BAFRA

2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzunda Mesleki Eğitim Merkezleri

 
 2798
2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih VeYerleştirme Kılavuzunda Mesleki Eğitim Merkezleri - Orta Öğretim Kurumlarına, 01-12 Temmuz 2019 Tarihlerinde Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması işlemi başladı.
Bafra Haber

Orta Öğretim Kurumlarına, 01-12 Temmuz 2019 Tarihlerinde Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması işlemi başladı.

Optimized 20d41098 99de 4b42 b5ac cf55244a8588

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

05 Ağustos 2019 Tarihinde Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlan edilecektir.  Ortaöğretim kurumlarına 05-08 Ağustos 2019 Tarihlerinde Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması işlemi başlayacaktır.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 2’nci nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebileceklerdir.

Meslekî Eğitim Merkezlerinde;

Meslekî Eğitim Merkezleri (eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezleri)  02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 9’uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanmaktadır. 11’inci sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”,12’inci sınıfın sonunda ise “Ustalık Belgesi” düzenlenmektedir. Öğrenciler, haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmede 4 ya da 5 gün beceri eğitimi görürler. Sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret almaya başlarlar. 27 alan ve 140 dalda meslekî eğitim verilmektedir. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilir. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle lise diploması sahibi olabilirler.

Meslekî eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleğim Hayatım Portalında “Çıraklara Lise Diploması Kolaylığı” haberi yapmıştır. Haberde bahsedilenler şunlardır;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ülkemizde kronik hale gelen mesleki ve teknik eğitim sorununu iyileştirmek için son aylarda önemli adımlar attı. Kuşkusuz mesleki ve teknik eğitimin çok önemli bir ayağını mesleki eğitim merkezleri oluşturuyor.

Zorunlu eğitim kapsamında olan bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi veriliyor. Alanda büyük açığı kapatan kalfa ve ustalar da bu okullarda yetişiyor. 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor. Şimdi bu binlerce öğrenciye diploma kolaylığı da geliyor.

BİR GÜN OKUL, 4 GÜN İŞLETME MODELİ TUTTU

MEB mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam durumlarını araştıran proje sonuçlarını bu hafta paylaştı. Buna göre, bu okul mezunlarının yüzde 88’i eğitim aldıkları alanlarda çalışıyor. Aslında bu sektör açısından da sevindirici. Çünkü bu okullarda öğrenciler haftada bir gün okula gidiyor, diğer günler sektörlerdeki işletmelerde beceri eğitimi alıyor. O nedenle özel sektörün bu eğitime katkısı büyük.

Ayrıca mezunların yüzde 75’i beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmaya devam ediyor. Bu durumu mesleki ve teknik eğitimden sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e sordum. O da mesleki eğitim merkezleriyle ilgili elde edilen sonuçtan memnun. Özer, bu merkezlerin kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

MERKEZLERDEN DERS ALANLARA DA DİPLOMA

Ancak bu merkezlerden mezun öğrencilerin, dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alabilmek için okul dışında mesleki açık öğretim lisesine kaydolup orada da başarılı olmaları gerekiyordu. Bundan sonra öğrenciler, bu merkezlerde akademik dersleri de alacak. Yani mesleki eğitimin yanı sıra merkezlere gelecek öğretmenlerden alacakları ders sonucunda diplomalarına kavuşacaklar. Özer, merkezlerden mezun olanların lise diploması alabilmeleri için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini verdi: “6764 sayılı kanun ile mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen fark derslerini tamamlama zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesini almaya hak kazanmış mezunların diploma alabilmeleri için bakanlıkça belirlenen fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmaları zorunluluğu getirilerek, diplomaların Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi sağlanacak. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabiliyorlardı.”

YÜZ YÜZE EĞİTİM İMKÂNI

MEB bu konuda sorunu çözecek doğru bir adımı da bu öğrencilere yüz yüze eğitim alma şansı tanıyarak attı. Ortaokul mezunu çırak, kalfa ya da usta hangi yaşta olursa olsun mesleki eğitim merkezinde eğitim alan herkes sınavları başarıyla bitirdiğinde lise diplomasına sahip olabilecek. Kuşkusuz öğretmenlerin özellikle akademik dersleri bu merkezlere gelerek vermeleri öğrencileri bu konuda rahatlatacak. Zaten alanında istihdam oranı yüksek olan ve bu nedenle sektörlerin de beklentisini karşılayan bu merkezler belki bundan böyle daha fazla kişinin tercih etmesine neden olacak. İşte bu nedenlerle önümüzdeki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısında da artış olursa şaşırmamalı.

UYGULAMA 2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA

ÖĞRENCİLERİN açık ortaöğretim yoluna ilave olarak istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmesi hedefleniyor. Hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindi. Hazırlıklar tamamlandığında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya halen uygulamada olan açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabilecek. Çalışmaları bu ay tamamlanıyor, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak.

116 KREDİYİ TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

MESLEKİ eğitim merkezi öğrencileri, lise diploması alabilmek için açık öğretim liselerine kayıt olmak zorunda. Örneğin, bir mesleki eğitim merkezi öğrencisinin mesleki açık öğretim lisesine kayıt olduğunda Türk dili ve edebiyatı (40 kredi), din kültürü ve ahlak bilgisi (16 kredi), tarih (12 kredi), TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük (4 kredi), coğrafya (8 kredi), matematik (22 kredi), fizik (8 kredi), kimya (8 kredi), biyoloji (8 kredi), felsefe (8 kredi), yabancı dil (8 kredi), sağlık bilgisi ve trafik kültürü (2 kredi) ile seçmeli derslerden toplam 116 kredi alması gerekiyor. Dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alabilmek için okul dışında mesleki açık öğretim lisesine kayıt yaptırıp orada da başarılı olmaları gerekiyor. Bu durum öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmemelerinde önemli bir rol oynuyordu. Bakanlığın sahada yaptığı araştırmalar da mesleki eğitime gelen öğrencilerin sırf lise diplomasındaki bu zorluk nedeniyle okulu terk ettiklerini gösterince harekete geçildi.


  • BafraHaber Yorum
  • 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzunda Mesleki Eğitim Merkezleri içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0