. Ancak Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun ve Samsun İdare Mahkemesinin kesinlik kazanmış kararına rağmen Yılmaz Haspulat, Yalçın Haspulat ve Şadi Haspulat tarafından işgal devam ettirilmiştir.

Bu kez işgalciler Yılmaz Haspulat, Yalçın Haspulat ve Şadi Haspulat tarafından gerçekleştirilen tecavüzün sonlandırılması amacıyla Bafra Kaymakamlığına başvurulmuş, Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca yapılan tecavüzün men’ine karar vermiştir.

Anılan kararlar usulüne uygun bir şekilde işgalcilere bildirilmiştir. İşgalci Yalçın Haspulat tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne verilen 20 Şubat 2018 tarihli dilekçeyle ’Üniversiteye ait arazide evlerinin bulunduğu, yandaki kendine ait arsada inşaata başladığı, bu inşaatı tamamlayana kadar zamana ihtiyacı olduğu, haziran ya da en son temmuz ayına kadar arazi ve evleri tamamen boşaltacağını’ taahhüt etmiştir.

Üniversitemiz tarafından Yalçın Haspulat’ın taahhüdünde belirttiği zamana kadar beklenilmiş ancak İşgalci Yalçın Haspulat tarafından taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine Rektörlüğümüzce Yalçın Haspulat’a yazılan 5 Temmuz 2018 tarih E.15038 sayılı yazı ile Samsun ili Bafra ilçesi 468 parselinde bulunan ve üniversitemize tahsisli gayrimenkul üzerindeki işgalin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar sonlandırılması gerektiği bildirilmiştir.

Anılan bildirim üzerine Yalçın Haspulat tarafından Bafra 3. Noterliğinin 6754 yevmiye numaralı taahhütnamesi ile ’Halen kullanmış olduğum Samsun ili Bafra ilçesi Yağmurca Mahallesi’ndeki taşınmaz üzerinde bulunan her türlü ve yapıyı kendi isteğimle herhangi bir şart öne sürmeden ve ihbara gerek olmadan 30 Eylül 2018 tarihinde tahliye ederek üniversitemiz yetkililerine kayıtsız ve şartsız teslim edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederim’ şeklinde ikinci kez yeniden herhangi bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın taahhütte bulunmuştur.

Yalçın Haspulat tarafından üniversitemize noter kanalıyla gönderilen ikinci taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar beklenilmesi yönünde irade oluşmuşken; üniversitemiz tarafından işgalci Yalçın Haspulat’a bildirilen 20 Temmuz 2018 tarihine kadar işgalin sonlandırılması işlemine karşı adı geçen tarafından Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2018/ 302 sayılı dosyası kapsamında tapu iptali ve tescil davası açılmış, dosya kapsamında tedbir kararı verilmiştir.

Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tedbir kararı gereği işlemler durdurulmuş, üniversitemiz tarafından tedbir kararına itiraz edilmiş, yapılan yargılamada davacı Yalçın Haspulat tarafından işgale konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılara ilişkin yapı kayıt belgeleri dosyaya sunulmuş, mahkemece yeni sunulan belgelerde değerlendirilmiş ve neticede itirazımız kabul edilerek 23 Temmuz 2018 tarihli ön inceleme tutanağı ile Samsun ili Bafra ilçesi Yağmurca Mahallesi (eski 468 parsel) 129 parsel için verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve anılan karar taraflara tebliğ edilmiştir.

Bafra ilçesi yağmurca mahallesinde buluna gayrimenkulle ilgili bugüne kadar Yalçın Haspulat, Yılmaz Haspulat ve Şadi Haspulat tarafından birçok dava açılmış, bu davaların tamamı davacıların aleyhine sonuçlanmış ve kesinleşmiştir.

Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.10.1998 tarih, E:1996/415, K:1998/481 sayılı kararı ile Yalçın Haspulat ve arkadaşlarının müdahalelerinin önlenmelerine binaların kal’ine karar verilmiş, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2010/370, K:2011/467 sayılı kararıyla Şadi Haspulat’ ın açtığı tapu iptali ve tescil davası reddedilmiş, anılan karar Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin ilamı ile onanarak kesinlik kazanmış, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2010/371, K:2011/468 sayılı ilamıyla davacı Yılmaz Haspulat’ ın açtığı dava reddedilmiş, Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2010/369, K:2011/707 sayılı ilamıyla davacı Yalçın Haspulat’ ın açtığı davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, Bafra İlçe İdare Kurulunun farklı tarihlerde vermiş olduğu iki kararında ’Yağmurca mevkisi yağmurca köyünde 468 nolu parselde tarımsal amaçlı işgallerin ve eski Çetinkaya beldesinden Yılmaz Haspulat, Yalçın Haspulat ve Şadi Haspulat, adlı kişilerin binalarının olduğu, tapu da maliye hazinesi adına kayıtlı olan bir taşınmaz hakkında kısmen veya tamamen zilyetlik iddiasında bulunulamayacağından yapılan tecavüzün men’ine’ karar verilmiş, Samsun 2. İdare Mahkemesinin E:2010/1355, K:2011/899 sayılı kararı ile Bafra ilçesi Yağmurca Mahallesi hudutları dahilinde bulunan 468 sayılı parselin üniversiteye tahsisine karşı Yalçın Haspulat tarafından açılan dava reddedilmiştir.

Yukarıda yer alan adli, idari yargı mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar ile Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun tecavüzün men’ine ilişkin kararları doğrultusunda üniversitemizin bugüne kadar göstermiş olduğu iyi niyete rağmen işgalciler tarafından yapılan tecavüz sonlandırılmamış, sürekli zaman istenerek idaremiz oyalanmış ve Turizm Fakültesi Kampüsü içerisinde yapılması düşünülen plan ve projeler hayata geçirilememiştir.

Bu nedenle 13 Ekim Cumartesi günü tecavüzün sonlandırılması amacıyla gayrimenkulün bulunduğu mevkiye gidilmiş, tüm tahrik, kışkırtma ve engellemelere rağmen jandarma, güvenlik güçleri ve üniversite personelimizin sabır, iyi niyet ve özverili tutum ve davranışları sonucunda yıkım işlemi gerçekleştirilerek işgal sonlandırılmıştır."

Bu haber, İHA Haber Ajansı tarafından üretilmiştir. İHA’nın abonelerine gönderdiği haberler otomatik olarak derlenmektedir. Bafrahaber.com editörleri otomatik akış içinde habere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajans sorumludur

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER !

 • BafraHaber Yorum
 • Bafra’daki olaylı ’yıkım’la ilgili OMÜ’den açıklama içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 22
User defaultYorumcu-100583
16 Ekim 2018
15:42
 • Yorumcu-100583
 • 16 Ekim 2018
 • 15:42

Biz oradaydık bize yıkım kararının ellerinde olmadını söylediler ve gösteremediler hatta zorbaca davranıldı oradaki mağdur insanlara ve onların yanına gelen akrabalarına jandarma trafik araçlarınızı alın gidin yoksa 235 lira ceza keseceğiz yani hep insanları tehdit ettiler ama oradaki vatandaşlar istese doğudaki gibi direnirdi ama biz milliyetçiyiz askere polise karşı gelmedik .. hepinize yazıklar olsun bafra kaymakamı bafra belediye baskanı samsun valisi ve büyükşehir başkanı hepinize insanlık bitmiş

User defaultYorumcu-108076
16 Ekim 2018
09:22
 • Yorumcu-108076
 • 16 Ekim 2018
 • 09:22

Tahütname dedikleri kafalarına göre insanları zor durumda bırakarak imzalattıkları kaağıt geçersizdir.

User defaultYorumcu-93813
16 Ekim 2018
09:11
 • Yorumcu-93813
 • 16 Ekim 2018
 • 09:11

Gücünüz yetiyorsa gidin kabadayının birinin arazisine çökün. tabi devletin malı sahipsiniz

Daha Fazla Yorum